Usługa Kierownika Projektu dla planowanej w roku 2021 kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa transportu lotniczego w dobie COVID-19 oraz po pandemii

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/pazp

Bezpośrednie hiperłącze do dokumentacji postępowania znajduje się poniżej:

513/PAŻP/2020/AZP
Szkolenie w zakresie obsługi ILS8122/DME9020 Intelcan Sprawa nr 102/PAŻP/2020/AZP
Usługi ochrony osób i mienia oraz konserwacji w obiektach PAŻP

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/pazp

Bezpośrednie hiperłącze do dokumentacji postępowania znajduje się poniżej:

164/PAŻP/2020/AZP

Zamawiający wyznacza wizję lokalną. Szczegóły dotyczące wizji zawarte zostały w Karcie postępowania dostępnej po ww. linkiem oraz w SIWZ.
Opracowanie treści Szkolenia Podstawowego dla Personelu ATSEP – 23/PAŻP/2020/AZP

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej SmartPZP dostępnej pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/lista_przetargow.

Bezpośrednie hiperłącze znajduje się poniżej:

23/PAŻP/2020/AZP 
Świadczenie usług prawnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/pazp

Bezpośrednie hiperłącze do dokumentacji postępowania znajduje się poniżej:

114/PAŻP/2020/AZP
Świadczenie usług medycznych dla pracowników, emerytów, rencistów PAŻP oraz członków rodzin pracowników na lata 2020-2024

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/pazp .

Bezpośrednie hiperłącze do dokumentacji postępowania znajduje się poniżej:

40/PAŻP/2020/AZP
Świadczenie usług cateringowych dla PAŻP Warszawa oraz ośrodków regionalnych – postępowanie nr 78/PAŻP/2020/AZP

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym, zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia, opakowaniu, należy złożyć:

do dnia 31.03.2020 r. do godz. 10:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Biuro Podawcze

MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

Jawne otwarcie ofert odbędzie się:

w dniu  31.03.2020 r. o godz. 11:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym.  Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 30 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

 

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na Platformie zakupowej. Bezpośrednie hiperłącze do dokumentacji postępowania znajduje się poniżej:

78/PAŻP/2020/AZP

Platforma w niniejszym postępowaniu służy jedynie do publikowania dokumentacji postępowania. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie. Pozostała korespondencja odbywać się będzie w formie pisemnej lub droga elektroniczną za pośrednictwem adresu: zp@pansa.pl.

 
Kompleksowa usługa wykonania i obsługi Standu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na World ATM Congress odbywającym się w Madrycie (Hiszpania) w terminie 10-12 marca 2020 r. – AZP-2226-1/150/2019
Produkcja filmów reklamowych i informacyjnych, przygotowanie materiałów video i audio, na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowanej w stacjach telewizyjnych, Internecie, stacjach radiowych oraz w trakcie wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – AZP-2227-42/147/2019

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym opakowaniu, należy złożyć:

do dnia 11.12.2019 r. do godz. 09:30

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

  1. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

Jawne otwarcie ofert odbędzie się:

w dniu  11.12.2019 r. o godz. 10:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8
Świadczenie usługi hotelarskiej dla praktykantów ruchu lotniczego

 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym opakowaniu, należy złożyć:

do dnia 04.12.2019 r. do godz. 10:30

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

  1. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

Jawne otwarcie ofert odbędzie się:

w dniu  04.12.2019 r. o godz. 11:30

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym.  Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 10 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.