image_pdfimage_print

Świadczenie usług pocztowych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na świadczenie pomocy prawnej na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Usługa ochrony osób i mienia w obiekcie radarowych Mściwuje k/Łomży

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym, zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia, opakowaniu, należy złożyć:

do dnia 26.08.2019 r. do godz. 10:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Biuro Podawcze

  1. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

Jawne otwarcie ofert odbędzie się:

w dniu  26.08.2019 r. o godz. 11:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym.  Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 10 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Usługa ochrony osób i mienia w obiekcie radarowych Mściwuje k/Łomży

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym, zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia, opakowaniu, należy złożyć:

do dnia 26.07.2019 r. do godz. 10:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Biuro Podawcze

 

MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

Jawne otwarcie ofert odbędzie się:

w dniu  26.07.2019 r. o godz. 11:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

 

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym.  Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 10 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Usługa cateringowa dla PAŻP

Usługi hotelarsko-konferencyjno-gastronomiczne i transportowe

Szkolenie odświeżające w zakresie obsługi urządzeń DME Moog 2020

szkolenie odświeżające z obsługi urządzeń DVOR VRB 53D/DME LDB 103

Świadczenie usługi szkoleniowej obejmującej obowiązkowe okresowe szkolenia BHP dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem są usługi ochrony osób i mienia w obiektach radarowych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

UWAGA!!! zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!!

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym, zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia, opakowaniu, należy złożyć:

do dnia 26.03.2019 r. do godz. 10:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Biuro Podawcze

  1. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

Jawne otwarcie ofert odbędzie się:

w dniu  26.03.2019 r. o godz. 11:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym.  Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 10 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast