Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż gruntów

Ogłoszenie o sprzedaży gruntów

                                               Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

ogłasza przetarg otwarty

 

W dniu 10.10.2016r. o godz. 10:30, w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Gałczyńskiego 2a w Raszynie, odbędzie się przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w następujących lokalizacjach:

 

  1. Gdańsk, działka o nr ewidencyjnym 240/2, obręb Firoga,
  2. Gdańsk Zabornia, działki o nr ewidencyjnych 1/4 i 2/1, obręb 177s,
  3. Drezdenko, działka o nr ewidencyjnym 856/6,
  4. Poznań, działka o nr ewidencyjnym 33/1, obręb Rataje,
  5. Suwałki, działki o nr ewidencyjnych 32663/1, 32663/2, 32663/3, obręb Zahańcze.

 

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP:  www.pansa.pl  oraz  http://bip.pansa.pl/ , w dziale – „Działalność Agencji” pod zakładką „Zbycie środków trwałych”, a także na tablicach ogłoszeń w budynkach PAŻP: ul. Wieżowa 8 i Al. Krakowska 4/6 w Warszawie oraz ul Gałczyńskiego 2a w Raszynie.

Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Niniejszy przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej