Ogłoszenie na wykonanie : okresowego przeglądu kominiarskich przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach oraz wykonanie ich czyszczenia w obiektach PAŻP Warszawa

Ogłoszenie na wykonanie : okresowego przeglądu kominiarskich przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach oraz wykonanie ich czyszczenia w obiektach PAŻP Warszawa o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie ekspertyzy rzeczoznawcy odnoszącej się do zgodności certyfikatów IT

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie ekspertyzy rzeczoznawcy odnoszącej się do zgodności certyfikatów IT w toczącym się przetargu publicznym. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.
Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości.

Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości. Zamówienie nie przekracza równowartości 14 000 euro i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 Nr 113, z póź. zm.) ustawy nie stosuje się.
Ogłoszenie na wykonanie naprawy miejscowo zapadniętej kostki brukowej przy budynku oraz odklejonej papy na attyce dachu budynku TWR w Pyrzowicach- Katowicach.

Ogłoszenie na wykonanie naprawy miejscowo zapadniętej kostki brukowej przy budynku oraz odklejonej papy na attyce dachu budynku TWR w Pyrzowicach- Katowicach. nie przekraczającego równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r.nr 223, poz 1655 z późn. Zm.) ustawy nie stosuje się.
Ogłoszenie o przetargu otwartym na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji

Ogłoszenie o przetargu otwartym na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w Raszynie, 05-090 ul.Gałczyńskiego 2a w dniu 29.12.2011r o godz. 08.00 przez komisję przetargową.

 

Nissan Terano II nr rej. WI 8053A-wygrała oferta Pana Marcina Czyrka

Opel Corsa nr. rej. WI 7115A-wygrała oferta ZUH ARTMOT Skup i sprzedaż samochodów Hanusiak Ryszard

Plik z informacją w załączeniu
Ogłoszenie na zawarcie z 2 osobami fizycznymi umowy-zlecenia na dorywcze prace gospodarcze w obiektach i na terenie zewnętrznym PAŻP w Warszawie

Ogłoszenie na zawarcie z 2 osobami fizycznymi umowy-zlecenia na dorywcze prace gospodarcze w obiektach i na terenie zewnętrznym PAŻP w Warszawie oraz w Oddziałach Terenowych w okresie od 01.01.2012 do 30.04.2012 o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).