Służba Informacji Lotniczej (AIS)

image_pdfimage_print

Służba Informacji Lotniczej (AIS) jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wyznaczonym do zapewnienia Służby Informacji Lotniczej w Polsce. W FIR Warszawa zadania AIS wypełnia Dział Zarządzania Informacją Lotniczą (AIM Polska)

 

Służba Informacji Lotniczej jest odpowiedzialna za zbieranie i rozpowszechnianie informacji dla całego terytorium Polski i przestrzeni powietrznej nad otwartym morzem, która podlega polskim przepisom w zakresie kontroli ruchu lotniczego.

 

AIS/AIM Polska jest w szczególności odpowiedzialna za:

  1. Zbieranie i publikowanie informacji mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, regularności i wydajności żeglugi powietrznej;
  2. Wydawanie i dystrybucję produktów informacji lotniczej, w skład których wchodzą:
  • Zbiór Informacji Lotniczych – Polska (AIP Polska) włącznie ze Zmianami i Suplementami do AIP Polska, Biuletyny Informacji Lotniczej (AIC);
  • NOTAM dotyczące polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa). Depesze NOTAM w FIR Warszawa są publikowane przez Międzynarodowe Biuro NOTAM w piętnastu seriach – A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, M, N, P, U oraz S (SNOWTAM), za pośrednictwem Europejskiej Bazy Danych AIS (EAD);
  • Mapy lotnicze;
  • Cyfrowe zbiory danych.

 

Ceny produktów informacji lotniczej oraz formularz zamówienia produktów AIS Polska dostępny jest pod adresem: https://ais.pansa.pl/form/order/orderform_pl.htm

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie WWW http://www.ais.pansa.pl/

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast