Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Bydgoszczy

Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Bydgoszczy, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie gdańskim

Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie gdańskim, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie krakowskim

Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie krakowskim, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Łodzi

Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Łodzi, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Poznaniu

Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Poznaniu, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro , zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania podestu techniczno-antenowego na dachu sektora O CZRL wraz z remontem pokrycia dachowego

Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania podestu techniczno-antenowego na dachu sektora O CZRL wraz z remontem pokrycia dachowego o wartości nie przekraczającej równowartości 14000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych(t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późno zm.) ustawy nie stosuje się.
Ogłoszenie na wykonanie: adaptacji garażu na magazyn części zapasowych i urządzenia CNS we Wrocławiu

Ogłoszenie na wykonanie: adaptacji garażu na magazyn części zapasowych i urządzenia CNS we Wrocławiu, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.
Ogłoszenie na wykonanie remontu: dachu budynku Wimer Wysogotowo i ogrodzenia Radiostacji ACC na lotnisku w Poznaniu

Ogłoszenie na wykonanie remontu: dachu budynku Wimer Wysogotowo i ogrodzenia Radiostacji ACC na lotnisku w Poznaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.
Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszczeń w Ośrodku Radiolokacyjnym na ul. Słowackiego w Gdańsku

Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszczeń w Ośrodku Radiolokacyjnym na ul. Słowackiego w Gdańsku nie przekraczającego równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.
Ogłoszenie na wykonanie inwentaryzacji branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej w budynku wieży kontroli lotów znajdującej się na terenie Portu Lotniczego Łódź – do 12.08.2011

Ogłoszenie na wykonanie inwentaryzacji branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej w budynku wieży kontroli lotów znajdującej się na terenie Portu Lotniczego Łódź – do 12.08.2011