Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2721003
Aktualizacja: 2017-05-26 13:53:46
Statystyki
Informacje o Agencji  (186000)
Zamówienia Publiczne  (118336)
Archiwalne ogłoszenia 2015 rok  (47809)
Ogłoszenia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro  (41025)
Archiwalne ogłoszenia 2014 rok  (36229)
Praca w PAŻP  (34724)
Archiwalne ogłoszenia 2016 rok  (29592)
Rozeznania rynku na rok 2012  (28096)
Rozeznanie rynku na rok 2014  (23953)
Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (18925)
Kontakt  (17179)
Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach   (11228)
Majątek i finanse  (10846)
Status prawny  (10816)
Rozeznanie rynku na rok 2016  (10347)
Kontrole i audyty  (10235)
Archiwalne ogłoszenia 2013 rok  (10122)
Działalność Agencji  (9772)
Rozeznanie rynku na rok 2015  (8018)
Rozeznania rynku  (7595)
Aktualne ogłoszenia na 2017 rok  (7550)
Obsługa Biuletynu  (7189)
Plan Zamówień Publicznych  (6976)
Zbycie środków trwałych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (5015)
Archiwalne ogłoszenia 2011  (4805)
Archiwalne ogłoszenia 2012  (4638)
Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (4628)
Zamówienia Społeczne  (4512)
Statut Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (4415)
Rozeznania rynku na rok 2013  (3993)
Służba Informacji Lotniczej (AIS)  (3911)
Przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji  (3543)
Rozeznania rynku na rok 2017  (3474)
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r. Nr 249, poz. 1829)  (3457)
Opłaty nawigacyjne  (3417)
Ogłoszenie o przetargu na wybór operatora stołówki pracowniczej w siedzibie PAŻP  (3081)
Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach - 2013  (3080)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2012 rok  (2916)
Przetarg na wybór operatora stołówki pracowniczej w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie  (2874)
Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach  (2861)
Redakcja biuletynu  (2783)
Plan Zamówień Publicznych na rok 2013  (2675)
Skargi i Wnioski  (2631)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji - I postępowanie przetargowe.  (2349)
Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną   (2237)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2013 rok  (2055)
Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektu PAŻP w Raszynie, ul. Gałczyńskiego 2a  (1969)
Ogłoszenie na wykonanie remontu przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na płycie lotniska Portu Lotniczego w Warszawie  (1872)
Ogłoszenie na sprzedaż używanych mebli oraz toalety plastikowej przenośnej  (1859)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza WYNIKI PRZETARGU otwartego, który odbył się w dniu 28.12.2012 r. w formie ofert pisemnych na sprzedaż 23 szt. pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji.  (1841)
Powtórna sprzedaż używanych mebli oraz toalety plastikowej przenośnej  (1799)
Ogłoszenie na demontaż systemu antenowego i masztów, urządzeń NDB „WRW”/DME”WCW” oraz NDB „WRC”  (1778)
Wykonanie konserwacji kontenerów ILS-LOC i ILS-GP i ich dostosowanie do wymagań graficznego oznakowania przeszkodowego systemu ILS oraz demontaż pomostu pomiarowego oblotów w Porcie Lotniczym w Gdańsku im. Lecha Wałęsy  (1756)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia ogródków cejlometrów na lotnisku w Poznaniu przy ul. Bukowskiej  (1739)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za rok 2014  (1720)
Ogłoszenie na wykonanie remontu- przełoożenia istniejącej pozapadanej kostki betonowej na terenie obiektu RDST Służewiec w Warszawie przy ul. Smyczkowej 1  (1717)
Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektu TWR PAŻP w Łodzi  (1715)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu geodezyjnego wznowienia granicy nieruchomości.  (1712)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej powtórnie ogłasza sprzedaż używanych mebli ambulatoryjnych w trybie zbierania ofert pisemnych  (1711)
Ogłoszenie na wykonanie: remontu sufitu podwieszanego w sali operacyjnej TWR Wrocław   (1704)
Ogłoszenie na wykonanie: wymiana 2 szt. hydrantów podziemnych w obiekcie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Szczecinie-Goleniowie, Glewice 1  (1700)
Wymagania dla dostawców infrastruktur komunikacyjnych (CSP) na potrzeby świadczenia usług łącza danych w FIR Warszawa  (1696)
Studium wykonaIności dla projektu "Budowa ILS/DME na lotnisku Babimost-Zielona Góra" realizowanego w ramach programu dofinansowanego ze środków UE  (1693)
Ogłoszenie na wykonanie okresowego przeglądu kominiarskich przewodów kominowych, wentylacyjnych i dymowych  (1678)
Ogłoszenie na konserwację - malowanie masztów antenowych NDB „RZ” Łukawiec  (1677)
Plan zamówień publicznych na 2012 rok  (1671)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi doraźnego utrzymania czystości i porządku w obiekcie TWR Rzeszów w okresie czerwiec – sierpień 2013r.  (1654)
Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektu TWR PAŻP w Rzeszowie Jasionce  (1653)
Ogłoszenie na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego remontu dachu TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36   (1651)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej niniejszym ogłasza sprzedaż używanych mebli ambulatoryjnych w trybie zbierania ofert pisemnych  (1651)
Przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji  (1648)
Wykonanie remontu pomieszczeń Biura Odpraw Załóg Gdańsk  (1634)
Ogłoszenie na wykonanie remontu systemów antenowych telewizji cyfrowej w Warszawie  (1626)
Ogłoszenie na wykonanie: „Remont ogrodzenia Radiostacji ACC w Poznaniu”  (1616)
Ogłoszenie na wykonanie konserwacji i naprawy okien w budynku kotłowni CZRL przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (1614)
Ogłoszenie na remont studzienek kanalizacyjnych na terenie CZRL - PAŻP przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (1610)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie naprawy 2 sztuk lornetek Optolyth Royal 15x63 BGA  (1609)
Ogłoszenie na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego remontu dachu TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36  (1602)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu AVIA Poznań  (1601)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ślusarki aluminiowej oszklonej ściany oznaczonej SSR5b w TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36  (1594)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z PAŻP Warszawa  (1591)
Ogłoszenie na wykonanie: Konserwacja poprzez malowanie wieży radarowej radaru wtórnego MSSR w Lipnikach Starych koło Pułtuska  (1589)
Ogłoszenie na remont nawierzchni z kostki brukowej ACC Katowice  (1589)
Ogłoszenie na wykonanie malowania kontenerów ILS-LOC i ILS-GP  (1589)
Ogłoszenie na: wykonanie remontu/konserwacji kontenerów NDB DRL i NDB BRL w Mierzęcicach, gm. Siewierz  (1583)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu ustalającego wartość czynszową części nieruchomości.  (1580)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro na: usługę tłumaczenia dokumentu (umowy szkoleniowej) w trybie zwykłym z języka angielskiego na język polski.  (1580)
Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu nieczystości ciekłych z obiektu PAŻP w PUŁTUSKU, Lipniki Stare  (1577)
Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. „Przebudowa linii energetycznej SN-15 kV zasilającej VOR2, DME i ACC” dla PL. Kraków w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów  (1574)
Plan zamówień publicznych na 2010 rok  (1571)
Ogłoszenie na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego fundamentów wieży radarowej w Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice  (1571)
Ogłoszenie na badanie efektywności energetycznej kotłów zainstalowanych w PAŻP  (1571)
Ogłoszenie : Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do DME Olesno  (1570)
Ogłoszenie na wykonanie: konserwacji kontenera ACC w Busku-Zdroju   (1566)
Ogłoszenie na rozebranie drogi dojazdowej do obiektu DVOR Rzeszów  (1560)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Wykonanie pomiarów promieniowania rentgenowskiego (X) dla celów BHP  (1555)
Ogłoszenie na zapewnienie dostawy energii elektrycznej do DVOR/DME Bydgoszcz  (1554)
Ogłoszenie na wykonanie remontu układu SZR w obiekcie Radar ASR 10 w Warszawie  (1553)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z PAŻP Warszawa  (1553)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 14.000 Euro na: świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej  (1552)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych w bud. technicznym przy TWR Kraków - Balice (na terenie lotniska)  (1550)
Ogłoszenie na wykonanie remontu elewacji budynku stacji transformatorowej ST5A w Siewierzu  (1548)
Ogłoszenie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z NZOZ PAŻP przez okres 48 miesięcy  (1546)
Plan zamówień publicznych na 2011 rok  (1546)
Ogłoszenie na badanie sprzętu dielektrycznego: rękawic , półbutów, wskaźnika, drążka  (1544)
Ogłoszenie na wykonanie adaptacji pomieszczenia na sanitariaty w budynku AVIA IIIp. w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania  (1542)
Ogłoszenie na wykonanie adaptacji pomieszczenia radionawigacji na potrzeby serwerowni CNS w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1  (1540)
Ogłoszenie na wykonanie remontu studzienki teletechnicznej w PL Poznań  (1539)
Ogłoszenie na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej metodyki wykonywania pomiarów propagacyjno - zasięgowych  (1534)
Ogłoszenie na wykonanie: konserwacji żurawia warsztatowego 010 ŻWP Q-2t, należącego do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej znajdującego się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie   (1533)
Ogłoszenie na wykonanie podłączenia do systemu BMS nowo wybudowanej klimatyzacji w OKRL Gdańsk ul. Słowackiego 200  (1533)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany dwóch hydrantów nadziemnych DN 80 w sieci zewnętrznej p.Poż. na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie przy ul. Wieżowej 8  (1532)
Ogłoszenie dotyczące wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kontenerowej wieży kontroli ruchu lotniczego na terenie PL Lublin  (1532)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Drobny sprzęt gospodarstwa domowego grupa I, zgodnie z załącznikiem nr 1  (1532)
Ogłoszenie na: wykonanie remontu pomieszczeń Biura Odpraw Załóg Wrocław  (1530)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości  (1527)
Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału geodezyjnego  (1526)
Ogłoszenie na remont wieży radarowej w PL Katowice - Pyrzowice  (1522)
Ogłoszenie na wykonanie: remontu podłogi kontenera ACC we Wrocławiu  (1519)
Ogłoszenie na wykonanie remontu masztu antenowego radiostacji ACC przy ul. Bukowskiej 185 w Poznaniu  (1513)
Ogłoszenie na wykonanie: ponowne przeliczenie parametrów finansowych w modelu finansowo-ekonomicznym projektu POIS.06.03.00-00-009/11  (1512)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie naprawy testera radiokomunikacyjnego Schlumberger typ SI 4031.  (1509)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Wielkanoc 2013r.  (1508)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi doraźnego utrzymania czystości i porządku w obiekcie TWR Lublin w okresie maj – sierpień 2013r.  (1508)
Ogłoszenie na naprawę bramy wjazdowej do Ośrodka Radiokomunikacyjnego w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania  (1507)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Świadczenie usługi monitoringu pożarowego obiektów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w lokalizacjach OKRL Poznań Wysogotowo i TWR Rzeszów Jasionka  (1502)
Ogłoszenie na wykonanie remontu schodów wejściowych i fundamentów kontenerów ILS LOC i ILS GP na terenie lotniska Łódź Lublinek  (1501)
Ogłoszenie na wykonanie: Konserwacji ogrodzenia obiektu DVOR/DME w Siedlcach  (1501)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.  (1499)
Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego pomieszczeń zajmowanych przez stołówkę pracowniczą znajdującą się w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym  (1498)
Ogłoszenie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych poszerzenia pomostu pod napędem anteny radarowej w ośrodku radarowym Wrocław  (1498)
Zapytanie o informację w ramach cenowego rozeznanie rynku  (1498)
Ogłoszenie dotyczące zadania „Renowacja mebli”  (1497)
Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszczeń FIS w OKRL Gdańsk ul. Słowackiego  (1497)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: zapewnienie powierzchni reklamowej na powłoce balonu ogrzewanego powietrzem  (1496)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ślusarki aluminiowej oszklonej ściany oznaczonej SSR5b w TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36  (1488)
Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszczenia warsztatowo-garażowego na terenie Ośrodka Poznań; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Przeżmierowo- Wysogotowo, k/ Poznania, ul. Radarowa 1  (1487)
Ogłoszenie na dostawę energii elektrycznej DME Izbica   (1486)
Ogłoszenie na wykonanie i montaż kabłąków i uchwytów typ VESA do monitorów konsolowych w lokalizacjach: Katowice, Gdańsk i Poznań  (1485)
Ogłoszenie na wykonanie: wyposażenie pomieszczeń do przechowywania broni w obiektach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Zabierzowie, Wrocławiu, Lipnikach Starych, Gdańsku  (1485)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z PAŻP Warszawa i Pułtusk  (1479)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Wicko  (1478)
Ogłoszenie na wykonanie ekspertyzy dachu CZRL na ul. Wieżowej 8 w Warszawie z wyłączeniem sektora ,,O”  (1476)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DVOR/DME Szczecin  (1475)
Ogłoszenie na wykonanie remontu elewacji budynku wieżowego AVIA w Poznaniu – Wysogotowie przy ul. Radarowej 1  (1474)
Ogłoszenie na wykonanie: „Remont ogrodzenia Radiostacji ACC w Poznaniu”  (1473)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego określenia wartości nieruchomości położonej w Gdańsku (dz.ew. 40/33, 40/34 obr. 0025).  (1473)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Drobny sprzęt gospodarstwa domowego grupa II, zgodnie z załącznikiem nr 1  (1471)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do OR Szymany  (1469)
Ogłoszenie na Usługę w zakresie wykonania i dostarczania stempli i referentek metalowych dla PAŻP  (1465)
Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. „Remont i pionowanie masztu antenowego Radiostacji ACC w Czempinie”  (1463)
Ogłoszenie na wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kalendarzy firmowych na rok 2014  (1460)
Ogłoszenie na wykonanie: wymiana 2 szt. hydrantów podziemnych w obiekcie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Szczecinie-Goleniowie, Glewice 1  (1460)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Gdańsk  (1457)
Ogłoszenie na wykonanie: „Malowania pomieszczeń hydroforni na obiekcie AVIA w Pułtusku – Lipniki Stare oraz wymiana schodków do kontenera radiokomunikacyjnego obiekt - AVIA Pułtusk – Lipniki Stare”  (1455)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Drobny sprzęt gospodarstwa domowego grupa III, zgodnie z załącznikiem nr 1  (1454)
Ogłoszenie - przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek i transport w celu dalszego zagospodarowania kontenera Pułtusk  (1453)
Ogłoszenie na realizację zamówienia pn.: 1. Remont ogrodzenia NDB „JAS” wraz z konserwacją odciągów masztów antenowych w PL. Jesionka Rzeszów, 2. Remont kontenera energetycznego na obiekcie radiolokacyjnym w PL. Jesionka Rzeszów  (1452)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegające na wymianie i serwisie pojemników sanitarnych w obiektach PAŻP W Warszawie i Raszynie   (1450)
Ogłoszenie na wykonanie przebudowy linii kablowej n.n. zasilającej obiekt ILS GP/DME w Bydgoszczy  (1450)
Ogłoszenie na wykonanie naprawy kabla energetycznego YAKY 4x70mm2 zasilającego ACC Grudziądz. w relacji DVOR DME „GRU”-ACC „GRU”  (1449)
Ogłoszenie dotyczące przeglądu maszyn ogrodniczych w 2013r. znajdujących się w obiekcie PAŻP Warszawa, ul. Wieżowa 8  (1448)
Ogłoszenie na wykonanie konserwacji schodów i podestów w budynku wieży radarowej Gdańsk, ul. Słowackiego 200  (1447)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Płońsk  (1447)
Ogłoszenie na rozbiórkę masztów stalowych NDB „AY” Załuski w Warszawie  (1446)
Ogłoszenie na usługę konserwacji Systemu Alarmu Pożarowego na obiekcie ORL Zabierzów przez okres 36 miesięcy - ZMIANA TERMINU DO 20.12.2013  (1445)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: zapewnienie powierzchni reklamowej na powłoce balonu ogrzewanego powietrzem  (1444)
Ogłoszenie na wykonanie: przeglądów konserwacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu PAŻP  (1443)
Ogłoszenie na wykonanie remontu: dachu budynku Wimer Wysogotowo i ogrodzenia Radiostacji ACC na lotnisku w Poznaniu  (1441)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kalendarzy firmowych na rok 2013.  (1440)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do OR Legnica  (1440)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzeń Ogródków METEO zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie  (1439)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Świadczenie usług kurierskich dla PAŻP w Warszawie oraz we wszystkich Oddziałach Terenowych PAŻP w obrocie krajowym i zagranicznym.  (1439)
Ogłoszenie na wykonanie usługi dotyczącej projektu POIS.06.03.00-00-009/11   (1438)
Ogłoszenie na wykonanie: pionowanie i naprawa trzech masztów antenowych Radiostacji Służewiec  (1437)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej obiektu VOR/DME Słubice do wymogów technicznych określonych przez ENEA”  (1437)
Ogłoszenie na wykonanie remontu schodów drabiniastych i dopasowania drzwi w TWR Wrocław we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36  (1436)
Ogłoszenie na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego remontu dachu TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36  (1432)
Ogłoszenie na remont parkingu nadziemnego przy CZRL W Warszawie  (1430)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z eksploatacji  (1429)
Ogłoszenie na Usługę przeglądów i badań rocznych dźwigów towarowych w Poznaniu i Wrocławiu na okres 48 miesięcy  (1428)
Ogłoszenie dotyczące wykonania odtworzenia i modernizacji roślinności wokół Ośrodka Radiolokacyjnego w Gdańsku.  (1428)
Ogłoszenie na wykonanie konserwacji (mycie) kopuły radaru na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo  (1422)
Ogłoszenie na serwisowanie oraz usuwanie awarii automatycznych drzwi wejściowych do TWR Szczecin  (1422)
Usługa w zakresie wykonania trzech opracowań kwalifikacyjnych - z uwzględnieniem tematyki emisji pól elektromagnetycznych z instalacji   (1422)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie gdańskim  (1421)
Ogłoszenie dotyczące zadania „Udrożnienia rynien i rur spustowych w obiektach CKRL, ASR-9, ASR-10" - TERMIN PRZEDŁUŻONO DO 29.11.2013 r.  (1420)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DVOR/DME Łódź  (1420)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości  (1417)
Ogłoszenie na przedłużenie gwarancji dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu HP poprzez sprzedaż Zamawiającemu 3 pakietów HP Care Pack na okres 2 lat   (1417)
Ogłoszenie na dostawę oleju napędowego do zasilania agregatów prądotwórczych  (1415)
Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. Remont betonowej czapy dachowej kontenera stacji trafo - Ośrodka Radarowego na terenie lotniska Wrocław oraz remont fundamentów kontenera agregatu na obiekcie j/w  (1415)
Ogłoszenie na wykonanie remontu: ślusarki aluminiowej okienno-drzwiowej, rampy oraz dachu i orynnowania w budynku Zaopatrzenia w Warszawie  (1415)
Ogłoszenie na wymianę dwóch szyb zespolonych w Sali operacyjnej TWR CZRL w Warszawie  (1413)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu elewacji systemowej aluminiowej Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego na ul. Słowackiego w Gdańsku  (1412)
Ogłoszenie na wykonanie usługi dotyczącej projektu POIS.06.03.00-00-009/11 pt. „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”  (1412)
Ogłoszenie na wykonanie: operatu szacunkowego infrastruktury podziemnej nieruchomości położonej w Bydgoszczy, obręb ewidencyjny 476 Bydgoszcz przy ul. Generalskiej 2-6  (1408)
Ogłoszenie na wykonanie rocznego przeglądu agregatów prądotwórczych w obiektach: CZRL, ASR9 i ASR10. UWAGA - WYDŁUŻENIE TERMINU DO 17.01.2014 r.  (1407)
Szkolenie odświeżające z zakresu obsługi urządzeń DVOR 432/DME 435  (1406)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu „METEO” na terenie Portu Lotniczego Kraków - Balice   (1405)
Ogłoszenie na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż tablic informacyjnych  (1405)
Ogłoszenie na wykonanie: dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy pomieszczeń biura Zarządu budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym: A-101; A-101a; A-103; przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (1404)
Ogłoszenie na wykonanie remontu fundamentów obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME w miejscowości Nowa Wieś, gmina Grudziądz  (1402)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany kabin wraz z brodzikami w pomieszczeniach łazienek w Wieży Kontroli Lotów we Wrocławiu ul. Skarżyńskego 36  (1399)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu NDB „KRW” przy ul. Jordanowskiej w Krakowie  (1398)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na wykonanie: „Naprawa drogi dla obiektu Zespołu Radiolokacji w Lipnikach Starych koło Pułtuska”.  (1397)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z PAŻP Warszawa – kontener Pułtusk  (1391)
Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu nieczystości ciekłych z obiektu PAŻP w Poznaniu Przeźmierowo- Wysogotowo, przy ul. Radarowej 1  (1391)
Usługa w zakresie wykonania dokumentacji pod nazwą „Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia System Radiolokacyjny Warszawa (ASR 9) – modernizacja”  (1391)
Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku w celu oszacowania wartości dostawy urządzeń na potrzeby modernizacji sprzętowej systemu ADAMS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.  (1390)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi doraźnego utrzymania czystości i porządku w obiekcie TWR Rzeszów w okresie marzec – maj 2013 r.  (1390)
Ogłoszenie na dostawę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kuferków świątecznych na Boże Narodzenie 2013  (1389)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej obiektu VOR/DME Słubice do wymogów technicznych określonych przez ENEA”  (1388)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kuferków świątecznych na Wielkanoc 2013  (1388)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Poznań  (1383)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do ILS Świdnik  (1378)
Ogłoszenie na remont wieży radiowej TWR ACC Katowice   (1377)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: świadczenie usług serwisu (przeglądy i naprawy) kotłowni olejowej w TWR Szczecin  (1376)
Ogłoszenie na dostawę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Boże Narodzenie 2013  (1375)
Ogłoszenie na wykonanie naprawy kabla energetycznego YKYY 4x35mm2 zasilającego urządzenie CNS-VOR w Kmiecinie  (1374)
Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu nieczystości ciekłych z obiektów PAŻP w Warszawie, tj. ASR9 przy ul. Janka Muzykanta 2 i ASR10 przy ul. Na Skraju 14  (1373)
Ogłoszenie na remont obiektów PAŻP na terenie lotniska Zielona Góra - Babimost   (1367)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany technicznego sufitu podwieszanego dla przestrzeni międzystropowej dla inst. elektrycznych, teletechnicznych, pomiędzy salą operacyjną a pomieszczeniami technicznymi budynku technicznym obsługi radaru w Gdańsku  (1366)
Ogłoszenie na zaprojektowanie i wykonanie wraz z instalacją i uruchomieniem systemu monitoringu w Warszawie   (1366)
Ogłoszenie na produkcję filmu promocyjnego o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  (1365)
Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszczeń w Ośrodku Radiolokacyjnym na ul. Słowackiego w Gdańsku  (1364)
Ogłoszenie na uporządkowanie terenu przy drodze dojazdowej do bramy siedziby PAŻP ul. Wieżowa 8 Warszawa   (1364)
Ogłoszenie na: wykonanie przeglądu drabin oraz wykonaniu przeglądu i wymianie nie spełanijących obowiązujących norm wózków w obiektach PAŻP na terenie Polski.  (1362)
Modernizację sterowania w zestawie hydroforowym zainstalowanym w TWR Wrocław  (1361)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie warszawskim  (1358)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kopert i papieru z nadrukiem firmowym PAŻP  (1357)
Ogłoszenie na wykonanie naprawy miejscowo zapadniętej kostki brukowej przy budynku oraz odklejonej papy na attyce dachu budynku TWR w Pyrzowicach- Katowicach.  (1357)
ANULOWANIE OGŁOSZENIA - Wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przejazdu, przechodu i przeprowadzenia mediów a także dostępu do takich instalacji w każdym czasie i bez jakichkolwiek og  (1355)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Poznań   (1352)
Ogłoszenie na wykonanie badania efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w klimatyzacji zainstalowanych w obiektach: PAŻP Warszawa, PAŻP Katowice, PAŻP Wrocław i PAŻP Gdańsk  (1351)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Drezdenko  (1347)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie wrocławskim  (1345)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia NDB „BIA” w Łukawcu  (1344)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: "Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej obiektu VOR/DME Słubice do wymogów technicznych określonych przez ENEA"  (1342)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: monitorowanie artykułów prasowych, stacji radiowych i programów telewizyjnych na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na lata 2013-2015  (1338)
Ogłoszenie na wykonanie adaptacji pomieszczenia radionawigacji na potrzeby serwerowni CNS w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania  (1336)
Ogłoszenie na wykonanie zabudowy aneksów kuchennych w budynku wieży kontroli lotów znajdującej się na terenie Portu Lotniczego Łódź  (1334)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany dwóch hydrantów nadziemnych DN 80 w sieci zewnętrznej p.Poż. na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie  (1332)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania podestu techniczno-antenowego na dachu sektora O CZRL wraz z remontem pokrycia dachowego  (1332)
Ogłoszenie na Remont instalacji elektrycznej w kontenerach w Poznaniu  (1331)
Ogłoszenie na wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego w OR Gdańsk  (1330)
Ogłoszenie o przetargu otwartym na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji   (1330)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na prowadzenie konserwacji bieżącej dźwigu osobowego zainstalowanego na wieży kontroli lotów na lotnisku w Łodzi  (1329)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Kraków  (1327)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Zarządzanie ryzykiem  (1321)
Ogłoszenie na usługę w zakresie prania odzieży medycznej z Niepubliczengo Zakładu Opieki Zdrowotnej PAŻP  (1321)
Ogłoszenie na wykonanie remontu sali operacyjnej TWR Babimost  (1321)
Ogłoszenie na realizację szkoleń wspierających rozwój kompetencji „miękkich” dla pracowników PAŻP  (1319)
Ogłoszenie na analizę rynku w celu określenia szacunkowej wartości audytu zewnętrznego mającego na celu określenie stanu realizacji umowy na wdrożenie Systemu informatycznego walidacyjno-sprawozdawczego w PAŻP  (1315)
Ogłoszenie na dostawę i montaż klimatyzatora kanałowego w sali operacyjnej budynku „Wimer” w Poznaniu –Wysogotowie ul. Radarowa  (1314)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi polegającej na wykonaniu przeglądu systemów asekuracji szynowej HACA w 14 obiektach PAŻP  (1312)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Szczecinie  (1312)
Ogłoszenie : Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do DME Olesno  (1310)
RDST - ACC Świdnik prace remontowe  (1309)
Ogłoszenie na wykonanie remontu wieży kratowej ośrodka radiolokacyjnego na lotnisku Wrocław - Strachowice  (1308)
Ogłoszenie na wykonanie mobilnej ścianki działowej, modułowej- dzwiękochłonnej w budynku VIMER, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Przeżmierowo- Wysogotowo, k/ Poznania, ul. Radarowa 1  (1306)
Ogłoszenie na wykonanie: Remontu i pionowania masztu antenowego Radiostacji ACC w Somoninie gmina Kartuzy  (1305)
Ogłoszenie na remont pomostów ILS/LOC i powłok malarskich kontenerów LOC i GP w Krakowie   (1305)
Usługa w zakresie wykonania opracowania pt.: „Kwalifikacja przedsięwzięcia pod względem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Radar Rzeszów – Stobierna”.   (1304)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Bydgoszczy  (1303)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z PAŻP Warszawa  (1303)
Ogłoszenie na: wykonanie naprawy wózków jezdnych i napędu bramy wjazdowej i wyjazdowej do Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Szczecinie-Goleniowie  (1301)
Ogłoszenie na wykonanie bramy wjazdowej na teren ośrodka radiolokacyjnego na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo  (1300)
Ogłoszenie na wykonanie: nowego drewnianego ogrodzenia w obiekcie VOR/DME w Kartuzach  (1296)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu radionawigacyjnego DVOR MRA w Rozogach, powiat Mrągowo  (1295)
„Zabezpieczenia 14 szt. otworów okiennych o wym. 1,45x 1,45 m w poziomie parteru oraz 3 sztuk drzwi o wymiarach 0,90x2,2 0m na obiekcie NDB „dalsza” we Wrocławiu  (1293)
Ogłoszenie na wykonanie remontu systemu antenowego obiektu NDB „Dalsza” w Siewierzu  (1292)
Ogłoszenie na remont kontenera agregatu prądotwórczego OR Katowice  (1292)
Ogłoszenie na wykonanie malowania masztu ILS GP Bydgoszcz   (1285)
Ogłoszenie na powołanie rzeczoznawcy/eksperta ppoż do wykonania opinii obecnego SUG-CEA 410 pod kątem możliwości jego dalszej eksploatacji (lub braku) oraz zakresu ewentualnej modernizacji/rozbudowy  (1283)
Ogłoszenie na wykonanie: adaptacji garażu na magazyn części zapasowych i urządzenia CNS we Wrocławiu  (1282)
Ogłoszenie o sprzedaży samolotu - przetarg otwarty (21.03.2016)  (1278)
Ogłoszenie na świadczenie przez okres 12-tu miesięcy usług konserwacyjnych i serwisowych kserokopiarek firmy Konica Minolta  (1275)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z PAŻP Warszawa  (1274)
Ogłoszenie na wykonanie remontu budynku NDB „BIA” w Łukawcu  (1274)
Ogłoszenie na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektu TWR w Poznaniu przy ul. Przytocznej (26/27,56/28,56/29)  (1273)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Łodzi  (1272)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kalendarzy firmowych na rok 2012.  (1270)
Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych w budynku agregatu ATPT w Ośrodku Radiolokacyjnym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Przeźmierowo- Wysogotowo, k/ Poznania, ul. Radarowa  (1269)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie naprawy- odnowienia 40 sztuk zestawów słuchawkowych typu AX1868-1-3AC-171-00-LEMO do kontroli lotów do systemu VCS Frequentis 3020s.  (1267)
Ogłoszenie na wykonanie naprawy miejscowo zapadniętej kostki brukowej przy budynku oraz odklejonej papy na attyce dachu budynku TWR w Pyrzowicach- Katowicach  (1264)
Ogłoszenie na wymianę elementów mocujących kraty pomostowe na wieży radarowej MSSR w PL.Rzeszów  (1263)
Ogłoszenie na odbiór odpadów i transport w celu dalszego zagospodarowania z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z Obiektu Terenowego Szczecin  (1263)
Ogłoszenie na remont- wymiana ogrodzenia cejlometrupomostów na terenie lotniska Kraków - Balice   (1258)
Ogłoszenie na wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowej na rusztach metalowych, w budynku CZRL w Warszawie  (1255)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na świadczenie usług serwisu (przeglądy i naprawy) kotła wodnego niskotemperaturowego Viessman Simplex 225 kW w okresie 48 miesięcy.  (1254)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Remont konstrukcji stalowej rozdzielni elektrycznej na radarze MSSR w Pułtusku”  (1253)
Ogłoszenie : Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do DVOR/DME Gdańsk-Rębiechowo  (1251)
Ogłoszenie na wykonanie drobnych remontów na trenie ośrodka radiolokacyjnego na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo  (1251)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Poznaniu  (1249)
Ogłoszenie na wykonanie: „Remontu / konserwacji powłok zewnętrznych kontenera ACC stalowego z blachy fałdowej ocynkowanej o wymiarach zewnętrznych: 2,50 x 6,00 wys. 2,75m , usytuowanego na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica”  (1249)
Ogłoszenie na wykonanie : przegląd systemu dwóch odkurzaczy centralnych BEAM SC 375 znajdujących się w obiektach PAŻP przy ul. Wieżowej 8  (1248)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę usługi wyceny 23 samochodów  (1247)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie krakowskim  (1246)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki obiektu VOR Lipiny   (1245)
Ogłoszenie na: wymianę napędu bramy, konserwację masztu ILS GP, konserwację podestu antenowego ILS/LOC w Rzeszowie-Jasionce  (1244)
Ogłoszenie na remont nawierzchni z kostki betonowej DVOR/DME Zaborówek  (1243)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na materiały wystawiennicze  (1243)
Ogłoszenie na wykonanie remontu budynku NDB „BIA” w Łukawcu  (1242)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu NDB „KRW” przy ul. Jordanowskiej w Krakowie  (1241)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: usługę tłumaczenia dokumentu (umowy szkoleniowej) w trybie zwykłym z języka angielskiego na język polski.  (1241)
Ogłoszenie na wykonanie: badań geotechnicznych dotyczących warunków gruntowo – wodnych pod budowę budynku przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (1241)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na wdrożenie budżetowania w systemie Oracle w zakresie uruchomienia funkcjonalności budżetowania w systemie Oracle EBS  (1239)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wykonanie badań geotechnicznych m.Dąbrowice  (1237)
Ogłoszenie na przegląd urządzeń i instalacji SUG w CZRL Warszawa, ul. Wieżowa 8 i Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) Gdańsk  (1235)
Ogłoszenie dotyczące zadania "Przegląd i naprawa foteli obrotowych”  (1235)
Ogłoszenie na wykonanie rozszerzonego przeglądu rocznego zasilacza UPS MGE GALAXY 3000, 30 kVA w Regionalnym Oddziale Kontroli Ruchu Lotniczego (ROKRL) Poznań  (1234)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do OR Trzebielino  (1233)
Ogłoszenie na przegląd stacji kontenerowej; przegląd, badanie i pomiary transformatorów olejowych oraz przegląd, badania i pomiary transformatorów suchych  (1231)
Ogłoszenie na wykonanie : okresowego przeglądu kominiarskich przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach oraz wykonanie ich czyszczenia w obiektach PAŻP Warszawa  (1231)
Ogłoszenie : Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do DVOR/DME Świdnik  (1230)
Ogłoszenie na: wykonanie remontu nawierzchni dachu i instalacji odgromowej budynku technicznego OKRL Szczecin-Goleniów  (1230)
Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości.  (1229)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: usługę tłumaczenia dokumentu (umowy licencyjnej) w trybie zwykłym z języka angielskiego na język polski.  (1229)
Ogłoszenie na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniu sanitarnym oraz robót remontowych na dachu budynku technicznego w Ośrodku Radiolokacyjnym w Gdańsku  (1228)
Ogłoszenie: kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Izbica  (1228)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.  (1228)
Ogłoszenie: Najem kontenera socjalnego wraz z dostawą  (1227)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu radiokomunikacyjnego ACC Szymany w PL Mazury-Szczytno  (1227)
Ogłoszenie na remont oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku RDST Służewiec  (1226)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.  (1226)
Ogłoszenie na wykonanie remontu budynku NDB „BIA” w Łukawcu  (1224)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Drezdenko  (1219)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kopert i papieru z nadrukiem firmowym PAŻP.  (1216)
Ogłoszenie na wykonanie pompowni sanitarnej w istniejącym zbiorniku nieczystości ścieków sanitarnych (w istniejącym szambie) w ośrodku radiolokacyjnym na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo  (1216)
Ogłoszenie na remont dachu TWR Katowice   (1215)
Ogłoszenie na wykonanie inwentaryzacji branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej w budynku wieży kontroli lotów znajdującej się na terenie Portu Lotniczego Łódź - do 12.08.2011  (1214)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegającej na dzierżawie i bezobsługowej eksploatacji urządzenia POLFIX 2 maszyny do czyszczenia i polerowania obuwia w obiektach PAŻP W Warszawie i Raszynie   (1211)
Ogłoszenie na realizację szkolenia "Techniki światłowodowe”- dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1210)
Ogłoszenie dotyczące przesadzenia trzech drzew  (1210)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DVOR/DME Łódź  (1209)
Ogłoszenie na świadczenie usługi monitoringu pożarowego obiektów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w lokalizacjach Warszawa, ul. Wieżowa 8; Warszawa, ul. Smyczkowa 2 oraz Zabierzów, Leśna 69, przez okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2019 roku  (1208)
Ogłoszenie na: wykonanie remontu tarasu przy sali operacyjnej – wymiana elementów mocujących kraty pomostowe i barierkę tarasu na wieży Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku  (1206)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany pompy głębinowej w Ośrodku Radarowym w miejscowości Lipniki Stare k/Pułtuska  (1206)
Ogłoszenie na remont budynku garażowego oraz remont pomostu roboczego na obiekcie AVIA Pułtusk   (1206)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do VOR/DME Drezdenko  (1205)
Ogłoszenie na wykonanie projektu modernizacji systemu BMS (Building Management System) wieży kontroli lotów (TWR) Szczecin  (1205)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Assessment i Development Center – projektowanie oraz realizacja - dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1203)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na sprzedaż, dostawę i rozładunek 8 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) w Łodzi.  (1203)
Ogłoszenie na odbiór odpadu i transport w celu dalszego zagospodarowania z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP)  (1203)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Vademecum projektów szkoleniowo-rozwojowych  (1203)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości - gmina Radłów i Rudniki  (1202)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1  (1200)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie operatu szacunkowego stołówki pracowniczej w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym  (1199)
Ogłoszenie na przeglądy i naprawy sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie, ul. Wieżowa 8  (1199)
Ogłoszenie na wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę usługi wyceny 11 samochodów  (1198)
Ogłoszenie na wymianę drzwi zewnętrznych stalowych na nowe, naprawę wjazdu do budynku przy bramie, naprawę rury spustowej w budynku energetycznym OR Pułtusk oraz inne prace  (1198)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1  (1196)
Ogłoszenie na dostawę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Wielkanoc 2014 - UWAGA - przedłużenie terminu  (1196)
Ogłoszenie na odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z PAŻP Warszawa   (1195)
Ogłoszenie na wykonanie: Wymiana poszycia elewacji wiaty wjazdowej z blachy trapezowej w Warszawie  (1194)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Poznań  (1194)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1  (1193)
Ogłoszenie na wykonanie projektu i wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji Stałego Urządzenia Gaśniczego tryskaczowego w budynku CZRL Warszawa  (1192)
Ogłoszenie na wykonanie: Wymianę szyby zespolonej w Sali operacyjnej TWR CZRL w Warszawie  (1192)
Wykonanie konserwacji fundamentów wieży kratowej RDST/ACC oraz fundamentów kontenera „Złota Karczma”  (1191)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na wzorcowanie przyrządów pomiarowych  (1190)
Ogłoszenie na wykonanie prac konserwacyjnych masztów oraz regulacji naciągu odciągów NDB-DRL Wrocław –Strachowice  (1190)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu dachu budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym  (1190)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: Remont systemu napięcia gwarantowanego w budynku technicznym TWR Kraków  (1189)
Ogłoszenie na wykonanie prac konserwacyjnych masztów oraz regulacji naciągu odciągów NDB-BRL Wrocław –Strachowice  (1188)
Ogłoszenie dotyczące zadania „ Dostawa części zamiennych do foteli obrotowych firmy RICARO model GUARD 24/7”  (1188)
Ogłoszenie na remont budynku garażowego oraz remont pomostu roboczego na obiekcie AVIA Pułtusk  (1187)
Ogłoszenie na wykonanie remontu masztu antenowego Radiostacji ACC w Szczecinie-Goleniowie  (1187)
Wykonanie Raportu Rocznego za rok 2014 dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1186)
Ogłoszenie na świadczenie na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej usługi sukcesywnych tłumaczeń z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski. UWAGA - zmiana załącznika  (1186)
Ogłoszenie na rozbiórkę masztu antenowego radiostacji UKF na terenie lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie   (1186)
Ogłoszenie na remont budynku garażowego oraz remont pomostu roboczego na obiekcie AVIA Pułtusk  (1186)
Ogłoszenie na odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Obiektu Terenowego Rzeszów  (1184)
Ogłoszenie na wymianę kontenera NDB Jordanowska w Krakowie   (1184)
Odpowiedzialność karna i cywilna, idea „just culture” oraz ubezpieczenie w obszarze lotnictwa (trendy światowe)  (1184)
Ogłoszenie na realizację zamówienia "Wprowadzenie do modelowania procesów z uwzględnieniem podstawowych i praktycznie stosowanych elementów notacji BPMN 2.0"  (1184)
Ogłoszenie na remont elementów stalowych ogrodzenia oraz schodów wejściowych do kontenera radaru wtórnego MSSR w miejscowości Przeżmierowo- Wysogotowo k. Poznania  (1181)
Ogłoszenie na realizację szkolenia „Budowa i rozwój zespołu”  (1181)
Ogłoszenie na wykonanie remontu cieknącego dachu VOR/DME „SUI” w Słubicach  (1179)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegającej na wynajmie i serwisie pojemników sanitarnych w obiektach PAŻP w Warszawie i Raszynie  (1178)
Ogłoszenie na remont obiektu DVOR/DME w Zaborówku   (1175)
Ogłoszenie dotyczące zadania: naprawa sprzętu gastronomicznego i urządzeń AGD   (1175)
Ogłoszenie na wykonanie przeglądu agregatu Pramac Lifter 160 i agregatu HE-P200-H2, zainstalowanych w Regionalnym Oddziale Kontroli Ruchu Lotniczego (ROKRL) Poznań  (1175)
Ogłoszenie na dostawę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie koszy świątecznych na Wielkanoc 2014  (1173)
Ogłoszenie na realizację szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości (ćwiczenia praktyczne) dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1172)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki obiektu NDB Zabornia   (1172)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki obiektu VOR Kartuzy   (1171)
Ogłoszenie na świadczenie przez okres 12-tu miesięcy usług kurierskich dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie wraz z podległymi jej oddziałami terenowymi. Uwaga: zmiana terminu składania ofert  (1170)
Ogłoszenie na wykonanie podziału pomieszczenia nr 117 na dwa mniejsze: wykonanie ścianki działowej do wysokości stropu wraz z przystosowaniem powstałych pokoi, dla uzyskania dodatkowego pomieszczenia biurowego  (1169)
Ogłoszenie dotyczące usługi „Renowacja obejmująca wymianę obić tapicerowanych oraz naprawy uszkodzonych stelaży siedzisk i skrzyń w meblach biurowych, socjalnych i wypoczynkowych”  (1169)
Ogłoszenie na remont elewacji budynku „AVIA”   (1167)
Ogłoszenie na wykonanie: naprawa uziomu nr.3 instalacji odgromowej budynku radaru ASR-9 i naprawa słupów dekoracyjnych wieży radarowej ASR-10 w Warszawie  (1165)
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu „METEO” na terenie Portu Lotniczego Łódź - Lublinek   (1164)
Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. „Przebudowa linii energetycznej SN-15 kV zasilającej VOR2, DME i ACC” dla PL. Kraków w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów  (1164)
Ogłoszenie na wykonanie: remontu obudowy rozdzielni T-RW wraz z cokołem na radarze MSSR Poznań Wysogotowo oraz wymiany obudowy skrzynki kablowej przy kontenerze radiowym APP/TWR Poznań Wysogotowo  (1164)
Szkolenie związane z przedłużeniem uprawnień energetycznych wraz z egzaminami dla pracowników technicznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1163)
Ogłoszenie na: Wykonanie remontu: - pomieszczenia wentylatorni i czerpni powietrza, pomieszczenia węzła cieplnego, pomieszczenia rozdzielni NN wraz z przedsionkiem, łazienek damskich i męskich na parterze i 1 piętrze oraz dachu w Budynku CKRL - dachu w  (1163)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Kraków  (1162)
Ogłoszenie na wykonanie remontu systemu antenowego obiektu NDB „Bliższa” w Mierzęcicach  (1162)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do OR Trzebielino  (1162)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany opraw oświetlenia przeszkodowego wraz z kablem zasilającym, zainstalowanych na masztach obiektu nawigacji lotniczej NDB BBM w Zielonej Górze  (1159)
Odbiór odpadów komunalnych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Katowicach-Pyrzowicach  (1159)
Ogłoszenie na remont ciągów pieszo - jezdnych OR Pułtusk  (1159)
Ogłoszenie na wykonanie i dostawę: 5 szt. stelaży do zamocowania monitorów  (1158)
Ogłoszenie: kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Trzebnica  (1158)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na usługę dostarczenia albumów z wykonaniem wklejki reklamowej   (1155)
Ogłoszenie na zakup, dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku radaru w Warszawie ul. Janka Muzykanta 2   (1154)
Ogłoszenie na wykonanie remontu przepompowni wód drenażowych na terenie CZRL  (1153)
Ogłoszenie na realizację szkolenia w zakresie wymagań EASA PArt 145, Part M, Part M/ARC dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1152)
Ogłoszenie na rozbiórkę masztów stalowych NDB GDB Matarnia – Gdańsk ul. Budowlanych  (1152)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem robót remontowych” oraz „ Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane, zamienne, zaniechane”  (1152)
Ogłoszenie na realizację szkolenia w zakresie gospodarki i zarządzania nieruchomościami dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1151)
Ogłoszenie na wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę usługi wyceny 23 samochodów  (1151)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki obiektu NDB Siewierz   (1150)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Płońsk  (1150)
Ogłoszenie na remont Biura Odpraw Załóg na terenie lotniska w Katowicach - Pyrzowicach   (1149)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi tapicerskiej polegającej na naprawie 11 foteli klubowych oraz 4 kanap znajdujących się w obiektach PAŻP  (1149)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegającej na dzierżawie i bezobsługowej eksploatacji urządzenia POLFIX 2 maszyny do czyszczenia i polerowania obuwia w obiektach PAŻP  (1145)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki masztów NDB Mierzęcice  (1144)
Ogłoszenie na wykonanie okresowego przeglądu komiarskich przewodów kominowych, wentylacyjnych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach oraz wykonanie ich czyszczenia w obiektach PAŻP Warszawa  (1141)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki obiektu nawigacji lotniczej ILS w Siewierzu  (1140)
Ogłoszenie na wykonanie drobnych remontów na trenie ośrodka radiolokacyjnego na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo  (1138)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „System Połączeń Elektrycznych (EWIS) na bazie wymagań EASA MAC 20-22"  (1138)
Ogłoszenie na remont Biura Odpraw Załóg na terenie lotniska w Katowicach - Pyrzowicach  (1138)
Ogłoszenie na: wymianę drzwi stalowych zewnętrznych w budynku Ośrodka Radiolokacyjnego w Gdańsku  (1138)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchości  (1136)
Ogłoszenie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego mającego na celu określenie stanu realizacji umowy na wdrożenie systemu informatycznego walidacyjno- sprawozdawczego  (1136)
Ogłoszenie dotyczące wykonania projektu podziału nieruchomości-operat szacunkowy   (1135)
Ogłoszenie na projekt graficzny, skład oraz przygotowanie elektronicznej wersji Raportu rocznego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (dalej e-raport) do zamieszczenia na stronie www.bip.pansa.pl oraz www.pansa.pl oraz nagranie Raportu na nośnik CD/DVD  (1135)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach i wykonaniem ich czyszczenia w obiektach PAŻP  (1134)
Ogłoszenie na film promujący PAŻP  (1134)
Ogłoszenie na remont placu postojowego przed obiektem DVOR/DME w Zaborówku  (1134)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Efektywna komunikacja w audycie oraz doskonalenie umiejętności raportowania  (1133)
Ogłoszenie na naprawę zasilaczy UPS typu Compusave 20 kVA (8 szt.) poprzez wymianę uszkodzonych wentylatorów  (1133)
Ogłoszenie na świadczenie usług serwisowych (przeglądy, konserwacje i naprawy) dwóch kotłów wodnych niskoparametrowych typu OMNIMAT 16 PGA zamontowanych w kotłowni Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym, opalanych olejem opałowym lekkim, przez 48 miesięcy  (1132)
Ogłoszenie na realizację szkolenia w zakresie organizacji i zarządzania wewnętrznymi aktami prawnymi dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1132)
Ogłoszenie na demontaż linii kablowych teletechnicznych o numerach:557, 743, 744   (1131)
Ogłoszenie na realizację usługi doradztwa technicznego w zakresie wyposażenia pomieszczenia operacyjnego TWR (Wieży Kontroli Lotów) w zestaw monitorów podwieszanych  (1131)
Ogłoszenie na odbiór odpadu (kontener) z CZRL w Warszawie, przy ul.Wieżowej 8  (1129)
Zabezpieczenia 15 szt. otworów okiennych o wym. 1,45x 1,45 m w poziomie parteru oraz 3 sztuk drzwi o wymiarach 0,90x2,2 0m na obiekcie NDB „dalsza” we Wrocławiu”  (1128)
Ogłoszenie na: demontaż tymczasowej ściany działowej, systemowej, dzielącej pomieszczenie Sali operacyjnej O-211, w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (1128)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wieżowej 8, zainteresowana jest wynajmem następujących powierzchni  (1128)
Ogłoszenie na zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej i transportowej w terminie 20-23.04.2015 r. w związku z organizacją szkolenia TRM  (1128)
Ogłoszenie na wykonanie modernizacji linii zasilającej (kablowej) i wymiany rozdzielni wolnostojącej w OKRL Poznań  (1126)
Ogłoszenie na dostawę i montaż klimatyzatorów typu Split w ilości kpl. 2 w obiekcie PAŻP radar ASR -9, Warszawa ul. Janka Muzykanta  (1125)
Wywóz nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Warszawie  (1125)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Raszynie  (1125)
Ogłoszenie na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniu sanitarnym oraz robót remontowych na dachu budynku technicznego w Ośrodku Radiolokacyjnym w Gdańsku  (1123)
Ogłoszenie na dostawę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Wielkanoc 2015  (1123)
Ogłoszenie na remont wieży radarowej Katowice   (1123)
Ogłoszenie na wykonanie : przegląd systemu dwóch odkurzaczy centralnych BEAM SC 375 znajdujących się w obiektach PAŻP  (1123)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na wzorcowanie przyrządów pomiarowych  (1120)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegającej na dzierżawie i bezobsługowej eksploatacji urządzenia POLFIX 2 maszyny do czyszczenia i polerowania obuwia w obiektach PAŻP W Warszawie i Raszynie  (1120)
Ogłoszenie na świadczenie usług związanych z naprawą i konserwacją plotera HP DesignJet Z6100 60-inch PS (Model Q6654A) przez okres od 01.01.2015 roku do dn.31.12.2016 roku  (1120)
Ogłoszenie na świadczenie usługi badania sprzętu elektroizolacyjnego w 2015 roku; Uwaga- zmiana terminu  (1120)
Ogłoszenie na wykonanie remontu kontenera technicznego w Poznaniu  (1119)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na sprzedaż, dostawę i rozładunek 8 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) w Łodzi.  (1117)
Ogłoszenie na zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej i transportowej dla 50 osób w związku z organizacją szkolenia przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w terminie 01-02.06.2015r.  (1117)
Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału nieruchomości położonej we wsi Stobierna, gmina Trzebowisko powiat rzeszowski  (1117)
Ogłoszenie na wykonanie remontu budynku Stacji Radiolokacyjnej ASR-9 w Warszawie w rejonie ul. Janka Muzykanta oraz Stacji Radiolokacyjnej ASR-10 w Warszawie przy ul. Na Skraju  (1117)
Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach - 2011/2012  (1116)
Ogłoszenie na wykonanie: „Remontu ogrodzenia obiektu ACC w Gołyminie koło Pułtuska”   (1115)
Ogłoszenie na realizację usług hotelarsko-gastronomicznych i transportowych w terminie 17-18.09.2014 r. w związku z organizacją szkolenia obronnego dla pracowników PAŻP  (1115)
Ogłoszenie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego polegającego na badaniu dokumentacji kosztowej i sprawozdania finansowego dotyczącego udziału Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w projekcie „Koordynacja instytucji zapewniających służby żeglugi p  (1115)
Ogłoszenie na realizację szkolenia trenerskiego dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1114)
„Ogłoszenie na realizację szkolenia Techniki światłowodowe.”- dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1114)
Ogłoszenie na: wykonanie remontu ogrodzenia i zabezpieczenie obiektu „Bliższa” przed dewastacją, w porcie lotniczym Bydgoszcz  (1114)
Rozbiórka obiektów systemu Automated Weather Observing System (AWOS) dla lotniska IM. Fryderyka Chopina w Warszawie  (1114)
Studium Wykonalności dla budowy nowej wieży kontroli ruchu lotniczego dla lotniska Warszawa-Okęcie (TWR Warszawa), wraz z wariantową reorganizacją terenu wokół Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym (CZRL)  (1110)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem robót remontowych” oraz „ Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane, zamienne, zaniechane”  (1110)
Ogłoszenie na usługę nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Wykonanie oceny technicznej wciągnika ręcznego WRz-5 wyprodukowanej w roku 1997 przez WUKO Zduńska Wola  (1109)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do OR Kokoszki  (1109)
Ogłoszenie na wykonanie „ Remontu fundamentów pomostu antenowego VOR/DME w miejscowości Rozogi koło Mrągowa”  (1109)
Ogłoszenie na wykonanie remontu kontenera technicznego w Poznaniu  (1108)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegające na wymianie i serwisie pojemników sanitarnych w obiektach PAŻP W Warszawie i Raszynie   (1108)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: usługi polegające na wymianie i serwisie pojemników sanitarnych w obiektach PAŻP w Warszawie i Raszynie  (1108)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie naprawy 2 sztuk lornetek Optolyth Royal 15x63 BGA i 1 sztuki lornetki Canon 18x50 IS All Weather  (1108)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Efektywna komunikacja w audycie oraz doskonalenie umiejętności raportowania   (1106)
Ogłoszenie na zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej i transportowej w terminach 18-21.05.2015r. i 22-25.06.2015r. w związku z organizacją szkolenia TRM  (1102)
Ogłoszenie na wymianę przyłącza dla nowego obiektu DME Kmiecin  (1101)
Ogłoszenie na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: „Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji: Negocjacje”   (1100)
Ogłoszenie na realizację szkolenia w zakresie organizacji i zarządzania wewnętrznymi aktami prawnymi dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1099)
Ogłoszenie na dostawę części zamiennych do foteli obrotowych firmy RICARO model GUARD 24/7  (1099)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Katowic  (1099)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na świadczenie usługi monitoringu pożarowego obiektów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w lokalizacjach TWR Poznań, TWR Łódź  (1097)
Ogłoszenie na wykonanie: prac remontowo-konserwacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych zbiorników p. poż w OKRL Szczecin-Goleniów.  (1096)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Boże Narodzenie 2012.  (1096)
Ogłoszenie na wykonanie remontu nawierzchni z kostki betonowej na terenie OKRL Gdańsk  (1096)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na wywozie nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Pułtusku  (1095)
Ogłoszenie na wykonanie remontu krat okiennych w budynku administracyjno technicznym „Wimer” w Regionalnym ośrodku kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu – Wysogotowie ul. Radarowa 1  (1094)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Wrocław  (1094)
Ogłoszenie na realizację szkolenia „Podstawowa obsługa centrali SCHRACK systemu sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)” - dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1094)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości - Romany  (1093)
Ogłoszenie na wykonanie: remontu sheltera VOR/DME w Czępiniu k/Poznania  (1093)
Ogłoszenie na organizację spotkania zawierającą wynajem sali konferencyjnej, usługę gastronomiczną i transportową w terminie 21-23.04.2015r.  (1093)
Ogłoszenie na wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego Pramac Lifter GSW 160 zainstalowanego w obiekcie PAŻP w Poznaniu  (1092)
Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Czaplinek  (1091)
Ogłoszenie na wykonanie: zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia pomieszczenia biurowego D201 w budynku Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego PAŻP przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (1091)
Ogłoszenie na przegląd 29 układów pomiarowych Landis+Gyr Dialog ZMD410CT44 i ZMD310CT44 razem ze osprzętem pomocniczym w postaci zegara synchronizującego US-162, US-151 z anteną DCF oraz modułu transmisji danych CU-M22/V34b, CU-P32, CU-B4/+  (1090)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę usługi wyceny 2 samochodów (1 samochodu ciężarowego i 1 samochodu osobowego)  (1090)
Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach - 2010  (1089)
Zapewnienie usługi konferencyjnej dla łącznie 20 osób w związku z organizacją szkoleń przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej   (1088)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Katowice  (1088)
Ogłoszenie na wykonanie: „ Wykonanie i montaż ścianki działowej systemowej zlokalizowanej zgodnie z załączonym szkicem w sali operacyjnej O-211, w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym ” – Warszawa ul. Wieżowa 8”.  (1087)
Ogłoszenie na zakup i dostawę zasilacza UPS o mocy 30 kVA dla Ośrodka Radiolokacji w Lipnikach Starych k/Pułtuska  (1085)
Ogłoszenie na wykonanie : „Remontu dachu na obiekcie NDB /WRC- Wrocław na terenie Portu Lotniczego Wrocław ”  (1085)
Ogłoszenie na świadczenie usług doradczych i mentorskich wraz z konsultacjami w zakresie dialogu społecznego  (1084)
Ogłoszenie na wykonanie: remontu sheltera VOR/DME w Słubicach  (1083)
Ogłoszenie na wykonanie instalacji układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach meteorologicznych na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie  (1081)
Wykonanie remontu ogrodzenia obiektu DVOR „GRU” w Grudziądzu  (1081)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro na: usługę tłumaczenia dokumentu (umowy licencyjnej) w trybie zwykłym z języka angielskiego na język polski.  (1081)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: „Zarządzanie flotą samochodową”   (1080)
Ogłoszenie na remont studni betonowych polegających na wymianie pokryw betonowych  (1080)
Ogłoszenie na wykonanie odwodnienia terenu OR Gdańsk  (1078)
Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Gdańsk   (1077)
Ogłoszenie na wykonanie: remontu przekładni sprzęgającej napęd radaru w lokalizacji lotniska Szczecin Goleniów  (1077)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.  (1076)
Odbiór odpadów komunalnych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Raszynie  (1076)
Ogłoszenie na zawarcie z 2 osobami fizycznymi umowy-zlecenia na dorywcze prace gospodarcze w obiektach i na terenie zewnętrznym PAŻP w Warszawie  (1076)
Ogłoszenie na wykonanie remontu kostki betonowej w Ośrodku Kontroli Ruchu Lotniczego na ul. Słowackiego w Gdańsku  (1075)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na prowadzenie konserwacji bieżącej dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Wieży kontroli Lotów na lotnisku w Rzeszowie.  (1074)
Ogłoszenie na wykonanie i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu zewnętrznych dokumentów finansowych w PAŻP  (1073)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kuferków świątecznych na Boże Narodzenie 2012.  (1073)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Obiektu Terenowego Poznań  (1073)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Przełożenie linii światłowodowej do systemu monitoringu radaru ASR 10”   (1073)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na dostawę do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Boże Narodzenie 2014  (1072)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1 - Remont elewacji budynku „AVIA  (1071)
Odbiór odpadów komunalnych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Rzeszowie-Jasionce  (1070)
Ogłoszenie na realizację szkolenia trenerskiego I i II stopnia  (1070)
Ogłoszenie na konserwację systemu alarmu pożaru (SAP), dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) oraz systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ) w obiekcie Wieży Kontroli Lotów Rzeszów- Jasionka   (1070)
Ogłoszenie na wykonanie plandek ochronnych PVC na podzespoły Wieży Mobilnej i podnośnik koszowy  (1068)
Ogłoszenie, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia autorskiego dla pracowników Zamawiającego w zakresie „System operacyjny LINUX”  (1067)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na wywozie nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Poznaniu:, o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro , zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Public  (1066)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Rzeszowa  (1064)
Ogłoszenie na remont budynku warsztatu (stara kotłownia) na terenie PAŻP w Warszawie przy ul. Wieżowej 8   (1063)
Ogłoszenie na wykonanie analizy CBA (Cost Benefit Analisys) na potrzeby radaru mobilnego  (1063)
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na wywozie odpadów komunalnych nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Poznaniu  (1062)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie ekspertyzy rzeczoznawcy odnoszącej się do zgodności certyfikatów IT  (1062)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych: uszczelnienie przejść i przepustów rurowych przez ściany oraz malowanie wewnętrzne w zbiornikach p-poż oraz naprawa rur spustowych i elewacji w zbiornikach p-poż na terenie PAŻP w Warszawie  (1061)
Wywóz nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Poznaniu -Wysogotowo  (1061)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.  (1059)
Ogłoszenie na przegląd urządzeń klimatyzacji precyzyjnej EMERSON  (1058)
Ogłoszenie na zaprojektowanie atrakcyjnych, nowoczesnych graficznie materiałów informacyjnych o PAŻP – ulotka, folder, teczka, notes, główka kalendarza trójdzielnego  (1057)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Wymiana sufitu podwieszonego i opraw oświetleniowych w sali technicznej obiektu radaru w Gdańsku”  (1057)
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej i transportowej - TRM  (1056)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000,- euro na: usługi wsparcia technicznego systemu MS Project Serwer v. 2013   (1054)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości , położonej we wsi Stobierna, gmina Trzebowisko, powiat rzeszowski  (1053)
Konserwacja fundamentów pomostu antenowego, fundamentów kontenera oraz umocowanie pokrycia dachowego z papy do ścian kontenera przy pomocy kątownika  (1053)
Ogloszenia na wykonanie uslugi doraznego utrzymania porzadku w obiekcie Wieza Kontroli Lotów w Porcie Lotniczym Zielona Góra  (1053)
Ogłoszenie na wykonanie kontenera Radiolinii o wymiarach 1,80 x 2,40 wys. 2,5m znajduje się w miejscowości Kałęczyn 06-126, działka nr. 34/2 gmina Gołymin.   (1052)
Ogłoszenie na wykonanie wymiany skorodowanego ostrzowego drutu (concentriny) na zwyżce ogrodzenia Ośrodka Radiokomunikacyjnego ACC oraz remont fundamentu wieży kratowej i fundamentu kontenera Ośrodka Radiokomunikacyjnego ACC w Nowej Wsi  (1051)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Bezpieczna flota"  (1051)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi polegającej na jednorazowym wykoszeniu zarośli wraz z ich wywozem w bieżącym sezonie wegetacyjnym na obiektach PAŻP  (1048)
Ogłoszenie na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Zarządzanie Menadżerskie”  (1047)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Wymiana transformatora 15/0,4 kV ABB RESIBLOC w Katowicach”  (1046)
Odbiór odpadów komunalnych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Krakowie-Zabierzowie  (1046)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach i wykonaniem ich czyszczenia w obiektach PAŻP Warszawa  (1044)
Ogłoszenie na remont wieży radarowej Katowice   (1041)
Wywóz nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Krakowie -Zabierzowie  (1041)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych na terenie Radiostacji Służewiec   (1041)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych na terenie Radiostacji Służewiec  (1040)
Informacja o zamówieniu na wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości  (1039)
Szkolenie związane z przedłużeniem uprawnień energetycznych wraz z egzaminami dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1038)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z CZRL oraz Hangaru A   (1036)
Ogłoszenie o konkursie na Prezesa PAŻP   (1036)
Ogłoszenie na świadczenie usług programistycznych dla platformy SharePoint 2013 - UWAGA wydłużenie terminu  (1035)
Ogłoszenie na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Przepisy dotyczące czasu pracy oraz zasad tworzenia harmonogramów"  (1032)
Ogłoszenie na świadczenie usług związanych z naprawą i konserwacją plotera HP DesignJet Z6100 60-inch PS (Model Q6654A) przez okres od 01.01.2015 roku do dn.31.12.2016 roku  (1032)
Ogłoszenie na wykonanie projektu modernizacji systemu BMS (Building Management System) wieży kontroli lotów (TWR) Szczecin  (1031)
Ogłoszenie na realizację szkolenia „MS OFFICE 2013”  (1031)
Odpowiedzialność karna i idea „just culture” w obszarze lotnictwa (trendy światowe)  (1030)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1 - Remont kominów wentylacyjnych w budynku „WIMER”   (1029)
Ogłoszenie - przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej konferencji ICAO  (1028)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Zarządzanie przez cele (MBO)  (1027)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na opracowanie graficzne oraz wydruk różowych pasków postępu lotu   (1026)
Ogłoszenie na wykonanie okresowych przeglądów (czterech cykli przeglądów w okresie 48 miesięcy) drabin i systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości tj. prowadnic i mechanizmów samozaciskowych  (1025)
Ogłoszenie na realizację zamówienia - serwis pieców grzewczych w TWR Łódź  (1024)
Wywóz nieczystości ciekłych w okresie dwóch lat z Obiektu PAŻP w Pułtusku -Lipniki Stare  (1023)
Ogłoszenie na realizację szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości (ćwiczenia praktyczne) dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.   (1018)
Ogłoszenie na wykonanie remontu fundamentu wieży radaru i cokołu ogrodzenia Ośrodka Radiolokacyjnego w Szczecinie-Goleniowie  (1018)
Ogłoszenie dotyczące wykonania pomiarów geodezyjnych, wytyczenia granic i projektu podziału  (1017)
Ogłoszenie na: wykonanie: przesunięcia bramy wyjazdowej pożarowej na teren TWR Szczecin-Goleniów  (1015)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych: konserwacji kontenera radiostacji ACC w Sieradzu ul. Jana Pawła II nr 28   (1014)
Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: „Układy pomiarowe SN ST VOR1 i VOR2 zasilające DME Jędrzejów”   (1012)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości  (1012)
Zapewnienie usługi konferencyjno-hotelarsko-gastronomicznej i transportowej - UWAGA zmiana terminu  (1012)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi doraźnego utrzymania czystości i porządku w obiekcie TWR Poznań w okresie czerwiec – październik 2015r.  (1011)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości   (1010)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Wrocławia  (1010)
Ogłoszenie na wykonanie Remontu słupów oświetlenia drogi dojazdowej do radaru MSSR Poznań Wysogotowo   (1009)
Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. „Zabezpieczenia 15 szt. otworów okiennych o wym. 1,45x 1,45 m w poziomie parteru oraz 3 sztuk drzwi o wymiarach 0,90x2,2 0m na obiekcie NDB „dalsza” we Wrocławiu”  (1009)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z CZRL, Pułtuska i Portu Lotniczego Warszawa  (1009)
Ogłoszenie na wykonanie remontu dachu TWR Zielona Góra - Babimost  (1007)
Ogłoszenie na realizację szkolenia HK258S Certified Data Center Professional Training, HF981 Optimized Data Center Simulation - dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (1007)
Ogłoszenie na zadaszenie nad wejściem głównym do budynku wieży kontroli ruchu lotniczego, oraz wyjściem na dach budynku administracyjno-biurowego   (1006)
Ogłoszenie na demontaż radaru w Ośrodku Radarowym OR Pułtusk   (1004)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Efektywna komunikacja w audycie oraz doskonalenie umiejętności raportowania  (1003)
Ogłoszenie na wykonanie rozbiórki obiektu NDB „JAS”   (1002)
Ogłoszenie na wykonanie analizy pola widzenia w lokalizacji Wieżowa 8 z użyciem bezzałogowego statku powietrznego  (1001)
Usunięcie i utylizacja linii kabli teletechnicznych  (1000)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na przedłużenie gwarancji 2 serwerów IBM wraz z usługą serwisu   (1000)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych na terenie radaru MSSR w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1 - remont elementów stalowych ogrodzenia   (999)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:„Szkolenie strzeleckie”  (997)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000,- euro na: wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego 200kVA Cummins zainstalowanego w obiekcie PAŻP w Gdańsku  (997)
Ogłoszenie na wykonanie projektu modernizacji systemu telewizji przemysłowej CCVT wieży kontroli lotów (TWR) Szczecin  (995)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości - powiat brzeski  (994)
Przegląd 29 układów pomiarowych Landis+Gyr Dialog ZMD410CT44 i ZDM310CT44 razem ze sprzętem pomocniczym w postaci zegara synchronizującego US-162/DFC oraz modułu transmisji danych CU-M22/V346  (992)
Ogłoszenie na utrzymanie czystości i porządku w obiekcie TWR Lublin w okresie 01.11.2015r – 31.10.2017r.   (991)
Ogłoszenie na wymianę urządzeń i instalacji detekcji węgla w budynku kotłowni przy Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym  (987)
Ogłoszenie na wykonanie tynków elewacji i kominów grawitacyjnych - OKRL Gdańsk  (985)
„Odpowiedzialność karna i cywilna, idea „just culture” oraz ubezpieczenie w obszarze lotnictwa (trendy światowe)”  (985)
Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Wymiana rozłącznika SN w rozdzielni budynku AVIA w Poznaniu”  (985)
Ogłoszenie na wykonanie odwodnienia terenu OR Gdańsk  (985)
Wykonanie remontu ściany i kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu B-001  (981)
Wynajem sali konferencyjnej oraz cateringu w związku z organizacją szkolenia dla pracowników PAŻP z zakresu bezpieczeństwa  (979)
Remont ściany i kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu B001 budynek CZR PAŻP Warszawa ul Wieżowa 8  (979)
Ogłoszenie na realizację szkolenia „Efektywna i skuteczna komunikacja” - UWAGA! zmiana terminu składania ofert  (979)
Ogłoszenie na świadczenie przez okres 12-tu miesięcy usług konserwacyjnych i serwisowych kserokopiarek firmy Konica Minolta  (978)
Ogłoszenie na remont kontenera nn na terenie Portu Lotniczego Wrocław  (977)
Ogłoszenie na wykonanie remontu instalacji wod-kan. w TWR Wrocław   (974)
Ogłoszenie na dostawę wyposażenia pomieszczeń łazienek, wg zestawienia podanego poniżej, w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (972)
Ogłoszenie na organizację międzynarodowej konferencji Biur Technicznych  (971)
Ogłoszenie na wymianę pękniętej szyby zespolonej w Sali operacyjnej w TWR Wrocław   (970)
Remont pomieszczeń dla potrzeb Służb Technicznych oraz Służb Ruchu Lotniczego w budynku technicznym oraz wieży TWR na terenie lotniska Kraków – Balice  (968)
Ogłoszenie na wykonanie projektu budowlanego dla montażu tablic reklamowych  (967)
Zadaszenie nad wejściem głównym do budynku wieży kontroli ruchu lotniczego, oraz wyjściem na dach budynku administracyjno-biurowego - PL Rzeszów Jasionka  (966)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych na terenie radaru MSSR w Ośrodku Radiokomunikacyjnym w Przeżmierowie - Wysogotowie k. Poznania, ul. Radarowa 1 - remont schodów  (963)
Ogłoszenie na zaprojektowanie, zamontowanie i uruchomienie systemu obserwacji wskazanej części płyty manewrowej i drogi startowej 33 lotniska EPWA w OR Warszawa oraz przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi i bieżącego utrzymania systemu  (963)
Ogłoszenie na przegląd stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz oceny warunków ewakuacji obiektów: Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym Warszawa, Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego Gdańsk, Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego Rzeszów wraz z podaniem wytycz  (962)
Ogłoszenie na wykonanie graficzne materiałów informacyjnych o PAŻP na spotkanie użytkowników bezzałogowych statków powietrznych – RPAS  (962)
Ogłoszenie na realizację szkolenia "Modelowanie i symulacja procesów biznesowych plus egzamin Państwowy”- dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.  (960)
Ogłoszenie na realizację szkolenia Sieci Strukturalne.”- dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.  (957)
Likwidacja przecieku – Wejście główne CZRL I p. – Łącznik szklany w Budynku CZRL w Warszawie przy ul. Wieżowej 8  (957)
Ogłoszenie dotyczące zadania „ Dostawa części zamiennych do foteli obrotowych firmy RICARO model GUARD 24/7”  (954)
Zaprojektowanie, wykonanie elektronicznej wersji NEWSLETTERA Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Skład, korekta językowa, opracowanie graficzne cyklicznych numerów NEWSLETTERA Polskiej Agencji Żeglugi Powietrzne z użyciem zaprojektowanego narzędzia  (954)
Ogłoszenie na usługę konferencyjno-gastronomiczną w związku z cyklem szkoleń z Zarządzania Menadżerskiego.  (952)
Ogłoszenie na realizację zamówienia na wykonanie wzorcowania mierników  (951)
Zakup, dostawa i montaż dwóch specjalistycznych rolet na Salę Operacyjną TWR Kraków  (951)
Ogłoszenie na zapewnienie usługi konferencyjno-hotelarsko-gastronomicznej i transportowej.  (949)
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z CZRL i terenu Portu Lotniczego w Warszawie  (949)
Wykonanie remontu instalacji wod-kan. w TWR Wrocław  (948)
Ogłoszenie na zapewnienie usługi konferencyjno-hotelarsko-gastronomicznej i transportowej  (946)
Ogłoszenie na dostawę wyposażenia pomieszczeń łazienek, wg zestawienia podanego poniżej, w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (944)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych na terenie Obiektu Radionawigacji DVOR/DME "LAW" Lotnisko Poznań Ławica   (944)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatów szacunkowych nieruchomości - Warszawa, dzielnica Włochy  (941)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z eksploatacji  (939)
Usługa wykonania prac konserwacyjnych w obiekcie PAZP  (937)
Ogłoszenie na: Wymianę wykładziny dywanowej w pomieszczeniach Sali Konferencyjnej nr A125 (A125a, A125b) w budynku CZRL na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie  (937)
Ogłoszenie na organizację spotkania dla kadry kierowniczej PAZP w zakresie omówienia spraw bieżących oraz dalszego rozwoju obszaru operacyjnego  (935)
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych - remont pomieszczeń biurowych B-112 i B-111A w budynku CZRL na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie ul. Wieżowa 8  (925)
Usługa w zakresie szkoleń z języka angielskiego specjalistycznego (MODUŁ I i MODUŁ II)  (924)
Ogłoszenie na dostawę naturalnej wody niegazowanej źródlanej do obiektów PAŻP  (917)
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych i naklejek informacyjnych  (915)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu OR Gdańsk  (905)
Ogłoszenie na świadczenie przez okres 48 miesięcy usługi poboru próbek i wykonywania badania wody basenowej  (901)
Ogłoszenie dotyczące zadania „ Przegląd i naprawa foteli obrotowych”  (896)
Usługa wykonania prac konserwacyjnych w obiekcie PAŻP - UWAGA wydłużenie terminu składania ofert  (894)
Umowa kompleksowa na dostawę gazu ziemnego do TWR Poznań  (893)
Wymiana dwóch hydrantów Dn 80 na terenie CZRL  (892)
Plan Zamównień Publicznych na rok 2017  (892)
Ogłoszenie na wymianę wykładziny dywanowej w pomieszczeniu biurowym nr 114 w budynku PAŻP CKRL przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie  (891)
Usługa monitoringu mediów: artykułów prasowych, audycji, stacji radiowych, programów telewizyjnych, Internetu i Social media na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (880)
Zapewnienie usługi szkoleniowej z zakresu „Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz nadzór i koordynację prac na placu budowy”  (873)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu OR Gdańsk  (863)
Wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości stanowiącej działkę o pow. ok.5243 m2, oznaczonej nr 497/88, z obrębu Pyrzowice w Gminie Ożarowice w granicach MPL Katowice-Pyrzowice jako podstawy do określenia ceny sprzedaży  (861)
Ogłoszenie na wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę usługi wyceny 5 samochodów  (859)
Zakup i dostawa 3 pylonów reklamowych wraz z usługą montażu  (853)
Świadczenie usług kurierskich   (835)
Badanie sprzętu dielektrycznego w Warszawie w latach 2016 - 2017  (833)
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie wykonanie kalibracji testerów radiokomunikacyjnych  (819)
RFI dotyczące Zaprojektowania, dostarczenia i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem - ZMIANA TERMINU DO 02.09.2016  (802)
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu OR Gdańsk   (797)
Dostawa i wymiana tryskaczy w budynku CZRL w Warszawie ul. Wieżowa 8  (773)
Karczowanie krzewów wraz oczyszczeniem terenu Ośrodek Radiowy Czempiń gm. Piotrowice dz. Nr 135/7  (733)
Remont kontenera na terenie MSSR Pułtusk  (732)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż gruntów  (717)
Sporządzenie projektu budowlanego wykonawczego wymiany istniejącej klimatyzacji w TWR we Wrocławiu ul. Skarzyńskiego 36  (687)
Usługa utrzymania i rozwoju MS SharePoint 2013 oraz MS Project  (682)
Wzorcowanie testerów sieci elektrycznych  (681)
Wykonanie robót remontowych, nowej aranżacji istniejących pomieszczeń aneksów kuchennych w Ośrodku KRL w Gdańsku  (677)
Ogłoszenie o sprzedaży samolotu POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ ogłasza przetarg otwarty (10.06.2016)   (671)
Badanie sprzętu dielektrycznego w Rzeszowie w latach 2016 - 2018  (652)
Naprawa pokrycia dachowego, remont elewacji budynku oraz remont nawierzchni chodnika wokół budynku Ośrodka Radiokomunikacji w Somoninie  (648)
Przygotowanie studium wykonalności na uruchomienie hurtowni danych wraz z narzędziami wspomagającymi: raportowanie klasy BI i prezentację danych wraz z analizą wymagań, architekturą rozwiązania i sposobem przeprowadzenia wdrożenia w PAŻP-ZMIANA TERMINU  (646)
Remont dachu technicznego TWR Wrocław  (646)
Ogłoszenie o sprzedaży samolotu POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ ogłasza przetarg otwarty (20.05.2016)  (638)
Demontaż i utylizacja 2 linii elektroenergetycznych SN w Lipinach  (638)
Remont układu SZR w układzie zasilania radaru ASR w Pułtusku - ANULOWANIE OGŁOSZENIA  (633)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za rok 2015  (630)
Remont kontenera magazynowego na terenie OR Służewiec, Warszawa, ul. Smyczkowa 2  (623)
Ogłoszenie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro - Usługa ogrodnicza na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w obiektach w Warszawie  (611)
Remont kontenera i wykonanie opaski odwadniającej OR Busko – Zdrój ul. Mickiewicza 11  (609)
Ekspertyza w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 196 w Gdańsku  (609)
Remont balkonu na V piętrze OKRL Wrocław  (608)
Remont ogrodzenia ACC Wrocław w Porcie Lotniczym Wrocław-Strachowice  (607)
Remont kontenera, ogrodzenia oraz konserwacja odciągów masztu Ośrodek Radiowy gm. Piotrowice dz. nr 135/7  (606)
Dostawa i wymiana zbiorników buforowych ciepłej wody V = 600 litrów wraz z armaturą oraz izolacją termiczną z płaszczem ochronnym w budynku kotłowni  (606)
Zakup i dostawa 3 pylonów reklamowych wraz z usługą montażu  (602)
Demontaż i utylizacja 1 linii elektroenergetycznej SN w Karnicach  (601)
Badanie geologiczne terenu inwestycji  (597)
Remont kontenera i ogrodzenia ACC Kotuń  (594)
Remont masztów flagowych na terenie CZRL (Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym) Warszawa  (589)
Remont kontenerów z agregatami prądotwórczymi systemu energetycznego „PEGAZUS” znajdujących się na zewnątrz w pobliżu sektora „e” CZRL w Warszawie, ul. Wieżowa 8  (586)
Demontaż i utylizacja 1 linii elektroenergetycznej SN w Lipinach  (582)
Remont instalacji oświetlenia przeszkodowego na maszcie radiostacji ACC Czempiń   (582)
Wykonanie szczegółowego projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń wypoczynkowych i socjalnych w sektorze W budynku CZRL Warszawa ul. Wieżowa 8  (580)
Wykonanie remontu oświetlenia przeszkodowego na maszcie obiektu OR Szymany   (579)
Dostawa i wymiana tryskaczy w budynku CZRL w Warszawie ul. Wieżowa 8   (579)
Remont pomieszczeń II piętra AVIA Pułtusk  (576)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprasza do negocjacji dotyczących sprzedaży samolotu L‐410 UVP‐E15 TURBOLET, SP‐TPB (ogłoszenie z dnia 30.06.2016)  (574)
Naprawa systemów antenowych na OR Kotuń, OR Poznań   (569)
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont oświetlenia ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych w budynku CZRL w Warszawie  (564)
Usługi serwisowe kotła wodnego Paromat-Simplex 225 kW (przeglądy i usuwania awarii).  (562)
Remont ogrodzenia, fundamentów i kontenera DVOR/DME Mrągowo  (557)
Kalendarze 2017  (555)
Wymiana 3 szt. drzwi zewnętrznych w budynku warsztatowo- garażowym w Ośrodek Radiolokacyjny, 62-081 Przeźmierowo- Wysogotowo k. Poznania, gmina. Tarnowo Podgórne ul. Radarowa 1  (548)
Świadczenie usługi tłumaczenia dokumentów  (542)
Remont studni wierconej na terenie AVIA Pułtusk   (540)
Dostawa, montaż, uruchomienie systemu obserwacji powierzchni dachu sektora „0” budynku CZRL, zlokalizowanego w Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 8  (535)
Remont nawierzchni na terenie ACC Wrocław w Porcie Lotniczym Wrocław-Strachowice  (534)
Wykonanie opaski odwadniającej i remont wnętrza kontenera OR Sieradz  (531)
Malowanie krzyżulców oraz konserwacja śrub rzymskich DVOR/DME Mrągowo  (528)
Modernizacja oświetlenia przeszkodowego na kopule radaru lotniskowego TWR/CZRL, radaru ASR10, radaru WAM oraz na masztach OR Dawidy   (528)
Najem lokali mieszkalnych  (525)
Usługi przeglądu windy zainstalowanej w Ośrodku Radiolokacyjnym w Zabierzowie  (523)
Wykonanie usługi kontroli szczelności, przeglądu technicznego i konserwacji agregatów wody lodowej i pomp ciepła oraz sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa  (520)
Wykonanie ekspertyzy wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową dla remontu pomieszczenia UPS w budynku CZRL w Warszawie  (518)
Remont zbiornika kondensatu w instalacji wentylacji w OKRL Goleniów  (517)
Kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach i wykonaniem ich czyszczenia w obiektach PAŻP Warszawa  (515)
Usługa demontażu 12 jednostronnych oraz 6 mocowanych tablic wraz ze stalową konstrukcją usztywniającą oraz montaż 12 jednostronnych tablic pamiątkowych  (515)
Remont elewacji, drabin i balkonów w AVIA Pułtusk   (514)
Rozbudowa istniejącego systemu ochrony odgromowej wieży kontroli ruchu lotniczego na obiekcie   (510)
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) na Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji  (509)
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Wykonania pre-feasibility study przed dalszą koncepcją wdrożenia systemu do planowania i rozliczania czasu pracy pracowników PAŻP dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (oferta opublikowana 10.05.2016)  (509)
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw: konstrukcji naściennych do koszykówki składanych pionowo wraz z napędem elektrycznym, elektronicznej tablicy wyników i uniwersalnej maszyny do treningu siłowego TITAN 1  (507)
Remont automatycznej bramy wjazdowej - teren Stacji Radiolokacyjnej Radaru ASR- 9, 02-188 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 2  (503)
Sukcesywna dostawa naturalnej niegazowanej wody wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  (501)
Wymiana elementu napędowego – silnika sterującego pracą automatycznych drzwi przesuwnych STA 17 firmy RECORD w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w obiekcie Centrum Zarzadzania Ruchem Lotniczym w Warszawie  (497)
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw: konstrukcji naściennych do koszykówki składanych pionowo wraz z napędem elektrycznym, elektronicznej tablicy wyników, uniwersalnej maszyny do treningu siłowego TITAN 1  (494)
Serwis systemów technicznych w TWR Szczecin  (489)
Adaptacja pomieszczeń B026; B027 i B028 w budynku CZRL na potrzeby drukarni APIK  (489)
Ogłoszenie o sprzedaży gruntów - II przetarg otwarty  (489)
Świadczenie usługi tłumaczenia dokumentów  (485)
Dostawa i wymiana tryskaczy wraz z rozetkami w budynku CZRL w Warszawie ul. Wieżowa 8  (483)
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw: - konstrukcji naściennych do koszykówki składanych pionowo wraz z napędem elektrycznym, - elektronicznej tablicy wyników, - uniwersalnej maszyny do treningu siłowego TITAN 1  (474)
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw urządzenia TRM EXPERIENCE LINIA 830 - PRECOR  (470)
Zapytanie o informację cenową - Wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z dostawą urządzeń oraz umową suportową  (469)
Wykonanie konstrukcji antenowych wraz z montażem anten i okablowania w ORL Zabierzów i NDB Dalsza ul. Jordanowska, Kraków  (467)
Przycięcie krzewów i gałęzi nad drogą do AVIA Pułtusk  (467)
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw urządzenia CONCEPT 2 ERGOMETR  (461)
Przegląd roczny agregatu Pramac Lifter GSW 160 silnik Deutz BF 6M 1013EC  (460)
Wykonanie wstępnego projektu podziału geodezyjnego: działki nr 1237 z obrębu 0022, nr 92/5 ark./ Mapy 132/ położonej w płd.-wsch. części miasta Leszno; nr 20/1 z obrębu 0008 Grodziszowice  (452)
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw: - TECHNOGYM BIKE EXCITE 500 CLASS ERGOMETRY - TECHNOGYM VARIO EXCITE 500 CLASS ELIPTYK - TECHNOGYM RUN EXC 500 TREEADAMIL  (450)
Najem lokali mieszkalnych  (446)
Odbiór nieczystości płynnych z obiektów ASR 10 i 11-przedłużenie terminu  (444)
Przeprowadzenie niezależnej oceny funkcji audytu wewnętrznego w PAŻP  (441)
Remont pomieszczenia V p. po zalaniu z dachu w budynku AVIA w Ośrodku Radiolokacyjnym, 62-081 Przeźmierowo - Wysogotowo k. Poznania, gmina Tarnowo Podgórne ul. Radarowa 1  (431)
Budowa kontenerowego budynku biura podawczego  (430)
Przeprowadzenie niezależnej oceny funkcji audytu wewnętrznego w PAŻP  (429)
Monitoring pożarowy TWR Kraków   (419)
Świadczenie usług serwisu kotłowni olejowej w TWR Szczecin Port Lotniczy Szczecin – Goleniów, Glewice 1a, 72-100 Goleniów  (418)
Odbiór nieczystości płynnych z obiektu Lipniki Stare - zmiana terminu  (417)
Świadczenie przez wykonawcę usług programistycznych na rzecz komórki organizacyjnej PAŻP (Zespół Projektowania Autorskich Systemów ATM) poprzez skierowanie Programistów do dyspozycji Zamawiającego-ZMIANA TERMINU  (414)
Zarządzanie i utrzymanie systemów Microsoft SharePoint oraz Microsoft Project Server wraz z PWA (Project Web Access) oraz tworzenie aplikacji na platformie SharePoint  (403)
Dostawa części zamiennych do automatyki systemu wentylacji i klimatyzacji  (398)
RFI na: Świadczenie usług w zakresie zarządzania utrzymywania systemów Microsoft SharePoint oraz Microsoft Project Serwer wraz z Project Web Serwer oraz tworzenia aplikacje na platformie SharePoint dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (395)
Ogłoszenie o sprzedaży gruntów - III przetarg otwarty  (394)
Renowacja mebli wypoczynkowych i biurowych, obejmująca wymianę i naprawę obić tapicerowanych i elementów konstrukcyjnych mebli jak: stelaże, skrzynie w obiekcie Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym na terenie PAŻP w Warszawie  (388)
Wykonanie szczegółowego projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń wypoczynkowych i socjalnych w sektorze W budynku CZRL Warszawa ul. Wieżowa 8  (384)
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie Critical Incident Stress Management  (372)
Wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z dostawą urządzeń oraz umową suportową  (369)
Świadczenie przez okres 24 miesięcy usług kurierskich dla PAŻP w Warszawie wraz z podległymi jej oddziałami terenowymi - ZMIANA TERMINU 13-12-2016  (367)
Utworzenie oraz zagospodarowanie zieleni wokół OKRL Rzeszów wraz z jej pielęgnacją w okresie 3 letnim  (359)
Wykonanie ekspertyzy oceny stanu napędu anteny radaru MSSR Rzeszów  (344)
Odbiór odpadów komunalnych z obiektu PAŻP ul. Gałczyńskiego 2a Raszyn (05-090) - zmiana terminu  (341)
Szkolenie okresowe BHP oraz Szkolenia z wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.  (333)
zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej i transportowej w związku z organizacją szkoleń wewnętrznych z zakresu Cross-Training z elementami komunikacji wewnętrznej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w ośmiu terminach  (315)
Wynajem i serwis higienicznych pojemników sanitarnych 2017-2018  (304)
RFI na Usługi doradcze w zakresie: określenia zakresu rewitalizacji i określenia sposobu wdrożenia systemu Finansowo-Księgowego oraz przygotowania opisu Modelu Planistyczno-Sprawozdawczego i Modelu Kalkulacji Stawek opłat nawigacyjnych...  (304)
ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W KRAKOWIE - BALICACH  (294)
Zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej i transportowej w związku z organizacją szkoleń wewnętrznych z zakresu Cross-Training z elementami komunikacji wewnętrznej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w ośmiu terminach -UNIEWAŻNIENIE  (279)
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie Critical Incident Stress Management  (251)
Zakup i wdrożenie platformy do zarządzania procesami IT  (244)
Wymiana sufitu podwieszanego na Sali Operacyjnej  (240)
Malowanie pomieszczeń i klatki schodowej TWR Wrocław – Wrocław ul. Graniczna  (218)
Usługi w zakresie przeglądów i konserwacji oraz napraw sprzętu przeciwpożarowego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (210)
Remont schodów zewnętrznych TWR Wrocław – Wrocław ul. Graniczna  (207)
RFI - Consultancy and support services during the implementation of SESAR2020.IR-VLD.Wave1 programme RIA tasks - extend the deadline to February 20, 2017   (207)
Doraźnie utrzymanie czystości i porządku wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych nowego obiektu TWR Kraków  (205)
Wymiana wykładziny w pokojach 102 i 105 TWR Wrocław – Wrocław ul. Graniczna  (197)
Świadczenie przez okres 12-tu miesięcy usług konserwacyjnych i serwisowych kserokopiarek firmy Konica Minolta  (197)
Monitoring pożarowy TWR Rzeszów, OKRL Poznań, OKRL Gdańsk, ZR Lipniki Stare  (192)
Świadczenie usługi informatycznej polegającej na weryfikacji i depozycie kodu źródłowego wraz z dokumentacją  (190)
Szkolenie z obsługi urządzeń ILS 7000 DME 2020  (188)
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych oraz codziennego odbioru przesyłek z siedziby w Warszawie  (181)
Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie przeprowadzenia odświeżającego szkolenia wymaganego do przedłużenia uprawnienia wpisywanego do licencji pilota na typ samolotu King Air 350i Collins Proline 21  (174)
Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu usługi zdalnego udostępnienia, poprzez sieć Internet, oprogramowania do obsługi procesów zakupowych SaaS (ang. Software as a Service /  (173)
Plan zamówień publicznych na 2009 rok  (170)
Wyszukiwanie Zamówień Publicznych powyżej 30 000 EURO  (170)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za rok 2016  (164)
Remont oświetlenia zewnętrznego w OKRL Gdańsk   (151)
Monitoring pożarowy TWR Rzeszów, OKRL Poznań, OKRL Gdańsk, ZR Lipniki Stare  (148)
Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie przeprowadzenia odświeżającego szkolenia wymaganego do przedłużenia uprawnienia wpisywanego do licencji pilota na typ samolotu King Air 350i Collins Proline 21  (136)
Remont ogrodzenia na odcinku granicznym z lotniskiem oraz fragmentów ogrodzenia na terenie wewnętrznym na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie przy ul. Wieżowej 8.  (134)
Przeprowadzenie szkolenia Ground Movement Surveillance (GMS)/ The training of Ground Movement Surveillance (GMS)  (120)
Usługa zmian Konfiguracyjnych w systemie Oracle eBS w obszarze Środków Trwałych - ZMIANA TERMINU DO 8 MAJA  (114)
Remont ogrodzenia i kontenera DVOR/DME Suwałki Suwałki ul. M. Buczka  (98)
Remont ogrodzenia, bramy i furtki, kontenera oraz masztów antenowych wraz z regulacją naciągów w obiekcie NDB „CHO” Chociwel  (92)
Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.  (92)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu i przebudowy pomieszczeń w sektorze A i C CZRL  (91)
Ogłoszenie na remont oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku RDST Służewiec  (87)
Rozbiórka 2 linii elektroenergetycznych SN w Słubicach  (72)
Przeglądy półroczne Systemu Suchego Gaszenia (SUG) zainstalowanego w pomieszczeniu UPS w TWR Rzeszów wraz z legalizacją zbiorników gazowych  (70)
Remont ogrodzenia i kontenera DVOR/DME Suwałki  (67)
Zapewnienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej - NOWY TERMIN: 19.05.17  (65)
Ogłoszenie na dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kuferków świątecznych na Boże Narodzenie 2014  (58)
Wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu Ośrodka Szkoleniowo Administracyjnego - S.0.11  (53)
Ogłoszenie na wzorcowanie przyrządów pomiarowych AGILENT  (42)
Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału nieruchomości.  (40)
Ogłoszenie na wzorcowanie przyrządu pomiarowego AUTO TIMS III  (36)
Aktualne ogłoszenia 2013  (2)
Ogłoszenie na wykonanie : usługi doraźnego utrzymania czystości i porządku w obiekcie TWR Rzeszów w okresie czerwiec – sierpień 2013r.,  (2)
Archiwalne ogłoszenia 2012  (2)
Mapa serwisu  (1)
Aktualne ogłoszenia 2014  (1)