image_pdfimage_print

Ogłoszenie na wykonanie zabudowy aneksów kuchennych w budynku wieży kontroli lotów znajdującej się na terenie Portu Lotniczego Łódź

Ogłoszenie na wykonanie zabudowy aneksów kuchennych w budynku wieży kontroli lotów znajdującej się na terenie Portu Lotniczego Łódź

Ogłoszenie na wykonanie: nowego drewnianego ogrodzenia w obiekcie VOR/DME w Kartuzach

Ogłoszenie na wykonanie: nowego drewnianego ogrodzenia w obiekcie VOR/DME w Kartuzach o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na wykonanie: zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia pomieszczenia biurowego D201 w budynku Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego PAŻP przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie

Ogłoszenie na wykonanie: zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia pomieszczenia biurowego D201 w budynku Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie , o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na wykonanie: prac remontowo-konserwacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych zbiorników p. poż w OKRL Szczecin-Goleniów.

Ogłoszenie na wykonanie: prac remontowo-konserwacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych zbiorników p. poż w OKRL Szczecin-Goleniów. Wartość zamówienia, z uwzględnieniem art.32 ust.3/ art.34 ust.5 ustawy Pzp, nie może przekroczyć kwoty: 8 600 zł. Do realizacji zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp- na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie na wykonanie: badań geotechnicznych dotyczących warunków gruntowo – wodnych pod budowę budynku przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie

Ogłoszenie na wykonanie: badań geotechnicznych dotyczących warunków gruntowo – wodnych pod budowę budynku przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na wykonanie remontu kostki betonowej w Ośrodku Kontroli Ruchu Lotniczego na ul. Słowackiego w Gdańsku

Ogłoszenie na wykonanie remontu kostki betonowej w Ośrodku Kontroli Ruchu Lotniczego na ul. Słowackiego w Gdańsku nie przekraczającego równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na: wymianę napędu bramy, konserwację masztu ILS GP, konserwację podestu antenowego ILS/LOC w Rzeszowie-Jasionce

Ogłoszenie na: wymianę napędu bramy, konserwację masztu ILS GP, konserwację podestu antenowego ILS/LOC w Rzeszowie-Jasionce, o wartości nie przekraczającej równowartość 14 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póżn. zm., ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kalendarzy firmowych na rok 2012.

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kalendarzy firmowych na rok 2012. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na świadczenie usług serwisu (przeglądy i naprawy) kotła wodnego niskotemperaturowego Viessman Simplex 225 kW w okresie 48 miesięcy.

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na świadczenie usług serwisu (przeglądy i naprawy) kotła wodnego niskotemperaturowego Viessman Simplex 225 kW w okresie 48 miesięcy.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na wykonanie remontu systemu antenowego obiektu NDB „Dalsza” w Siewierzu

Ogłoszenie na wykonanie remontu systemu antenowego obiektu NDB „Dalsza” w Siewierzu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast