Ogłoszenie na wykonanie: „Remontu / konserwacji powłok zewnętrznych kontenera ACC stalowego z blachy fałdowej ocynkowanej o wymiarach zewnętrznych: 2,50 x 6,00 wys. 2,75m , usytuowanego na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica”

Ogłoszenie na wykonanie: „Remontu / konserwacji powłok zewnętrznych kontenera ACC stalowego z blachy fałdowej ocynkowanej o wymiarach zewnętrznych: 2,50 x 6,00 wys. 2,75m , usytuowanego na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica” o wartości powyżej 1 500 euro a nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 223,poz.1655 z późn. zm.), ustawy nie stosuje się.