image_pdfimage_print

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę usługi wyceny 2 samochodów (1 samochodu ciężarowego i 1 samochodu osobowego)

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę usługi wyceny 2 samochodów (1 samochodu ciężarowego i 1 samochodu osobowego).

Ogłoszenie na wykonanie remontu kontenera technicznego w Poznaniu

Ogłoszenie na wykonanie remontu kontenera technicznego w Poznaniu, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.), ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu NDB „KRW” przy ul. Jordanowskiej w Krakowie

Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu NDB „KRW” przy ul. Jordanowskiej w Krakowie nie przekraczającego równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r.nr 223, poz 1655 z późn. Zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na zakup i dostawę zasilacza UPS o mocy 30 kVA dla Ośrodka Radiolokacji w Lipnikach Starych k/Pułtuska

Ogłoszenie na zakup i dostawę zasilacza UPS o mocy 30 kVA dla Ośrodka Radiolokacji w Lipnikach Starych k/Pułtuska o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na sprzedaż, dostawę i rozładunek 8 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) w Łodzi.

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na sprzedaż, dostawę i rozładunek 8 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) w Łodzi.

Ogłoszenie na usługę nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Wykonanie oceny technicznej wciągnika ręcznego WRz-5 wyprodukowanej w roku 1997 przez WUKO Zduńska Wola

Ogłoszenie na usługę nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Wykonanie oceny technicznej wciągnika ręcznego WRz-5 wyprodukowanej w roku 1997 przez WUKO Zduńska Wola o numerze fabrycznym 215 , udźwig 5 ton, wysokość podnoszenia 4 m, oraz wykonanie pełnej dokumentacji pomontażowo-odbiorowej dla przedłożenia do Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji.

Ogłoszenie na wykonanie remontu budynku Stacji Radiolokacyjnej ASR-9 w Warszawie w rejonie ul. Janka Muzykanta oraz Stacji Radiolokacyjnej ASR-10 w Warszawie przy ul. Na Skraju

Ogłoszenie na wykonanie remontu budynku Stacji Radiolokacyjnej ASR-9 w Warszawie w rejonie ul. Janka Muzykanta oraz Stacji Radiolokacyjnej ASR-10 w Warszawie przy ul. Na Skraju, o wartości nie przekraczającej równowartość 14 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póżn. zm., ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na wykonanie modernizacji linii zasilającej (kablowej) i wymiany rozdzielni wolnostojącej w OKRL Poznań

Ogłoszenie na wykonanie modernizacji linii zasilającej (kablowej) i wymiany rozdzielni wolnostojącej w OKRL Poznań, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na wykonanie : przegląd systemu dwóch odkurzaczy centralnych BEAM SC 375 znajdujących się w obiektach PAŻP

Ogłoszenie na wykonanie : przegląd systemu dwóch odkurzaczy centralnych BEAM SC 375 znajdujących się w obiektach PAŻP przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie, o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Ogłoszenie na wykonanie remontu sali operacyjnej TWR Babimost

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast