Ogłoszenie na wykonanie: pionowanie i naprawa trzech masztów antenowych Radiostacji Służewiec

Ogłoszenie na wykonanie: pionowanie i naprawa trzech masztów antenowych Radiostacji Służewiec, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.