Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2631686
Aktualizacja: 2017-04-26 14:22:47
Statystyki
Informacje o Agencji  (181448)
Zamówienia Publiczne  (115338)
Archiwalne ogłoszenia 2015 rok  (47201)
Ogłoszenia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro  (40065)
Archiwalne ogłoszenia 2014 rok  (35789)
Praca w PAŻP  (33356)
Archiwalne ogłoszenia 2016 rok  (29071)
Rozeznania rynku na rok 2012  (27756)
Rozeznanie rynku na rok 2014  (23901)
Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (18515)
Kontakt  (16723)
Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach   (10933)
Majątek i finanse  (10552)
Status prawny  (10539)
Rozeznanie rynku na rok 2016  (10275)
Kontrole i audyty  (9972)
Archiwalne ogłoszenia 2013 rok  (9952)
Działalność Agencji  (9513)
Rozeznanie rynku na rok 2015  (7873)
Rozeznania rynku  (7102)
Obsługa Biuletynu  (6963)
Plan Zamówień Publicznych  (6645)
Aktualne ogłoszenia na 2017 rok  (5823)
Zbycie środków trwałych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (4878)
Archiwalne ogłoszenia 2011  (4690)
Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (4514)
Archiwalne ogłoszenia 2012  (4508)
Statut Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (4300)
Rozeznania rynku na rok 2013  (3938)
Zamówienia Społeczne  (3898)
Służba Informacji Lotniczej (AIS)  (3782)
Przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji  (3470)
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r. Nr 249, poz. 1829)  (3358)
Opłaty nawigacyjne  (3323)
Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach - 2013  (3045)
Ogłoszenie o przetargu na wybór operatora stołówki pracowniczej w siedzibie PAŻP  (2987)
Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach  (2861)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2012 rok  (2839)
Przetarg na wybór operatora stołówki pracowniczej w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie  (2823)
Redakcja biuletynu  (2711)
Plan Zamówień Publicznych na rok 2013  (2607)
Skargi i Wnioski  (2562)
Rozeznania rynku na rok 2017  (2486)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji - I postępowanie przetargowe.  (2296)
Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną   (2143)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2013 rok  (1992)
Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektu PAŻP w Raszynie, ul. Gałczyńskiego 2a  (1906)
Ogłoszenie na wykonanie remontu przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na płycie lotniska Portu Lotniczego w Warszawie  (1830)
Ogłoszenie na sprzedaż używanych mebli oraz toalety plastikowej przenośnej  (1796)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza WYNIKI PRZETARGU otwartego, który odbył się w dniu 28.12.2012 r. w formie ofert pisemnych na sprzedaż 23 szt. pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji.  (1779)
Ogłoszenie na demontaż systemu antenowego i masztów, urządzeń NDB „WRW”/DME”WCW” oraz NDB „WRC”  (1746)
Powtórna sprzedaż używanych mebli oraz toalety plastikowej przenośnej  (1746)
Wykonanie konserwacji kontenerów ILS-LOC i ILS-GP i ich dostosowanie do wymagań graficznego oznakowania przeszkodowego systemu ILS oraz demontaż pomostu pomiarowego oblotów w Porcie Lotniczym w Gdańsku im. Lecha Wałęsy  (1705)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia ogródków cejlometrów na lotnisku w Poznaniu przy ul. Bukowskiej  (1693)
Ogłoszenie na wykonanie remontu- przełoożenia istniejącej pozapadanej kostki betonowej na terenie obiektu RDST Służewiec w Warszawie przy ul. Smyczkowej 1  (1675)
Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektu TWR PAŻP w Łodzi  (1668)
Wymagania dla dostawców infrastruktur komunikacyjnych (CSP) na potrzeby świadczenia usług łącza danych w FIR Warszawa  (1666)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu geodezyjnego wznowienia granicy nieruchomości.  (1665)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej powtórnie ogłasza sprzedaż używanych mebli ambulatoryjnych w trybie zbierania ofert pisemnych  (1658)
Ogłoszenie na wykonanie: remontu sufitu podwieszanego w sali operacyjnej TWR Wrocław   (1655)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za rok 2014  (1653)
Ogłoszenie na wykonanie: wymiana 2 szt. hydrantów podziemnych w obiekcie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Szczecinie-Goleniowie, Glewice 1  (1653)
Studium wykonaIności dla projektu "Budowa ILS/DME na lotnisku Babimost-Zielona Góra" realizowanego w ramach programu dofinansowanego ze środków UE  (1652)
Ogłoszenie na konserwację - malowanie masztów antenowych NDB „RZ” Łukawiec  (1646)
Ogłoszenie na wykonanie okresowego przeglądu kominiarskich przewodów kominowych, wentylacyjnych i dymowych  (1637)
Plan zamówień publicznych na 2012 rok  (1633)
Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektu TWR PAŻP w Rzeszowie Jasionce  (1611)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi doraźnego utrzymania czystości i porządku w obiekcie TWR Rzeszów w okresie czerwiec – sierpień 2013r.  (1605)
Ogłoszenie na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego remontu dachu TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36   (1603)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej niniejszym ogłasza sprzedaż używanych mebli ambulatoryjnych w trybie zbierania ofert pisemnych  (1602)
Wykonanie remontu pomieszczeń Biura Odpraw Załóg Gdańsk  (1593)
Przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji  (1593)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie naprawy 2 sztuk lornetek Optolyth Royal 15x63 BGA  (1578)
Ogłoszenie na wykonanie remontu systemów antenowych telewizji cyfrowej w Warszawie  (1576)
Ogłoszenie na wykonanie: „Remont ogrodzenia Radiostacji ACC w Poznaniu”  (1576)
Ogłoszenie na remont studzienek kanalizacyjnych na terenie CZRL - PAŻP przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (1567)
Ogłoszenie na wykonanie konserwacji i naprawy okien w budynku kotłowni CZRL przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (1561)
Ogłoszenie na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego remontu dachu TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36  (1558)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu AVIA Poznań  (1554)
Ogłoszenie na remont nawierzchni z kostki brukowej ACC Katowice  (1552)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ślusarki aluminiowej oszklonej ściany oznaczonej SSR5b w TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36  (1549)
Ogłoszenie na wykonanie malowania kontenerów ILS-LOC i ILS-GP  (1548)
Ogłoszenie na wykonanie: Konserwacja poprzez malowanie wieży radarowej radaru wtórnego MSSR w Lipnikach Starych koło Pułtuska  (1548)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z PAŻP Warszawa  (1544)
Ogłoszenie na: wykonanie remontu/konserwacji kontenerów NDB DRL i NDB BRL w Mierzęcicach, gm. Siewierz  (1542)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro na: usługę tłumaczenia dokumentu (umowy szkoleniowej) w trybie zwykłym z języka angielskiego na język polski.  (1542)
Plan zamówień publicznych na 2010 rok  (1535)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu ustalającego wartość czynszową części nieruchomości.  (1535)
Ogłoszenie na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego fundamentów wieży radarowej w Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice  (1534)
Ogłoszenie na badanie efektywności energetycznej kotłów zainstalowanych w PAŻP  (1529)
Ogłoszenie : Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do DME Olesno  (1529)
Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu nieczystości ciekłych z obiektu PAŻP w PUŁTUSKU, Lipniki Stare  (1527)
Ogłoszenie na wykonanie: konserwacji kontenera ACC w Busku-Zdroju   (1523)
Ogłoszenie na rozebranie drogi dojazdowej do obiektu DVOR Rzeszów  (1523)
Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. „Przebudowa linii energetycznej SN-15 kV zasilającej VOR2, DME i ACC” dla PL. Kraków w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów  (1523)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z PAŻP Warszawa  (1513)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 14.000 Euro na: świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej  (1511)
Ogłoszenie na zapewnienie dostawy energii elektrycznej do DVOR/DME Bydgoszcz  (1509)
Ogłoszenie na wykonanie remontu elewacji budynku stacji transformatorowej ST5A w Siewierzu  (1507)
Ogłoszenie na wykonanie remontu studzienki teletechnicznej w PL Poznań  (1507)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych w bud. technicznym przy TWR Kraków - Balice (na terenie lotniska)  (1506)
Ogłoszenie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z NZOZ PAŻP przez okres 48 miesięcy  (1506)
Plan zamówień publicznych na 2011 rok  (1505)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Wykonanie pomiarów promieniowania rentgenowskiego (X) dla celów BHP  (1502)
Ogłoszenie na wykonanie remontu układu SZR w obiekcie Radar ASR 10 w Warszawie  (1501)
Ogłoszenie na badanie sprzętu dielektrycznego: rękawic , półbutów, wskaźnika, drążka  (1501)
Ogłoszenie na wykonanie adaptacji pomieszczenia na sanitariaty w budynku AVIA IIIp. w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania  (1497)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany dwóch hydrantów nadziemnych DN 80 w sieci zewnętrznej p.Poż. na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie przy ul. Wieżowej 8  (1496)
Ogłoszenie na wykonanie: konserwacji żurawia warsztatowego 010 ŻWP Q-2t, należącego do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej znajdującego się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie   (1496)
Ogłoszenie na wykonanie podłączenia do systemu BMS nowo wybudowanej klimatyzacji w OKRL Gdańsk ul. Słowackiego 200  (1495)
Ogłoszenie na wykonanie adaptacji pomieszczenia radionawigacji na potrzeby serwerowni CNS w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1  (1492)
Ogłoszenie na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej metodyki wykonywania pomiarów propagacyjno - zasięgowych  (1492)
Ogłoszenie na: wykonanie remontu pomieszczeń Biura Odpraw Załóg Wrocław  (1488)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Drobny sprzęt gospodarstwa domowego grupa I, zgodnie z załącznikiem nr 1  (1488)
Ogłoszenie dotyczące wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kontenerowej wieży kontroli ruchu lotniczego na terenie PL Lublin  (1487)
Ogłoszenie na naprawę bramy wjazdowej do Ośrodka Radiokomunikacyjnego w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania  (1478)
Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału geodezyjnego  (1478)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości  (1477)
Ogłoszenie na wykonanie: remontu podłogi kontenera ACC we Wrocławiu  (1475)
Ogłoszenie na wykonanie: ponowne przeliczenie parametrów finansowych w modelu finansowo-ekonomicznym projektu POIS.06.03.00-00-009/11  (1474)
Ogłoszenie na wykonanie remontu masztu antenowego radiostacji ACC przy ul. Bukowskiej 185 w Poznaniu  (1472)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Wielkanoc 2013r.  (1472)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie naprawy testera radiokomunikacyjnego Schlumberger typ SI 4031.  (1472)
Ogłoszenie na remont wieży radarowej w PL Katowice - Pyrzowice  (1469)
Ogłoszenie dotyczące zadania „Renowacja mebli”  (1467)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Świadczenie usługi monitoringu pożarowego obiektów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w lokalizacjach OKRL Poznań Wysogotowo i TWR Rzeszów Jasionka  (1466)
Ogłoszenie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych poszerzenia pomostu pod napędem anteny radarowej w ośrodku radarowym Wrocław  (1460)
Ogłoszenie na wykonanie: Konserwacji ogrodzenia obiektu DVOR/DME w Siedlcach  (1458)
Ogłoszenie na wykonanie remontu schodów wejściowych i fundamentów kontenerów ILS LOC i ILS GP na terenie lotniska Łódź Lublinek  (1458)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi doraźnego utrzymania czystości i porządku w obiekcie TWR Lublin w okresie maj – sierpień 2013r.  (1457)
Zapytanie o informację w ramach cenowego rozeznanie rynku  (1457)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: zapewnienie powierzchni reklamowej na powłoce balonu ogrzewanego powietrzem  (1457)
Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego pomieszczeń zajmowanych przez stołówkę pracowniczą znajdującą się w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym  (1456)
Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszczeń FIS w OKRL Gdańsk ul. Słowackiego  (1455)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.  (1452)
Ogłoszenie na dostawę energii elektrycznej DME Izbica   (1452)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Wicko  (1451)
Ogłoszenie na wykonanie: wyposażenie pomieszczeń do przechowywania broni w obiektach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Zabierzowie, Wrocławiu, Lipnikach Starych, Gdańsku  (1450)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ślusarki aluminiowej oszklonej ściany oznaczonej SSR5b w TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36  (1445)
Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszczenia warsztatowo-garażowego na terenie Ośrodka Poznań; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Przeżmierowo- Wysogotowo, k/ Poznania, ul. Radarowa 1  (1445)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z PAŻP Warszawa i Pułtusk  (1444)
Ogłoszenie na wykonanie remontu elewacji budynku wieżowego AVIA w Poznaniu – Wysogotowie przy ul. Radarowej 1  (1443)
Ogłoszenie na wykonanie i montaż kabłąków i uchwytów typ VESA do monitorów konsolowych w lokalizacjach: Katowice, Gdańsk i Poznań  (1442)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DVOR/DME Szczecin  (1441)
Ogłoszenie na wykonanie ekspertyzy dachu CZRL na ul. Wieżowej 8 w Warszawie z wyłączeniem sektora ,,O”  (1436)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Drobny sprzęt gospodarstwa domowego grupa II, zgodnie z załącznikiem nr 1  (1430)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego określenia wartości nieruchomości położonej w Gdańsku (dz.ew. 40/33, 40/34 obr. 0025).  (1428)
Ogłoszenie na wykonanie: „Remont ogrodzenia Radiostacji ACC w Poznaniu”  (1423)
Ogłoszenie na realizację zamówienia pn.: 1. Remont ogrodzenia NDB „JAS” wraz z konserwacją odciągów masztów antenowych w PL. Jesionka Rzeszów, 2. Remont kontenera energetycznego na obiekcie radiolokacyjnym w PL. Jesionka Rzeszów  (1419)
Ogłoszenie na Usługę w zakresie wykonania i dostarczania stempli i referentek metalowych dla PAŻP  (1418)
Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. „Remont i pionowanie masztu antenowego Radiostacji ACC w Czempinie”  (1418)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Drobny sprzęt gospodarstwa domowego grupa III, zgodnie z załącznikiem nr 1  (1418)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Gdańsk  (1418)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do OR Szymany  (1417)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: zapewnienie powierzchni reklamowej na powłoce balonu ogrzewanego powietrzem  (1416)
Ogłoszenie na wykonanie: wymiana 2 szt. hydrantów podziemnych w obiekcie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Szczecinie-Goleniowie, Glewice 1  (1415)
Ogłoszenie na wykonanie: „Malowania pomieszczeń hydroforni na obiekcie AVIA w Pułtusku – Lipniki Stare oraz wymiana schodków do kontenera radiokomunikacyjnego obiekt - AVIA Pułtusk – Lipniki Stare”  (1415)
Ogłoszenie na wykonanie naprawy kabla energetycznego YAKY 4x70mm2 zasilającego ACC Grudziądz. w relacji DVOR DME „GRU”-ACC „GRU”  (1414)
Ogłoszenie na wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kalendarzy firmowych na rok 2014  (1412)
Ogłoszenie - przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek i transport w celu dalszego zagospodarowania kontenera Pułtusk  (1411)
Ogłoszenie na wykonanie przebudowy linii kablowej n.n. zasilającej obiekt ILS GP/DME w Bydgoszczy  (1410)
Ogłoszenie na rozbiórkę masztów stalowych NDB „AY” Załuski w Warszawie  (1409)
Ogłoszenie dotyczące przeglądu maszyn ogrodniczych w 2013r. znajdujących się w obiekcie PAŻP Warszawa, ul. Wieżowa 8  (1408)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzeń Ogródków METEO zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie  (1408)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Płońsk  (1407)
Ogłoszenie na wykonanie konserwacji schodów i podestów w budynku wieży radarowej Gdańsk, ul. Słowackiego 200  (1407)
Ogłoszenie na wykonanie: przeglądów konserwacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu PAŻP  (1407)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegające na wymianie i serwisie pojemników sanitarnych w obiektach PAŻP W Warszawie i Raszynie   (1406)
Ogłoszenie na wykonanie usługi dotyczącej projektu POIS.06.03.00-00-009/11   (1406)
Ogłoszenie na usługę konserwacji Systemu Alarmu Pożarowego na obiekcie ORL Zabierzów przez okres 36 miesięcy - ZMIANA TERMINU DO 20.12.2013  (1405)
Ogłoszenie na wykonanie remontu: dachu budynku Wimer Wysogotowo i ogrodzenia Radiostacji ACC na lotnisku w Poznaniu  (1402)
Ogłoszenie na wykonanie: pionowanie i naprawa trzech masztów antenowych Radiostacji Służewiec  (1401)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej obiektu VOR/DME Słubice do wymogów technicznych określonych przez ENEA”  (1401)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Świadczenie usług kurierskich dla PAŻP w Warszawie oraz we wszystkich Oddziałach Terenowych PAŻP w obrocie krajowym i zagranicznym.  (1400)
Ogłoszenie dotyczące wykonania odtworzenia i modernizacji roślinności wokół Ośrodka Radiolokacyjnego w Gdańsku.  (1399)
Ogłoszenie na wykonanie remontu schodów drabiniastych i dopasowania drzwi w TWR Wrocław we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36  (1398)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do OR Legnica  (1397)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kalendarzy firmowych na rok 2013.  (1392)
Ogłoszenie na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego remontu dachu TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36  (1391)
Ogłoszenie na remont parkingu nadziemnego przy CZRL W Warszawie  (1389)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie gdańskim  (1387)
Ogłoszenie na serwisowanie oraz usuwanie awarii automatycznych drzwi wejściowych do TWR Szczecin  (1385)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DVOR/DME Łódź  (1384)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości  (1383)
Usługa w zakresie wykonania trzech opracowań kwalifikacyjnych - z uwzględnieniem tematyki emisji pól elektromagnetycznych z instalacji   (1382)
Ogłoszenie na wykonanie konserwacji (mycie) kopuły radaru na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo  (1380)
Ogłoszenie na wykonanie remontu: ślusarki aluminiowej okienno-drzwiowej, rampy oraz dachu i orynnowania w budynku Zaopatrzenia w Warszawie  (1379)
Ogłoszenie na Usługę przeglądów i badań rocznych dźwigów towarowych w Poznaniu i Wrocławiu na okres 48 miesięcy  (1379)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu elewacji systemowej aluminiowej Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego na ul. Słowackiego w Gdańsku  (1377)
Ogłoszenie na wykonanie usługi dotyczącej projektu POIS.06.03.00-00-009/11 pt. „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”  (1377)
Ogłoszenie dotyczące zadania „Udrożnienia rynien i rur spustowych w obiektach CKRL, ASR-9, ASR-10" - TERMIN PRZEDŁUŻONO DO 29.11.2013 r.  (1375)
Ogłoszenie na przedłużenie gwarancji dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu HP poprzez sprzedaż Zamawiającemu 3 pakietów HP Care Pack na okres 2 lat   (1374)
Ogłoszenie na wymianę dwóch szyb zespolonych w Sali operacyjnej TWR CZRL w Warszawie  (1374)
Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. Remont betonowej czapy dachowej kontenera stacji trafo - Ośrodka Radarowego na terenie lotniska Wrocław oraz remont fundamentów kontenera agregatu na obiekcie j/w  (1373)
Ogłoszenie na dostawę oleju napędowego do zasilania agregatów prądotwórczych  (1371)
Ogłoszenie na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż tablic informacyjnych  (1370)
Ogłoszenie na wykonanie: dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy pomieszczeń biura Zarządu budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym: A-101; A-101a; A-103; przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (1370)
Ogłoszenie na wykonanie: operatu szacunkowego infrastruktury podziemnej nieruchomości położonej w Bydgoszczy, obręb ewidencyjny 476 Bydgoszcz przy ul. Generalskiej 2-6  (1364)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z eksploatacji  (1363)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kuferków świątecznych na Wielkanoc 2013  (1363)
Szkolenie odświeżające z zakresu obsługi urządzeń DVOR 432/DME 435  (1362)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu „METEO” na terenie Portu Lotniczego Kraków - Balice   (1362)
Ogłoszenie na wykonanie rocznego przeglądu agregatów prądotwórczych w obiektach: CZRL, ASR9 i ASR10. UWAGA - WYDŁUŻENIE TERMINU DO 17.01.2014 r.  (1361)
Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku w celu oszacowania wartości dostawy urządzeń na potrzeby modernizacji sprzętowej systemu ADAMS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.  (1360)
Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu nieczystości ciekłych z obiektu PAŻP w Poznaniu Przeźmierowo- Wysogotowo, przy ul. Radarowej 1  (1357)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany kabin wraz z brodzikami w pomieszczeniach łazienek w Wieży Kontroli Lotów we Wrocławiu ul. Skarżyńskego 36  (1357)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na wykonanie: „Naprawa drogi dla obiektu Zespołu Radiolokacji w Lipnikach Starych koło Pułtuska”.  (1357)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi doraźnego utrzymania czystości i porządku w obiekcie TWR Rzeszów w okresie marzec – maj 2013 r.  (1355)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z PAŻP Warszawa – kontener Pułtusk  (1355)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu NDB „KRW” przy ul. Jordanowskiej w Krakowie  (1354)
Ogłoszenie na wykonanie remontu fundamentów obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME w miejscowości Nowa Wieś, gmina Grudziądz  (1354)
Ogłoszenie na dostawę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kuferków świątecznych na Boże Narodzenie 2013  (1351)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej obiektu VOR/DME Słubice do wymogów technicznych określonych przez ENEA”  (1350)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do ILS Świdnik  (1350)
Usługa w zakresie wykonania dokumentacji pod nazwą „Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia System Radiolokacyjny Warszawa (ASR 9) – modernizacja”  (1347)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Poznań  (1344)
Ogłoszenie na remont wieży radiowej TWR ACC Katowice   (1344)
Ogłoszenie na wykonanie naprawy kabla energetycznego YKYY 4x35mm2 zasilającego urządzenie CNS-VOR w Kmiecinie  (1338)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: świadczenie usług serwisu (przeglądy i naprawy) kotłowni olejowej w TWR Szczecin  (1336)
Ogłoszenie na zaprojektowanie i wykonanie wraz z instalacją i uruchomieniem systemu monitoringu w Warszawie   (1335)
Ogłoszenie na remont obiektów PAŻP na terenie lotniska Zielona Góra - Babimost   (1334)
Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu nieczystości ciekłych z obiektów PAŻP w Warszawie, tj. ASR9 przy ul. Janka Muzykanta 2 i ASR10 przy ul. Na Skraju 14  (1334)
Ogłoszenie na dostawę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Boże Narodzenie 2013  (1333)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany technicznego sufitu podwieszanego dla przestrzeni międzystropowej dla inst. elektrycznych, teletechnicznych, pomiędzy salą operacyjną a pomieszczeniami technicznymi budynku technicznym obsługi radaru w Gdańsku  (1329)
Ogłoszenie na uporządkowanie terenu przy drodze dojazdowej do bramy siedziby PAŻP ul. Wieżowa 8 Warszawa   (1328)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Poznań   (1327)
Ogłoszenie na produkcję filmu promocyjnego o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  (1326)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie warszawskim  (1325)
Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszczeń w Ośrodku Radiolokacyjnym na ul. Słowackiego w Gdańsku  (1325)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Drezdenko  (1316)
Ogłoszenie na wykonanie naprawy miejscowo zapadniętej kostki brukowej przy budynku oraz odklejonej papy na attyce dachu budynku TWR w Pyrzowicach- Katowicach.  (1316)
Ogłoszenie na: wykonanie przeglądu drabin oraz wykonaniu przeglądu i wymianie nie spełanijących obowiązujących norm wózków w obiektach PAŻP na terenie Polski.  (1315)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kopert i papieru z nadrukiem firmowym PAŻP  (1315)
Ogłoszenie na wykonanie badania efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w klimatyzacji zainstalowanych w obiektach: PAŻP Warszawa, PAŻP Katowice, PAŻP Wrocław i PAŻP Gdańsk  (1314)
Modernizację sterowania w zestawie hydroforowym zainstalowanym w TWR Wrocław  (1310)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie wrocławskim  (1306)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia NDB „BIA” w Łukawcu  (1306)
Ogłoszenie na wykonanie adaptacji pomieszczenia radionawigacji na potrzeby serwerowni CNS w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania  (1304)
ANULOWANIE OGŁOSZENIA - Wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przejazdu, przechodu i przeprowadzenia mediów a także dostępu do takich instalacji w każdym czasie i bez jakichkolwiek og  (1304)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: "Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej obiektu VOR/DME Słubice do wymogów technicznych określonych przez ENEA"  (1301)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania podestu techniczno-antenowego na dachu sektora O CZRL wraz z remontem pokrycia dachowego  (1299)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: monitorowanie artykułów prasowych, stacji radiowych i programów telewizyjnych na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na lata 2013-2015  (1297)
Ogłoszenie o przetargu otwartym na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji   (1296)
Ogłoszenie na Remont instalacji elektrycznej w kontenerach w Poznaniu  (1293)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany dwóch hydrantów nadziemnych DN 80 w sieci zewnętrznej p.Poż. na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie  (1293)
Ogłoszenie na wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego w OR Gdańsk  (1293)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Kraków  (1290)
Ogłoszenie na wykonanie zabudowy aneksów kuchennych w budynku wieży kontroli lotów znajdującej się na terenie Portu Lotniczego Łódź  (1290)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na prowadzenie konserwacji bieżącej dźwigu osobowego zainstalowanego na wieży kontroli lotów na lotnisku w Łodzi  (1290)
Ogłoszenie na usługę w zakresie prania odzieży medycznej z Niepubliczengo Zakładu Opieki Zdrowotnej PAŻP  (1285)
Ogłoszenie na realizację szkoleń wspierających rozwój kompetencji „miękkich” dla pracowników PAŻP  (1281)
Ogłoszenie na wykonanie remontu sali operacyjnej TWR Babimost  (1280)
Ogłoszenie na dostawę i montaż klimatyzatora kanałowego w sali operacyjnej budynku „Wimer” w Poznaniu –Wysogotowie ul. Radarowa  (1279)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Szczecinie  (1278)
Ogłoszenie na analizę rynku w celu określenia szacunkowej wartości audytu zewnętrznego mającego na celu określenie stanu realizacji umowy na wdrożenie Systemu informatycznego walidacyjno-sprawozdawczego w PAŻP  (1278)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Zarządzanie ryzykiem  (1278)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi polegającej na wykonaniu przeglądu systemów asekuracji szynowej HACA w 14 obiektach PAŻP  (1277)
Ogłoszenie na wykonanie remontu wieży kratowej ośrodka radiolokacyjnego na lotnisku Wrocław - Strachowice  (1275)
Ogłoszenie : Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do DME Olesno  (1274)
Ogłoszenie na wykonanie mobilnej ścianki działowej, modułowej- dzwiękochłonnej w budynku VIMER, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Przeżmierowo- Wysogotowo, k/ Poznania, ul. Radarowa 1  (1274)
Ogłoszenie na wykonanie: Remontu i pionowania masztu antenowego Radiostacji ACC w Somoninie gmina Kartuzy  (1272)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Bydgoszczy  (1272)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z PAŻP Warszawa  (1270)
Usługa w zakresie wykonania opracowania pt.: „Kwalifikacja przedsięwzięcia pod względem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Radar Rzeszów – Stobierna”.   (1266)
Ogłoszenie na wykonanie bramy wjazdowej na teren ośrodka radiolokacyjnego na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo  (1262)
Ogłoszenie na: wykonanie naprawy wózków jezdnych i napędu bramy wjazdowej i wyjazdowej do Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Szczecinie-Goleniowie  (1261)
Ogłoszenie na wykonanie: nowego drewnianego ogrodzenia w obiekcie VOR/DME w Kartuzach  (1259)
Ogłoszenie na remont pomostów ILS/LOC i powłok malarskich kontenerów LOC i GP w Krakowie   (1258)
Ogłoszenie na wykonanie remontu systemu antenowego obiektu NDB „Dalsza” w Siewierzu  (1255)
„Zabezpieczenia 14 szt. otworów okiennych o wym. 1,45x 1,45 m w poziomie parteru oraz 3 sztuk drzwi o wymiarach 0,90x2,2 0m na obiekcie NDB „dalsza” we Wrocławiu  (1253)
Ogłoszenie na powołanie rzeczoznawcy/eksperta ppoż do wykonania opinii obecnego SUG-CEA 410 pod kątem możliwości jego dalszej eksploatacji (lub braku) oraz zakresu ewentualnej modernizacji/rozbudowy  (1251)
Ogłoszenie na remont kontenera agregatu prądotwórczego OR Katowice  (1249)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu radionawigacyjnego DVOR MRA w Rozogach, powiat Mrągowo  (1249)
Ogłoszenie na wykonanie: adaptacji garażu na magazyn części zapasowych i urządzenia CNS we Wrocławiu  (1248)
Ogłoszenie na wykonanie malowania masztu ILS GP Bydgoszcz   (1247)
RDST - ACC Świdnik prace remontowe  (1246)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z PAŻP Warszawa  (1244)
Ogłoszenie na wykonanie remontu budynku NDB „BIA” w Łukawcu  (1241)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Łodzi  (1238)
Ogłoszenie na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektu TWR w Poznaniu przy ul. Przytocznej (26/27,56/28,56/29)  (1237)
Ogłoszenie na świadczenie przez okres 12-tu miesięcy usług konserwacyjnych i serwisowych kserokopiarek firmy Konica Minolta  (1237)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie naprawy- odnowienia 40 sztuk zestawów słuchawkowych typu AX1868-1-3AC-171-00-LEMO do kontroli lotów do systemu VCS Frequentis 3020s.  (1234)
Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych w budynku agregatu ATPT w Ośrodku Radiolokacyjnym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Przeźmierowo- Wysogotowo, k/ Poznania, ul. Radarowa  (1233)
Ogłoszenie na wymianę elementów mocujących kraty pomostowe na wieży radarowej MSSR w PL.Rzeszów  (1230)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kalendarzy firmowych na rok 2012.  (1229)
Ogłoszenie na remont- wymiana ogrodzenia cejlometrupomostów na terenie lotniska Kraków - Balice   (1228)
Ogłoszenie na wykonanie naprawy miejscowo zapadniętej kostki brukowej przy budynku oraz odklejonej papy na attyce dachu budynku TWR w Pyrzowicach- Katowicach  (1228)
Ogłoszenie na odbiór odpadów i transport w celu dalszego zagospodarowania z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z Obiektu Terenowego Szczecin  (1222)
Ogłoszenie o sprzedaży samolotu - przetarg otwarty (21.03.2016)  (1219)
Ogłoszenie na: wymianę napędu bramy, konserwację masztu ILS GP, konserwację podestu antenowego ILS/LOC w Rzeszowie-Jasionce  (1217)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na świadczenie usług serwisu (przeglądy i naprawy) kotła wodnego niskotemperaturowego Viessman Simplex 225 kW w okresie 48 miesięcy.  (1216)
Ogłoszenie na wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowej na rusztach metalowych, w budynku CZRL w Warszawie  (1215)
Ogłoszenie na wykonanie drobnych remontów na trenie ośrodka radiolokacyjnego na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo  (1214)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie krakowskim  (1214)
Ogłoszenie na wykonanie : przegląd systemu dwóch odkurzaczy centralnych BEAM SC 375 znajdujących się w obiektach PAŻP przy ul. Wieżowej 8  (1212)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę usługi wyceny 23 samochodów  (1211)
Ogłoszenie na wykonanie: „Remontu / konserwacji powłok zewnętrznych kontenera ACC stalowego z blachy fałdowej ocynkowanej o wymiarach zewnętrznych: 2,50 x 6,00 wys. 2,75m , usytuowanego na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica”  (1209)
Ogłoszenie na wykonanie remontu budynku NDB „BIA” w Łukawcu  (1208)
Ogłoszenie na remont nawierzchni z kostki betonowej DVOR/DME Zaborówek  (1208)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Poznaniu  (1208)
Ogłoszenie na wykonanie: badań geotechnicznych dotyczących warunków gruntowo – wodnych pod budowę budynku przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (1207)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu NDB „KRW” przy ul. Jordanowskiej w Krakowie  (1207)
Ogłoszenie : Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do DVOR/DME Gdańsk-Rębiechowo  (1207)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: usługę tłumaczenia dokumentu (umowy szkoleniowej) w trybie zwykłym z języka angielskiego na język polski.  (1206)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na wdrożenie budżetowania w systemie Oracle w zakresie uruchomienia funkcjonalności budżetowania w systemie Oracle EBS  (1205)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Remont konstrukcji stalowej rozdzielni elektrycznej na radarze MSSR w Pułtusku”  (1204)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na materiały wystawiennicze  (1203)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wykonanie badań geotechnicznych m.Dąbrowice  (1202)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki obiektu VOR Lipiny   (1202)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do OR Trzebielino  (1200)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.  (1198)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.  (1198)
Ogłoszenie na: wykonanie remontu nawierzchni dachu i instalacji odgromowej budynku technicznego OKRL Szczecin-Goleniów  (1198)
Ogłoszenie na wykonanie remontu budynku NDB „BIA” w Łukawcu  (1197)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu radiokomunikacyjnego ACC Szymany w PL Mazury-Szczytno  (1197)
Ogłoszenie: kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Izbica  (1196)
Ogłoszenie dotyczące zadania "Przegląd i naprawa foteli obrotowych”  (1195)
Ogłoszenie na przegląd urządzeń i instalacji SUG w CZRL Warszawa, ul. Wieżowa 8 i Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) Gdańsk  (1193)
Ogłoszenie na wykonanie rozszerzonego przeglądu rocznego zasilacza UPS MGE GALAXY 3000, 30 kVA w Regionalnym Oddziale Kontroli Ruchu Lotniczego (ROKRL) Poznań  (1193)
Ogłoszenie: Najem kontenera socjalnego wraz z dostawą  (1192)
Ogłoszenie na wykonanie : okresowego przeglądu kominiarskich przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach oraz wykonanie ich czyszczenia w obiektach PAŻP Warszawa  (1191)
Ogłoszenie : Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do DVOR/DME Świdnik  (1191)
Ogłoszenie na remont oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku RDST Służewiec  (1191)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: usługę tłumaczenia dokumentu (umowy licencyjnej) w trybie zwykłym z języka angielskiego na język polski.  (1190)
Ogłoszenie na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniu sanitarnym oraz robót remontowych na dachu budynku technicznego w Ośrodku Radiolokacyjnym w Gdańsku  (1190)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kopert i papieru z nadrukiem firmowym PAŻP.  (1190)
Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości.  (1190)
Ogłoszenie na przegląd stacji kontenerowej; przegląd, badanie i pomiary transformatorów olejowych oraz przegląd, badania i pomiary transformatorów suchych  (1187)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegającej na dzierżawie i bezobsługowej eksploatacji urządzenia POLFIX 2 maszyny do czyszczenia i polerowania obuwia w obiektach PAŻP W Warszawie i Raszynie   (1184)
Ogłoszenie na wykonanie inwentaryzacji branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej w budynku wieży kontroli lotów znajdującej się na terenie Portu Lotniczego Łódź - do 12.08.2011  (1184)
Ogłoszenie na wykonanie pompowni sanitarnej w istniejącym zbiorniku nieczystości ścieków sanitarnych (w istniejącym szambie) w ośrodku radiolokacyjnym na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo  (1182)
Ogłoszenie na remont dachu TWR Katowice   (1181)
Ogłoszenie dotyczące przesadzenia trzech drzew  (1181)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Drezdenko  (1180)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DVOR/DME Łódź  (1179)
Ogłoszenie na wykonanie projektu modernizacji systemu BMS (Building Management System) wieży kontroli lotów (TWR) Szczecin  (1177)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1  (1175)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany pompy głębinowej w Ośrodku Radarowym w miejscowości Lipniki Stare k/Pułtuska  (1171)
Ogłoszenie na remont budynku garażowego oraz remont pomostu roboczego na obiekcie AVIA Pułtusk   (1170)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu dachu budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym  (1168)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na sprzedaż, dostawę i rozładunek 8 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) w Łodzi.  (1167)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Vademecum projektów szkoleniowo-rozwojowych  (1166)
Ogłoszenie na odbiór odpadu i transport w celu dalszego zagospodarowania z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP)  (1166)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do VOR/DME Drezdenko  (1166)
Ogłoszenie na przeglądy i naprawy sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie, ul. Wieżowa 8  (1165)
Ogłoszenie na dostawę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Wielkanoc 2014 - UWAGA - przedłużenie terminu  (1165)
Ogłoszenie na realizację szkolenia "Techniki światłowodowe”- dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1164)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie operatu szacunkowego stołówki pracowniczej w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym  (1164)
Ogłoszenie na wymianę drzwi zewnętrznych stalowych na nowe, naprawę wjazdu do budynku przy bramie, naprawę rury spustowej w budynku energetycznym OR Pułtusk oraz inne prace  (1164)
Ogłoszenie na: wykonanie remontu tarasu przy sali operacyjnej – wymiana elementów mocujących kraty pomostowe i barierkę tarasu na wieży Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku  (1163)
Ogłoszenie na wykonanie projektu i wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji Stałego Urządzenia Gaśniczego tryskaczowego w budynku CZRL Warszawa  (1162)
Ogłoszenie na wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę usługi wyceny 11 samochodów  (1160)
Ogłoszenie na odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z PAŻP Warszawa   (1160)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości - gmina Radłów i Rudniki  (1159)
Ogłoszenie na świadczenie usługi monitoringu pożarowego obiektów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w lokalizacjach Warszawa, ul. Wieżowa 8; Warszawa, ul. Smyczkowa 2 oraz Zabierzów, Leśna 69, przez okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2019 roku  (1159)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: Remont systemu napięcia gwarantowanego w budynku technicznym TWR Kraków  (1158)
Ogłoszenie na wykonanie: Wymianę szyby zespolonej w Sali operacyjnej TWR CZRL w Warszawie  (1157)
Ogłoszenie na wykonanie: Wymiana poszycia elewacji wiaty wjazdowej z blachy trapezowej w Warszawie  (1155)
Ogłoszenie na rozbiórkę masztu antenowego radiostacji UKF na terenie lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie   (1155)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Poznań  (1154)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Assessment i Development Center – projektowanie oraz realizacja - dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1153)
Ogłoszenie na wykonanie prac konserwacyjnych masztów oraz regulacji naciągu odciągów NDB-BRL Wrocław –Strachowice  (1152)
Ogłoszenie na wykonanie remontu masztu antenowego Radiostacji ACC w Szczecinie-Goleniowie  (1151)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1  (1151)
Ogłoszenie na remont budynku garażowego oraz remont pomostu roboczego na obiekcie AVIA Pułtusk  (1151)
Wykonanie Raportu Rocznego za rok 2014 dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1151)
Ogłoszenie na remont budynku garażowego oraz remont pomostu roboczego na obiekcie AVIA Pułtusk  (1151)
Ogłoszenie na odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Obiektu Terenowego Rzeszów  (1150)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1  (1148)
Ogłoszenie na realizację szkolenia „Budowa i rozwój zespołu”  (1147)
Wykonanie konserwacji fundamentów wieży kratowej RDST/ACC oraz fundamentów kontenera „Złota Karczma”  (1147)
Ogłoszenie na świadczenie na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej usługi sukcesywnych tłumaczeń z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski. UWAGA - zmiana załącznika  (1146)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na wzorcowanie przyrządów pomiarowych  (1146)
Ogłoszenie na wykonanie prac konserwacyjnych masztów oraz regulacji naciągu odciągów NDB-DRL Wrocław –Strachowice  (1146)
Ogłoszenie na remont obiektu DVOR/DME w Zaborówku   (1145)
Ogłoszenie na wymianę kontenera NDB Jordanowska w Krakowie   (1145)
Ogłoszenie na realizację zamówienia "Wprowadzenie do modelowania procesów z uwzględnieniem podstawowych i praktycznie stosowanych elementów notacji BPMN 2.0"  (1144)
Ogłoszenie na wykonanie remontu cieknącego dachu VOR/DME „SUI” w Słubicach  (1144)
Odpowiedzialność karna i cywilna, idea „just culture” oraz ubezpieczenie w obszarze lotnictwa (trendy światowe)  (1143)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegającej na wynajmie i serwisie pojemników sanitarnych w obiektach PAŻP w Warszawie i Raszynie  (1140)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki obiektu NDB Zabornia   (1139)
Ogłoszenie na wykonanie przeglądu agregatu Pramac Lifter 160 i agregatu HE-P200-H2, zainstalowanych w Regionalnym Oddziale Kontroli Ruchu Lotniczego (ROKRL) Poznań  (1138)
Ogłoszenie na realizację szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości (ćwiczenia praktyczne) dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1137)
Ogłoszenie na wykonanie remontu systemu antenowego obiektu NDB „Bliższa” w Mierzęcicach  (1136)
Ogłoszenie na remont elementów stalowych ogrodzenia oraz schodów wejściowych do kontenera radaru wtórnego MSSR w miejscowości Przeżmierowo- Wysogotowo k. Poznania  (1135)
Ogłoszenie na remont ciągów pieszo - jezdnych OR Pułtusk  (1134)
Ogłoszenie dotyczące zadania: naprawa sprzętu gastronomicznego i urządzeń AGD   (1133)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Kraków  (1132)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu „METEO” na terenie Portu Lotniczego Łódź - Lublinek   (1130)
Ogłoszenie dotyczące zadania „ Dostawa części zamiennych do foteli obrotowych firmy RICARO model GUARD 24/7”  (1129)
Szkolenie związane z przedłużeniem uprawnień energetycznych wraz z egzaminami dla pracowników technicznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1129)
Ogłoszenie na świadczenie przez okres 12-tu miesięcy usług kurierskich dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie wraz z podległymi jej oddziałami terenowymi. Uwaga: zmiana terminu składania ofert  (1128)
Ogłoszenie: kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Trzebnica  (1127)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do OR Trzebielino  (1127)
Ogłoszenie na remont elewacji budynku „AVIA”   (1127)
Ogłoszenie na wykonanie i dostawę: 5 szt. stelaży do zamocowania monitorów  (1127)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany opraw oświetlenia przeszkodowego wraz z kablem zasilającym, zainstalowanych na masztach obiektu nawigacji lotniczej NDB BBM w Zielonej Górze  (1126)
Ogłoszenie na: Wykonanie remontu: - pomieszczenia wentylatorni i czerpni powietrza, pomieszczenia węzła cieplnego, pomieszczenia rozdzielni NN wraz z przedsionkiem, łazienek damskich i męskich na parterze i 1 piętrze oraz dachu w Budynku CKRL - dachu w  (1126)
Ogłoszenie na wykonanie: naprawa uziomu nr.3 instalacji odgromowej budynku radaru ASR-9 i naprawa słupów dekoracyjnych wieży radarowej ASR-10 w Warszawie  (1124)
Ogłoszenie dotyczące usługi „Renowacja obejmująca wymianę obić tapicerowanych oraz naprawy uszkodzonych stelaży siedzisk i skrzyń w meblach biurowych, socjalnych i wypoczynkowych”  (1123)
Ogłoszenie na zakup, dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku radaru w Warszawie ul. Janka Muzykanta 2   (1123)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki obiektu VOR Kartuzy   (1123)
Ogłoszenie na dostawę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie koszy świątecznych na Wielkanoc 2014  (1122)
Ogłoszenie na wykonanie: remontu obudowy rozdzielni T-RW wraz z cokołem na radarze MSSR Poznań Wysogotowo oraz wymiany obudowy skrzynki kablowej przy kontenerze radiowym APP/TWR Poznań Wysogotowo  (1121)
Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. „Przebudowa linii energetycznej SN-15 kV zasilającej VOR2, DME i ACC” dla PL. Kraków w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów  (1121)
Ogłoszenie na wykonanie podziału pomieszczenia nr 117 na dwa mniejsze: wykonanie ścianki działowej do wysokości stropu wraz z przystosowaniem powstałych pokoi, dla uzyskania dodatkowego pomieszczenia biurowego  (1120)
Ogłoszenie na realizację szkolenia w zakresie gospodarki i zarządzania nieruchomościami dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1120)
Ogłoszenie na rozbiórkę masztów stalowych NDB GDB Matarnia – Gdańsk ul. Budowlanych  (1120)
Ogłoszenie na remont Biura Odpraw Załóg na terenie lotniska w Katowicach - Pyrzowicach   (1117)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki obiektu NDB Siewierz   (1116)
Ogłoszenie na wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę usługi wyceny 23 samochodów  (1116)
Ogłoszenie na realizację szkolenia w zakresie wymagań EASA PArt 145, Part M, Part M/ARC dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1115)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na usługę dostarczenia albumów z wykonaniem wklejki reklamowej   (1114)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi tapicerskiej polegającej na naprawie 11 foteli klubowych oraz 4 kanap znajdujących się w obiektach PAŻP  (1112)
Ogłoszenie na wykonanie remontu przepompowni wód drenażowych na terenie CZRL  (1111)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Płońsk  (1110)
Ogłoszenie na wykonanie okresowego przeglądu komiarskich przewodów kominowych, wentylacyjnych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach oraz wykonanie ich czyszczenia w obiektach PAŻP Warszawa  (1109)
Ogłoszenie na projekt graficzny, skład oraz przygotowanie elektronicznej wersji Raportu rocznego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (dalej e-raport) do zamieszczenia na stronie www.bip.pansa.pl oraz www.pansa.pl oraz nagranie Raportu na nośnik CD/DVD  (1108)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegającej na dzierżawie i bezobsługowej eksploatacji urządzenia POLFIX 2 maszyny do czyszczenia i polerowania obuwia w obiektach PAŻP  (1108)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki obiektu nawigacji lotniczej ILS w Siewierzu  (1108)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem robót remontowych” oraz „ Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane, zamienne, zaniechane”  (1106)
Ogłoszenie na wykonanie drobnych remontów na trenie ośrodka radiolokacyjnego na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo  (1106)
Odbiór odpadów komunalnych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Katowicach-Pyrzowicach  (1104)
Ogłoszenie na demontaż linii kablowych teletechnicznych o numerach:557, 743, 744   (1103)
Ogłoszenie na remont Biura Odpraw Załóg na terenie lotniska w Katowicach - Pyrzowicach  (1103)
Ogłoszenie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego mającego na celu określenie stanu realizacji umowy na wdrożenie systemu informatycznego walidacyjno- sprawozdawczego  (1102)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Efektywna komunikacja w audycie oraz doskonalenie umiejętności raportowania  (1101)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach i wykonaniem ich czyszczenia w obiektach PAŻP  (1101)
Ogłoszenie na: wymianę drzwi stalowych zewnętrznych w budynku Ośrodka Radiolokacyjnego w Gdańsku  (1100)
Ogłoszenie na film promujący PAŻP  (1100)
Zabezpieczenia 15 szt. otworów okiennych o wym. 1,45x 1,45 m w poziomie parteru oraz 3 sztuk drzwi o wymiarach 0,90x2,2 0m na obiekcie NDB „dalsza” we Wrocławiu”  (1098)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wieżowej 8, zainteresowana jest wynajmem następujących powierzchni  (1096)
Ogłoszenie na: demontaż tymczasowej ściany działowej, systemowej, dzielącej pomieszczenie Sali operacyjnej O-211, w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (1095)
Ogłoszenie dotyczące wykonania projektu podziału nieruchomości-operat szacunkowy   (1095)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki masztów NDB Mierzęcice  (1095)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „System Połączeń Elektrycznych (EWIS) na bazie wymagań EASA MAC 20-22"  (1094)
Ogłoszenie na naprawę zasilaczy UPS typu Compusave 20 kVA (8 szt.) poprzez wymianę uszkodzonych wentylatorów  (1093)
Ogłoszenie na świadczenie usług serwisowych (przeglądy, konserwacje i naprawy) dwóch kotłów wodnych niskoparametrowych typu OMNIMAT 16 PGA zamontowanych w kotłowni Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym, opalanych olejem opałowym lekkim, przez 48 miesięcy  (1093)
Ogłoszenie na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniu sanitarnym oraz robót remontowych na dachu budynku technicznego w Ośrodku Radiolokacyjnym w Gdańsku  (1092)
Ogłoszenie na remont placu postojowego przed obiektem DVOR/DME w Zaborówku  (1090)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchości  (1089)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na sprzedaż, dostawę i rozładunek 8 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) w Łodzi.  (1088)
Ogłoszenie na realizację szkolenia w zakresie organizacji i zarządzania wewnętrznymi aktami prawnymi dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1088)
Ogłoszenie na wykonanie modernizacji linii zasilającej (kablowej) i wymiany rozdzielni wolnostojącej w OKRL Poznań  (1087)
Ogłoszenie na dostawę i montaż klimatyzatorów typu Split w ilości kpl. 2 w obiekcie PAŻP radar ASR -9, Warszawa ul. Janka Muzykanta  (1087)
Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach - 2011/2012  (1087)
Ogłoszenie na odbiór odpadu (kontener) z CZRL w Warszawie, przy ul.Wieżowej 8  (1086)
Ogłoszenie na realizację usługi doradztwa technicznego w zakresie wyposażenia pomieszczenia operacyjnego TWR (Wieży Kontroli Lotów) w zestaw monitorów podwieszanych  (1086)
Ogłoszenie na wykonanie : przegląd systemu dwóch odkurzaczy centralnych BEAM SC 375 znajdujących się w obiektach PAŻP  (1085)
Ogłoszenie na dostawę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Wielkanoc 2015  (1085)
Ogłoszenie na wykonanie remontu budynku Stacji Radiolokacyjnej ASR-9 w Warszawie w rejonie ul. Janka Muzykanta oraz Stacji Radiolokacyjnej ASR-10 w Warszawie przy ul. Na Skraju  (1084)
Ogłoszenie na wykonanie „ Remontu fundamentów pomostu antenowego VOR/DME w miejscowości Rozogi koło Mrągowa”  (1082)
Ogłoszenie na zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej i transportowej w terminie 20-23.04.2015 r. w związku z organizacją szkolenia TRM  (1082)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegającej na dzierżawie i bezobsługowej eksploatacji urządzenia POLFIX 2 maszyny do czyszczenia i polerowania obuwia w obiektach PAŻP W Warszawie i Raszynie  (1082)
Ogłoszenie na wykonanie: „Remontu ogrodzenia obiektu ACC w Gołyminie koło Pułtuska”   (1082)
Ogłoszenie na remont wieży radarowej Katowice   (1081)
Ogłoszenie na świadczenie usług związanych z naprawą i konserwacją plotera HP DesignJet Z6100 60-inch PS (Model Q6654A) przez okres od 01.01.2015 roku do dn.31.12.2016 roku  (1080)
Ogłoszenie na: wykonanie remontu ogrodzenia i zabezpieczenie obiektu „Bliższa” przed dewastacją, w porcie lotniczym Bydgoszcz  (1080)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem robót remontowych” oraz „ Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane, zamienne, zaniechane”  (1079)
Ogłoszenie na wykonanie remontu kontenera technicznego w Poznaniu  (1079)
Ogłoszenie na usługę nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Wykonanie oceny technicznej wciągnika ręcznego WRz-5 wyprodukowanej w roku 1997 przez WUKO Zduńska Wola  (1079)
Wywóz nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Warszawie  (1079)
Ogłoszenie na zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej i transportowej dla 50 osób w związku z organizacją szkolenia przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w terminie 01-02.06.2015r.  (1079)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Raszynie  (1077)
Ogłoszenie na świadczenie usługi badania sprzętu elektroizolacyjnego w 2015 roku; Uwaga- zmiana terminu  (1076)
Ogłoszenie na wykonanie remontu kontenera technicznego w Poznaniu  (1075)
Ogłoszenie na realizację usług hotelarsko-gastronomicznych i transportowych w terminie 17-18.09.2014 r. w związku z organizacją szkolenia obronnego dla pracowników PAŻP  (1075)
„Ogłoszenie na realizację szkolenia Techniki światłowodowe.”- dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1074)
Ogłoszenie na realizację szkolenia trenerskiego dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1073)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do OR Kokoszki  (1073)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie naprawy 2 sztuk lornetek Optolyth Royal 15x63 BGA i 1 sztuki lornetki Canon 18x50 IS All Weather  (1072)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Efektywna komunikacja w audycie oraz doskonalenie umiejętności raportowania   (1070)
Ogłoszenie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego polegającego na badaniu dokumentacji kosztowej i sprawozdania finansowego dotyczącego udziału Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w projekcie „Koordynacja instytucji zapewniających służby żeglugi p  (1069)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegające na wymianie i serwisie pojemników sanitarnych w obiektach PAŻP w Warszawie i Raszynie  (1069)
Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach - 2010  (1068)
Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału nieruchomości położonej we wsi Stobierna, gmina Trzebowisko powiat rzeszowski  (1068)
Rozbiórka obiektów systemu Automated Weather Observing System (AWOS) dla lotniska IM. Fryderyka Chopina w Warszawie  (1068)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na wzorcowanie przyrządów pomiarowych  (1066)
Ogłoszenie na zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej i transportowej w terminach 18-21.05.2015r. i 22-25.06.2015r. w związku z organizacją szkolenia TRM  (1065)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Boże Narodzenie 2012.  (1065)
Ogłoszenie na wykonanie remontu nawierzchni z kostki betonowej na terenie OKRL Gdańsk  (1065)
Ogłoszenie na wykonanie: zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia pomieszczenia biurowego D201 w budynku Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego PAŻP przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (1065)
Studium Wykonalności dla budowy nowej wieży kontroli ruchu lotniczego dla lotniska Warszawa-Okęcie (TWR Warszawa), wraz z wariantową reorganizacją terenu wokół Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym (CZRL)  (1064)
Ogłoszenie na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: „Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji: Negocjacje”   (1064)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na świadczenie usługi monitoringu pożarowego obiektów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w lokalizacjach TWR Poznań, TWR Łódź  (1064)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Wrocław  (1063)
Ogłoszenie na wykonanie remontu krat okiennych w budynku administracyjno technicznym „Wimer” w Regionalnym ośrodku kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu – Wysogotowie ul. Radarowa 1  (1062)
Ogłoszenie na dostawę części zamiennych do foteli obrotowych firmy RICARO model GUARD 24/7  (1062)
Ogłoszenie na wykonanie: prac remontowo-konserwacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych zbiorników p. poż w OKRL Szczecin-Goleniów.  (1061)
Ogłoszenie na realizację szkolenia w zakresie organizacji i zarządzania wewnętrznymi aktami prawnymi dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1060)
Ogłoszenie na realizację szkolenia „Podstawowa obsługa centrali SCHRACK systemu sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)” - dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1059)
Ogłoszenie na wymianę przyłącza dla nowego obiektu DME Kmiecin  (1059)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Czaplinek  (1059)
Ogłoszenie na wykonanie: remontu sheltera VOR/DME w Czępiniu k/Poznania  (1059)
Ogłoszenie na wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego Pramac Lifter GSW 160 zainstalowanego w obiekcie PAŻP w Poznaniu  (1059)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Katowice  (1057)
Ogłoszenie na wykonanie: remontu sheltera VOR/DME w Słubicach  (1057)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę usługi wyceny 2 samochodów (1 samochodu ciężarowego i 1 samochodu osobowego)  (1057)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Katowic  (1056)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na wywozie nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Pułtusku  (1056)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegające na wymianie i serwisie pojemników sanitarnych w obiektach PAŻP W Warszawie i Raszynie   (1054)
Ogłoszenie na wykonanie: „ Wykonanie i montaż ścianki działowej systemowej zlokalizowanej zgodnie z załączonym szkicem w sali operacyjnej O-211, w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym ” – Warszawa ul. Wieżowa 8”.  (1054)
Ogłoszenie na wykonanie instalacji układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach meteorologicznych na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie  (1053)
Ogłoszenie na wykonanie : „Remontu dachu na obiekcie NDB /WRC- Wrocław na terenie Portu Lotniczego Wrocław ”  (1052)
Ogłoszenie na organizację spotkania zawierającą wynajem sali konferencyjnej, usługę gastronomiczną i transportową w terminie 21-23.04.2015r.  (1051)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro na: usługę tłumaczenia dokumentu (umowy licencyjnej) w trybie zwykłym z języka angielskiego na język polski.  (1050)
Ogłoszenie na świadczenie usług doradczych i mentorskich wraz z konsultacjami w zakresie dialogu społecznego  (1050)
Zapewnienie usługi konferencyjnej dla łącznie 20 osób w związku z organizacją szkoleń przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej   (1050)
Ogłoszenie na przegląd 29 układów pomiarowych Landis+Gyr Dialog ZMD410CT44 i ZMD310CT44 razem ze osprzętem pomocniczym w postaci zegara synchronizującego US-162, US-151 z anteną DCF oraz modułu transmisji danych CU-M22/V34b, CU-P32, CU-B4/+  (1050)
Ogłoszenie na wykonanie: remontu przekładni sprzęgającej napęd radaru w lokalizacji lotniska Szczecin Goleniów  (1049)
Wykonanie remontu ogrodzenia obiektu DVOR „GRU” w Grudziądzu  (1049)
Ogłoszenie na zawarcie z 2 osobami fizycznymi umowy-zlecenia na dorywcze prace gospodarcze w obiektach i na terenie zewnętrznym PAŻP w Warszawie  (1048)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.  (1048)
Ogłoszenie na wykonanie odwodnienia terenu OR Gdańsk  (1047)
Ogłoszenie na zakup i dostawę zasilacza UPS o mocy 30 kVA dla Ośrodka Radiolokacji w Lipnikach Starych k/Pułtuska  (1047)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości - Romany  (1046)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: „Zarządzanie flotą samochodową”   (1045)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na prowadzenie konserwacji bieżącej dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Wieży kontroli Lotów na lotnisku w Rzeszowie.  (1044)
Ogłoszenie na wykonanie remontu kostki betonowej w Ośrodku Kontroli Ruchu Lotniczego na ul. Słowackiego w Gdańsku  (1043)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Obiektu Terenowego Poznań  (1042)
Ogłoszenie na remont studni betonowych polegających na wymianie pokryw betonowych  (1040)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Przełożenie linii światłowodowej do systemu monitoringu radaru ASR 10”   (1040)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1 - Remont elewacji budynku „AVIA  (1037)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na dostawę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Boże Narodzenie 2014  (1035)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Rzeszowa  (1034)
Ogłoszenie, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia autorskiego dla pracowników Zamawiającego w zakresie „System operacyjny LINUX”  (1034)
Ogłoszenie na konserwację systemu alarmu pożaru (SAP), dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) oraz systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ) w obiekcie Wieży Kontroli Lotów Rzeszów- Jasionka   (1033)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na wywozie odpadów komunalnych nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Poznaniu  (1033)
Odbiór odpadów komunalnych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Raszynie  (1033)
Odbiór odpadów komunalnych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Rzeszowie-Jasionce  (1032)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Gdańsk   (1032)
Ogłoszenie na wykonanie analizy CBA (Cost Benefit Analisys) na potrzeby radaru mobilnego  (1031)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie ekspertyzy rzeczoznawcy odnoszącej się do zgodności certyfikatów IT  (1030)
Ogłoszenie na wykonanie plandek ochronnych PVC na podzespoły Wieży Mobilnej i podnośnik koszowy  (1030)
Ogłoszenie na wykonanie i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu zewnętrznych dokumentów finansowych w PAŻP  (1029)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kuferków świątecznych na Boże Narodzenie 2012.  (1027)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych: uszczelnienie przejść i przepustów rurowych przez ściany oraz malowanie wewnętrzne w zbiornikach p-poż oraz naprawa rur spustowych i elewacji w zbiornikach p-poż na terenie PAŻP w Warszawie  (1025)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.  (1024)
Ogloszenia na wykonanie uslugi doraznego utrzymania porzadku w obiekcie Wieza Kontroli Lotów w Porcie Lotniczym Zielona Góra  (1023)
Ogłoszenie na realizację szkolenia trenerskiego I i II stopnia  (1023)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Wymiana sufitu podwieszonego i opraw oświetleniowych w sali technicznej obiektu radaru w Gdańsku”  (1021)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000,- euro na: usługi wsparcia technicznego systemu MS Project Serwer v. 2013   (1020)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na wywozie nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Poznaniu:, o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro , zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Public  (1020)
Ogłoszenie na remont budynku warsztatu (stara kotłownia) na terenie PAŻP w Warszawie przy ul. Wieżowej 8   (1018)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi polegającej na jednorazowym wykoszeniu zarośli wraz z ich wywozem w bieżącym sezonie wegetacyjnym na obiektach PAŻP  (1017)
Ogłoszenie na przegląd urządzeń klimatyzacji precyzyjnej EMERSON  (1015)
Ogłoszenie na wykonanie kontenera Radiolinii o wymiarach 1,80 x 2,40 wys. 2,5m znajduje się w miejscowości Kałęczyn 06-126, działka nr. 34/2 gmina Gołymin.   (1013)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach i wykonaniem ich czyszczenia w obiektach PAŻP Warszawa  (1013)
Wywóz nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Poznaniu -Wysogotowo  (1012)
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej i transportowej - TRM  (1012)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych na terenie Radiostacji Służewiec  (1011)
Ogłoszenie na remont wieży radarowej Katowice   (1011)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany skorodowanego ostrzowego drutu (concentriny) na zwyżce ogrodzenia Ośrodka Radiokomunikacyjnego ACC oraz remont fundamentu wieży kratowej i fundamentu kontenera Ośrodka Radiokomunikacyjnego ACC w Nowej Wsi  (1011)
Ogłoszenie na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Zarządzanie Menadżerskie”  (1010)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych na terenie Radiostacji Służewiec   (1010)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości , położonej we wsi Stobierna, gmina Trzebowisko, powiat rzeszowski  (1010)
Konserwacja fundamentów pomostu antenowego, fundamentów kontenera oraz umocowanie pokrycia dachowego z papy do ścian kontenera przy pomocy kątownika  (1010)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Bezpieczna flota"  (1009)
Ogłoszenie na zaprojektowanie atrakcyjnych, nowoczesnych graficznie materiałów informacyjnych o PAŻP – ulotka, folder, teczka, notes, główka kalendarza trójdzielnego  (1009)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Wymiana transformatora 15/0,4 kV ABB RESIBLOC w Katowicach”  (1009)
Szkolenie związane z przedłużeniem uprawnień energetycznych wraz z egzaminami dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1006)
Ogłoszenie na realizację zamówienia - serwis pieców grzewczych w TWR Łódź  (1001)
Odbiór odpadów komunalnych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Krakowie-Zabierzowie  (1001)
Ogłoszenie na świadczenie usług programistycznych dla platformy SharePoint 2013 - UWAGA wydłużenie terminu  (999)
Informacja o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości  (997)
Odpowiedzialność karna i idea „just culture” w obszarze lotnictwa (trendy światowe)  (997)
Wywóz nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Krakowie -Zabierzowie  (997)
Ogłoszenie na świadczenie usług związanych z naprawą i konserwacją plotera HP DesignJet Z6100 60-inch PS (Model Q6654A) przez okres od 01.01.2015 roku do dn.31.12.2016 roku  (994)
Ogłoszenie na realizację szkolenia „MS OFFICE 2013”  (994)
Ogłoszenie - przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej konferencji ICAO  (994)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z CZRL oraz Hangaru A   (993)
Ogłoszenie na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Przepisy dotyczące czasu pracy oraz zasad tworzenia harmonogramów"  (990)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1 - Remont kominów wentylacyjnych w budynku „WIMER”   (990)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Zarządzanie przez cele (MBO)  (990)
Wywóz nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Pułtusku -Lipniki Stare  (989)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na opracowanie graficzne oraz wydruk różowych pasków postępu lotu   (989)
Ogłoszenie na wykonanie projektu modernizacji systemu BMS (Building Management System) wieży kontroli lotów (TWR) Szczecin  (989)
Ogłoszenie dotyczące wykonania pomiarów geodezyjnych, wytyczenia granic i projektu podziału  (982)
Ogłoszenie na wykonanie okresowych przeglądów (czterech cykli przeglądów w okresie 48 miesięcy) drabin i systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości tj. prowadnic i mechanizmów samozaciskowych  (981)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi doraźnego utrzymania czystości i porządku w obiekcie TWR Poznań w okresie czerwiec – październik 2015r.  (980)
Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. „Zabezpieczenia 15 szt. otworów okiennych o wym. 1,45x 1,45 m w poziomie parteru oraz 3 sztuk drzwi o wymiarach 0,90x2,2 0m na obiekcie NDB „dalsza” we Wrocławiu”  (980)
Ogłoszenie na wykonanie remontu fundamentu wieży radaru i cokołu ogrodzenia Ośrodka Radiolokacyjnego w Szczecinie-Goleniowie  (979)
Zapewnienie usługi konferencyjno-hotelarsko-gastronomicznej i transportowej - UWAGA zmiana terminu  (976)
Ogłoszenie na realizację szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości (ćwiczenia praktyczne) dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.   (976)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: „Układy pomiarowe SN ST VOR1 i VOR2 zasilające DME Jędrzejów”   (976)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości   (976)
Ogłoszenie na realizację szkolenia HK258S Certified Data Center Professional Training, HF981 Optimized Data Center Simulation - dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (975)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Wrocławia  (974)
Ogłoszenie na: wykonanie: przesunięcia bramy wyjazdowej pożarowej na teren TWR Szczecin-Goleniów  (972)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z CZRL, Pułtuska i Portu Lotniczego Warszawa  (971)
Ogłoszenie na wykonanie Remontu słupów oświetlenia drogi dojazdowej do radaru MSSR Poznań Wysogotowo   (970)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych: konserwacji kontenera radiostacji ACC w Sieradzu ul. Jana Pawła II nr 28   (970)
Ogłoszenie na zadaszenie nad wejściem głównym do budynku wieży kontroli ruchu lotniczego, oraz wyjściem na dach budynku administracyjno-biurowego   (969)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości  (969)
Ogłoszenie na wykonanie analizy pola widzenia w lokalizacji Wieżowa 8 z użyciem bezzałogowego statku powietrznego  (968)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych na terenie radaru MSSR w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1 - remont elementów stalowych ogrodzenia   (968)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Efektywna komunikacja w audycie oraz doskonalenie umiejętności raportowania  (967)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki obiektu NDB „JAS”   (967)
Ogłoszenie na wykonanie remontu dachu TWR Zielona Góra - Babimost  (965)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:„Szkolenie strzeleckie”  (964)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000,- euro na: wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego 200kVA Cummins zainstalowanego w obiekcie PAŻP w Gdańsku  (963)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na przedłużenie gwarancji 2 serwerów IBM wraz z usługą serwisu   (963)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości - powiat brzeski  (958)
Ogłoszenie na demontaż radaru w Ośrodku Radarowym OR Pułtusk   (957)
Usunięcie i utylizacja linii kabli teletechnicznych  (956)
Przegląd 29 układów pomiarowych Landis+Gyr Dialog ZMD410CT44 i ZDM310CT44 razem ze sprzętem pomocniczym w postaci zegara synchronizującego US-162/DFC oraz modułu transmisji danych CU-M22/V346  (954)
Wykonanie remontu ściany i kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu B-001  (954)
Ogłoszenie na wykonanie projektu modernizacji systemu telewizji przemysłowej CCVT wieży kontroli lotów (TWR) Szczecin  (954)
Ogłoszenie na utrzymanie czystości i porządku w obiekcie TWR Lublin w okresie 01.11.2015r – 31.10.2017r.   (952)
Ogłoszenie na wymianę urządzeń i instalacji detekcji węgla w budynku kotłowni przy Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym  (949)
Ogłoszenie na świadczenie przez okres 12-tu miesięcy usług konserwacyjnych i serwisowych kserokopiarek firmy Konica Minolta  (947)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Wymiana rozłącznika SN w rozdzielni budynku AVIA w Poznaniu”  (945)
Ogłoszenie na wykonanie odwodnienia terenu OR Gdańsk  (944)
Ogłoszenie na wykonanie tynków elewacji i kominów grawitacyjnych - OKRL Gdańsk  (944)
„Odpowiedzialność karna i cywilna, idea „just culture” oraz ubezpieczenie w obszarze lotnictwa (trendy światowe)”  (941)
Ogłoszenie na realizację szkolenia „Efektywna i skuteczna komunikacja” - UWAGA! zmiana terminu składania ofert  (940)
Ogłoszenie na wykonanie remontu instalacji wod-kan. w TWR Wrocław   (940)
Remont ściany i kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu B001 budynek CZR PAŻP Warszawa ul Wieżowa 8  (936)
Zadaszenie nad wejściem głównym do budynku wieży kontroli ruchu lotniczego, oraz wyjściem na dach budynku administracyjno-biurowego - PL Rzeszów Jasionka  (936)
Ogłoszenie na realizację szkolenia "Modelowanie i symulacja procesów biznesowych plus egzamin Państwowy”- dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.  (934)
Ogłoszenie na remont kontenera nn na terenie Portu Lotniczego Wrocław  (931)
Ogłoszenie na wymianę pękniętej szyby zespolonej w Sali operacyjnej w TWR Wrocław   (930)
Ogłoszenie na wykonanie projektu budowlanego dla montażu tablic reklamowych  (930)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych na terenie radaru MSSR w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1 - remont schodów  (929)
Ogłoszenie na dostawę wyposażenia pomieszczeń łazienek, wg zestawienia podanego poniżej, w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (928)
Wynajem sali konferencyjnej oraz cateringu w związku z organizacją szkolenia dla pracowników PAŻP z zakresu bezpieczeństwa  (925)
Ogłoszenie na organizację międzynarodowej konferencji Biur Technicznych  (924)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na wykonanie wzorcowania mierników  (923)
Ogłoszenie na przegląd stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz oceny warunków ewakuacji obiektów: Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym Warszawa, Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego Gdańsk, Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego Rzeszów wraz z podaniem wytycz  (922)
Ogłoszenie na wykonanie graficzne materiałów informacyjnych o PAŻP na spotkanie użytkowników bezzałogowych statków powietrznych – RPAS  (920)
Remont pomieszczeń dla potrzeb Służb Technicznych oraz Służb Ruchu Lotniczego w budynku technicznym oraz wieży TWR na terenie lotniska Kraków – Balice  (919)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Sieci Strukturalne.”- dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.  (919)
Ogłoszenie o konkursie na Prezesa PAŻP   (916)
Ogłoszenie na usługę konferencyjno-gastronomiczną w związku z cyklem szkoleń z Zarządzania Menadżerskiego.  (916)
Likwidacja przecieku – Wejście główne CZRL I p. – Łącznik szklany w Budynku CZRL w Warszawie przy ul. Wieżowej 8  (914)
Ogłoszenie na zaprojektowanie, zamontowanie i uruchomienie systemu obserwacji wskazanej części płyty manewrowej i drogi startowej 33 lotniska EPWA w OR Warszawa oraz przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi i bieżącego utrzymania systemu  (913)
Ogłoszenie na dostawę wyposażenia pomieszczeń łazienek, wg zestawienia podanego poniżej, w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (913)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych na terenie Obiektu Radionawigacji DVOR/DME "LAW" Lotnisko Poznań Ławica   (912)
Zaprojektowanie, wykonanie elektronicznej wersji NEWSLETTERA Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Skład, korekta językowa, opracowanie graficzne cyklicznych numerów NEWSLETTERA Polskiej Agencji Żeglugi Powietrzne z użyciem zaprojektowanego narzędzia  (912)
Ogłoszenie dotyczące zadania „ Dostawa części zamiennych do foteli obrotowych firmy RICARO model GUARD 24/7”  (910)
Ogłoszenie na zapewnienie usługi konferencyjno-hotelarsko-gastronomicznej i transportowej.  (910)
Ogłoszenie na zapewnienie usługi konferencyjno-hotelarsko-gastronomicznej i transportowej  (909)
Zakup, dostawa i montaż dwóch specjalistycznych rolet na Salę Operacyjną TWR Kraków  (906)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z CZRL i terenu Portu Lotniczego w Warszawie  (906)
Usługa wykonania prac konserwacyjnych w obiekcie PAZP  (904)
Wykonanie remontu instalacji wod-kan. w TWR Wrocław  (903)
Ogłoszenie na: Wymianę wykładziny dywanowej w pomieszczeniach Sali Konferencyjnej nr A125 (A125a, A125b) w budynku CZRL na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie  (902)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatów szacunkowych nieruchomości - Warszawa, dzielnica Włochy  (901)
Ogłoszenie na organizację spotkania dla kadry kierowniczej PAZP w zakresie omówienia spraw bieżących oraz dalszego rozwoju obszaru operacyjnego  (889)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych - remont pomieszczeń biurowych B-112 i B-111A w budynku CZRL na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie ul. Wieżowa 8  (888)
Usługa w zakresie szkoleń z języka angielskiego specjalistycznego (MODUŁ I i MODUŁ II)  (883)
Ogłoszenie na dostawę naturalnej wody niegazowanej źródlanej do obiektów PAŻP  (878)
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych i naklejek informacyjnych  (874)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu OR Gdańsk  (871)
Ogłoszenie na świadczenie przez okres 48 miesięcy usługi poboru próbek i wykonywania badania wody basenowej  (870)
Ogłoszenie dotyczące zadania „ Przegląd i naprawa foteli obrotowych”  (867)
Usługa wykonania prac konserwacyjnych w obiekcie PAŻP - UWAGA wydłużenie terminu składania ofert  (862)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z eksploatacji  (858)
Wymiana dwóch hydrantów Dn 80 na terenie CZRL  (854)
Umowa kompleksowa na dostawę gazu ziemnego do TWR Poznań  (848)
Ogłoszenie na wymianę wykładziny dywanowej w pomieszczeniu biurowym nr 114 w budynku PAŻP CKRL przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (846)
Usługa monitoringu mediów: artykułów prasowych, audycji, stacji radiowych, programów telewizyjnych, Internetu i Social media na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (838)
Zapewnienie usługi szkoleniowej z zakresu „Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz nadzór i koordynację prac na placu budowy”  (836)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu OR Gdańsk  (822)
Zakup i dostawa 3 pylonów reklamowych wraz z usługą montażu  (819)
Ogłoszenie na wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę usługi wyceny 5 samochodów  (814)
Wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości stanowiącej działkę o pow. ok.5243 m2, oznaczonej nr 497/88, z obrębu Pyrzowice w Gminie Ożarowice w granicach MPL Katowice-Pyrzowice jako podstawy do określenia ceny sprzedaży  (813)
Świadczenie usług kurierskich   (793)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie wykonanie kalibracji testerów radiokomunikacyjnych  (788)
Badanie sprzętu dielektrycznego w Warszawie w latach 2016 - 2017  (782)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu OR Gdańsk   (768)
RFI dotyczące Zaprojektowania, dostarczenia i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem - ZMIANA TERMINU DO 02.09.2016  (767)
Dostawa i wymiana tryskaczy w budynku CZRL w Warszawie ul. Wieżowa 8  (722)
Karczowanie krzewów wraz oczyszczeniem terenu Ośrodek Radiowy Czempiń gm. Piotrowice dz. Nr 135/7  (685)
Remont kontenera na terenie MSSR Pułtusk  (666)
Sporządzenie projektu budowlanego wykonawczego wymiany istniejącej klimatyzacji w TWR we Wrocławiu ul. Skarzyńskiego 36  (651)
Plan Zamównień Publicznych na rok 2017  (646)
Usługa utrzymania i rozwoju MS SharePoint 2013 oraz MS Project  (642)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż gruntów  (641)
Wykonanie robót remontowych, nowej aranżacji istniejących pomieszczeń aneksów kuchennych w Ośrodku KRL w Gdańsku  (631)
Wzorcowanie testerów sieci elektrycznych  (627)
Ogłoszenie o sprzedaży samolotu POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ ogłasza przetarg otwarty (10.06.2016)   (617)
Przygotowanie studium wykonalności na uruchomienie hurtowni danych wraz z narzędziami wspomagającymi: raportowanie klasy BI i prezentację danych wraz z analizą wymagań, architekturą rozwiązania i sposobem przeprowadzenia wdrożenia w PAŻP-ZMIANA TERMINU  (615)
Remont dachu technicznego TWR Wrocław  (605)
Demontaż i utylizacja 2 linii elektroenergetycznych SN w Lipinach  (603)
Naprawa pokrycia dachowego, remont elewacji budynku oraz remont nawierzchni chodnika wokół budynku Ośrodka Radiokomunikacji w Somoninie  (603)
Badanie sprzętu dielektrycznego w Rzeszowie w latach 2016 - 2018  (600)
Ogłoszenie o sprzedaży samolotu POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ ogłasza przetarg otwarty (20.05.2016)  (589)
Remont układu SZR w układzie zasilania radaru ASR w Pułtusku - ANULOWANIE OGŁOSZENIA  (586)
Remont kontenera magazynowego na terenie OR Służewiec, Warszawa, ul. Smyczkowa 2  (576)
Remont kontenera, ogrodzenia oraz konserwacja odciągów masztu Ośrodek Radiowy gm. Piotrowice dz. nr 135/7  (570)
Ogłoszenie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro - Usługa ogrodnicza na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w obiektach w Warszawie  (569)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za rok 2015  (566)
Zakup i dostawa 3 pylonów reklamowych wraz z usługą montażu  (562)
Remont ogrodzenia ACC Wrocław w Porcie Lotniczym Wrocław-Strachowice  (562)
Remont kontenera i wykonanie opaski odwadniającej OR Busko – Zdrój ul. Mickiewicza 11  (560)
Dostawa i wymiana zbiorników buforowych ciepłej wody V = 600 litrów wraz z armaturą oraz izolacją termiczną z płaszczem ochronnym w budynku kotłowni  (558)
Demontaż i utylizacja 1 linii elektroenergetycznej SN w Karnicach  (555)
Ekspertyza w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 196 w Gdańsku  (554)
Badanie geologiczne terenu inwestycji  (551)
Remont balkonu na V piętrze OKRL Wrocław  (547)
Remont kontenerów z agregatami prądotwórczymi systemu energetycznego „PEGAZUS” znajdujących się na zewnątrz w pobliżu sektora „e” CZRL w Warszawie, ul. Wieżowa 8  (545)
Remont masztów flagowych na terenie CZRL (Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym) Warszawa  (543)
Remont kontenera i ogrodzenia ACC Kotuń  (542)
Wykonanie szczegółowego projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń wypoczynkowych i socjalnych w sektorze W budynku CZRL Warszawa ul. Wieżowa 8  (531)
Remont pomieszczeń II piętra AVIA Pułtusk  (530)
Wykonanie remontu oświetlenia przeszkodowego na maszcie obiektu OR Szymany   (529)
Demontaż i utylizacja 1 linii elektroenergetycznej SN w Lipinach  (528)
Naprawa systemów antenowych na OR Kotuń, OR Poznań   (528)
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont oświetlenia ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych w budynku CZRL w Warszawie  (526)
Remont instalacji oświetlenia przeszkodowego na maszcie radiostacji ACC Czempiń   (526)
Dostawa i wymiana tryskaczy w budynku CZRL w Warszawie ul. Wieżowa 8   (525)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprasza do negocjacji dotyczących sprzedaży samolotu L‐410 UVP‐E15 TURBOLET, SP‐TPB (ogłoszenie z dnia 30.06.2016)  (525)
Usługi serwisowe kotła wodnego Paromat-Simplex 225 kW (przeglądy i usuwania awarii).  (520)
Wymiana 3 szt. drzwi zewnętrznych w budynku warsztatowo- garażowym w Ośrodek Radiolokacyjny, 62-081 Przeźmierowo- Wysogotowo k. Poznania, gmina. Tarnowo Podgórne ul. Radarowa 1  (512)
Remont ogrodzenia, fundamentów i kontenera DVOR/DME Mrągowo  (508)
Dostawa, montaż, uruchomienie systemu obserwacji powierzchni dachu sektora „0” budynku CZRL, zlokalizowanego w Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 8  (502)
Remont studni wierconej na terenie AVIA Pułtusk   (500)
Kalendarze 2017  (494)
Remont nawierzchni na terenie ACC Wrocław w Porcie Lotniczym Wrocław-Strachowice  (491)
Wykonanie opaski odwadniającej i remont wnętrza kontenera OR Sieradz  (488)
Malowanie krzyżulców oraz konserwacja śrub rzymskich DVOR/DME Mrągowo  (484)
Świadczenie usługi tłumaczenia dokumentów  (484)
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) na Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji  (482)
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Wykonania pre-feasibility study przed dalszą koncepcją wdrożenia systemu do planowania i rozliczania czasu pracy pracowników PAŻP dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (oferta opublikowana 10.05.2016)  (481)
Remont zbiornika kondensatu w instalacji wentylacji w OKRL Goleniów  (480)
Usługi przeglądu windy zainstalowanej w Ośrodku Radiolokacyjnym w Zabierzowie  (479)
Sukcesywna dostawa naturalnej niegazowanej wody wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  (476)
Wykonanie ekspertyzy wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową dla remontu pomieszczenia UPS w budynku CZRL w Warszawie  (476)
Rozbudowa istniejącego systemu ochrony odgromowej wieży kontroli ruchu lotniczego na obiekcie   (475)
Usługa demontażu 12 jednostronnych oraz 6 mocowanych tablic wraz ze stalową konstrukcją usztywniającą oraz montaż 12 jednostronnych tablic pamiątkowych  (474)
Wykonanie usługi kontroli szczelności, przeglądu technicznego i konserwacji agregatów wody lodowej i pomp ciepła oraz sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa  (473)
Najem lokali mieszkalnych  (471)
Remont elewacji, drabin i balkonów w AVIA Pułtusk   (470)
Kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach i wykonaniem ich czyszczenia w obiektach PAŻP Warszawa  (469)
Remont automatycznej bramy wjazdowej - teren Stacji Radiolokacyjnej Radaru ASR- 9, 02-188 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 2  (465)
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw: konstrukcji naściennych do koszykówki składanych pionowo wraz z napędem elektrycznym, elektronicznej tablicy wyników i uniwersalnej maszyny do treningu siłowego TITAN 1  (460)
Wymiana elementu napędowego – silnika sterującego pracą automatycznych drzwi przesuwnych STA 17 firmy RECORD w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w obiekcie Centrum Zarzadzania Ruchem Lotniczym w Warszawie  (450)
Modernizacja oświetlenia przeszkodowego na kopule radaru lotniskowego TWR/CZRL, radaru ASR10, radaru WAM oraz na masztach OR Dawidy   (447)
Serwis systemów technicznych w TWR Szczecin  (444)
Świadczenie usługi tłumaczenia dokumentów  (443)
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw: konstrukcji naściennych do koszykówki składanych pionowo wraz z napędem elektrycznym, elektronicznej tablicy wyników, uniwersalnej maszyny do treningu siłowego TITAN 1  (440)
Adaptacja pomieszczeń B026; B027 i B028 w budynku CZRL na potrzeby drukarni APIK  (438)
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw: - konstrukcji naściennych do koszykówki składanych pionowo wraz z napędem elektrycznym, - elektronicznej tablicy wyników, - uniwersalnej maszyny do treningu siłowego TITAN 1  (434)
Zapytanie o informację cenową - Wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z dostawą urządzeń oraz umową suportową  (432)
Dostawa i wymiana tryskaczy wraz z rozetkami w budynku CZRL w Warszawie ul. Wieżowa 8  (431)
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw urządzenia CONCEPT 2 ERGOMETR  (423)
Ogłoszenie o sprzedaży gruntów - II przetarg otwarty  (422)
Wykonanie konstrukcji antenowych wraz z montażem anten i okablowania w ORL Zabierzów i NDB Dalsza ul. Jordanowska, Kraków  (421)
Przycięcie krzewów i gałęzi nad drogą do AVIA Pułtusk  (420)
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw urządzenia TRM EXPERIENCE LINIA 830 - PRECOR  (419)
Przegląd roczny agregatu Pramac Lifter GSW 160 silnik Deutz BF 6M 1013EC  (412)
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw: - TECHNOGYM BIKE EXCITE 500 CLASS ERGOMETRY - TECHNOGYM VARIO EXCITE 500 CLASS ELIPTYK - TECHNOGYM RUN EXC 500 TREEADAMIL  (404)
Przeprowadzenie niezależnej oceny funkcji audytu wewnętrznego w PAŻP  (399)
Wykonanie wstępnego projektu podziału geodezyjnego: działki nr 1237 z obrębu 0022, nr 92/5 ark./ Mapy 132/ położonej w płd.-wsch. części miasta Leszno; nr 20/1 z obrębu 0008 Grodziszowice  (397)
Najem lokali mieszkalnych  (393)
Remont pomieszczenia V p. po zalaniu z dachu w budynku AVIA w Ośrodku Radiolokacyjnym, 62-081 Przeźmierowo - Wysogotowo k. Poznania, gmina Tarnowo Podgórne ul. Radarowa 1  (385)
Przeprowadzenie niezależnej oceny funkcji audytu wewnętrznego w PAŻP  (384)
Odbiór nieczystości płynnych z obiektów ASR 10 i 11-przedłużenie terminu  (383)
Monitoring pożarowy TWR Kraków   (374)
Budowa kontenerowego budynku biura podawczego  (372)
Świadczenie usług serwisu kotłowni olejowej w TWR Szczecin Port Lotniczy Szczecin – Goleniów, Glewice 1a, 72-100 Goleniów  (368)
RFI na: Świadczenie usług w zakresie zarządzania utrzymywania systemów Microsoft SharePoint oraz Microsoft Project Serwer wraz z Project Web Serwer oraz tworzenia aplikacje na platformie SharePoint dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (360)
Odbiór nieczystości płynnych z obiektu Lipniki Stare - zmiana terminu  (359)
Dostawa części zamiennych do automatyki systemu wentylacji i klimatyzacji  (353)
Świadczenie przez wykonawcę usług programistycznych na rzecz komórki organizacyjnej PAŻP (Zespół Projektowania Autorskich Systemów ATM) poprzez skierowanie Programistów do dyspozycji Zamawiającego-ZMIANA TERMINU  (352)
Wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z dostawą urządzeń oraz umową suportową  (341)
Ogłoszenie o sprzedaży gruntów - III przetarg otwarty  (338)
Zarządzanie i utrzymanie systemów Microsoft SharePoint oraz Microsoft Project Server wraz z PWA (Project Web Access) oraz tworzenie aplikacji na platformie SharePoint  (337)
Wykonanie szczegółowego projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń wypoczynkowych i socjalnych w sektorze W budynku CZRL Warszawa ul. Wieżowa 8  (335)
Renowacja mebli wypoczynkowych i biurowych, obejmująca wymianę i naprawę obić tapicerowanych i elementów konstrukcyjnych mebli jak: stelaże, skrzynie w obiekcie Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym na terenie PAŻP w Warszawie  (331)
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie Critical Incident Stress Management  (321)
Utworzenie oraz zagospodarowanie zieleni wokół OKRL Rzeszów wraz z jej pielęgnacją w okresie 3 letnim  (313)
Świadczenie przez okres 24 miesięcy usług kurierskich dla PAŻP w Warszawie wraz z podległymi jej oddziałami terenowymi - ZMIANA TERMINU 13-12-2016  (311)
ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W KRAKOWIE - BALICACH  (294)
Wykonanie ekspertyzy oceny stanu napędu anteny radaru MSSR Rzeszów  (292)
Szkolenie okresowe BHP oraz Szkolenia z wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.  (284)
Odbiór odpadów komunalnych z obiektu PAŻP ul. Gałczyńskiego 2a Raszyn (05-090) - zmiana terminu  (283)
zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej i transportowej w związku z organizacją szkoleń wewnętrznych z zakresu Cross-Training z elementami komunikacji wewnętrznej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w ośmiu terminach  (271)
RFI na Usługi doradcze w zakresie: określenia zakresu rewitalizacji i określenia sposobu wdrożenia systemu Finansowo-Księgowego oraz przygotowania opisu Modelu Planistyczno-Sprawozdawczego i Modelu Kalkulacji Stawek opłat nawigacyjnych...  (268)
Wynajem i serwis higienicznych pojemników sanitarnych 2017-2018  (255)
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie Critical Incident Stress Management  (251)
Zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej i transportowej w związku z organizacją szkoleń wewnętrznych z zakresu Cross-Training z elementami komunikacji wewnętrznej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w ośmiu terminach -UNIEWAŻNIENIE  (234)
Zakup i wdrożenie platformy do zarządzania procesami IT  (188)
Wymiana sufitu podwieszanego na Sali Operacyjnej  (184)
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych oraz codziennego odbioru przesyłek z siedziby w Warszawie  (181)
RFI - Consultancy and support services during the implementation of SESAR2020.IR-VLD.Wave1 programme RIA tasks - extend the deadline to February 20, 2017   (173)
Wyszukiwanie Zamówień Publicznych powyżej 30 000 EURO  (170)
Malowanie pomieszczeń i klatki schodowej TWR Wrocław – Wrocław ul. Graniczna  (168)
Usługi w zakresie przeglądów i konserwacji oraz napraw sprzętu przeciwpożarowego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (157)
Doraźnie utrzymanie czystości i porządku wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych nowego obiektu TWR Kraków  (157)
Wymiana wykładziny w pokojach 102 i 105 TWR Wrocław – Wrocław ul. Graniczna  (151)
Remont schodów zewnętrznych TWR Wrocław – Wrocław ul. Graniczna  (149)
Świadczenie przez okres 12-tu miesięcy usług konserwacyjnych i serwisowych kserokopiarek firmy Konica Minolta  (149)
Szkolenie z obsługi urządzeń ILS 7000 DME 2020  (144)
Monitoring pożarowy TWR Rzeszów, OKRL Poznań, OKRL Gdańsk, ZR Lipniki Stare  (141)
Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu usługi zdalnego udostępnienia, poprzez sieć Internet, oprogramowania do obsługi procesów zakupowych SaaS (ang. Software as a Service /  (138)
Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie przeprowadzenia odświeżającego szkolenia wymaganego do przedłużenia uprawnienia wpisywanego do licencji pilota na typ samolotu King Air 350i Collins Proline 21  (136)
Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie przeprowadzenia odświeżającego szkolenia wymaganego do przedłużenia uprawnienia wpisywanego do licencji pilota na typ samolotu King Air 350i Collins Proline 21  (135)
Świadczenie usługi informatycznej polegającej na weryfikacji i depozycie kodu źródłowego wraz z dokumentacją  (135)
Plan zamówień publicznych na 2009 rok  (122)
Monitoring pożarowy TWR Rzeszów, OKRL Poznań, OKRL Gdańsk, ZR Lipniki Stare  (105)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.  (92)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za rok 2016  (89)
Remont oświetlenia zewnętrznego w OKRL Gdańsk   (89)
Ogłoszenie na remont oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku RDST Służewiec  (87)
Usługa zmian Konfiguracyjnych w systemie Oracle eBS w obszarze Środków Trwałych - ZMIANA TERMINU DO 8 MAJA  (73)
Remont ogrodzenia na odcinku granicznym z lotniskiem oraz fragmentów ogrodzenia na terenie wewnętrznym na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie przy ul. Wieżowej 8.  (69)
Przeprowadzenie szkolenia Ground Movement Surveillance (GMS)/ The training of Ground Movement Surveillance (GMS)  (59)
Ogłoszenie na dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kuferków świątecznych na Boże Narodzenie 2014  (58)
Ogłoszenie na wzorcowanie przyrządów pomiarowych AGILENT  (42)
Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału nieruchomości.  (40)
Ogłoszenie na wzorcowanie przyrządu pomiarowego AUTO TIMS III  (36)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu i przebudowy pomieszczeń w sektorze A i C CZRL  (22)
Remont ogrodzenia i kontenera DVOR/DME Suwałki Suwałki ul. M. Buczka  (20)
Aktualne ogłoszenia 2013  (2)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi doraźnego utrzymania czystości i porządku w obiekcie TWR Rzeszów w okresie czerwiec – sierpień 2013r.,  (2)
Archiwalne ogłoszenia 2012  (2)
Mapa serwisu  (1)
Aktualne ogłoszenia 2014  (1)