Ogłoszenie na wykonanie remontu: dachu budynku Wimer Wysogotowo i ogrodzenia Radiostacji ACC na lotnisku w Poznaniu

Ogłoszenie na wykonanie remontu: dachu budynku Wimer Wysogotowo i ogrodzenia Radiostacji ACC na lotnisku w Poznaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.