Służba Informacji Lotniczej (AIS)

image_pdfimage_print

Służba Informacji Lotniczej (AIS) jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wyznaczonym do zapewnienia Służby Informacji Lotniczej w Polsce.

Służba Informacji Lotniczej jest odpowiedzialna za zbieranie i rozpowszechnianie informacji dla całego terytorium Polski i przestrzeni powietrznej nad otwartym morzem, która podlega polskim przepisom w zakresie kontroli ruchu lotniczego.

AIS w Polsce jest w szczególności odpowiedzialna za:

  1. zbieranie i publikowanie informacji mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, regularności i wydajności żeglugi powietrznej;
  2. Wydawanie i dystrybucję Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych, w skład którego wchodzi Zbiór Informacji Lotniczych – Polska (AIP Polska), Suplementy do AIP, Biuletyny Informacji Lotniczej (AIC);
  3. Wydawanie NOTAM dotyczących polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa). Depesze NOTAM w FIR Warszawa są publikowane przez Międzynarodowe Biuro NOTAM w jedenastu seriach – A, B, C, D, E, M, N, P, R, U oraz S (SNOWTAM), za pośrednictwem Europejskiej Bazy Danych AIS (EAD);
  4. Publikowanie map lotniczych;
  5. Druk i rozpowszechnianie publikacji AIS;
  6. Udzielanie informacji lotniczych.

Więcej informacji mogą Pąństwo uzyskać na stronie WWW http://www.ais.pansa.pl/

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast