image_pdfimage_print

Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie przeprowadzenia odświeżającego szkolenia wymaganego do przedłużenia uprawnienia wpisywanego do licencji pilota na typ samolotu King Air 350i Collins Proline 21

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym opakowaniu, należy złożyć: do dnia 06.03.2017 r. do godz. 14:00 w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 05-090 Raszyn, ul…

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie Critical Incident Stress Management

Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski. The documents made out in a foreign language are to be…

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W KRAKOWIE – BALICACH

Zamawiający wyznacza wizję lokalną w dniu 24.11.2016r. godz. 14.00
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować do na adres:
ochrona.wizje@pansa.pl wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, rodzaj i numeru
dokumentu tożsamości, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego, w przypadku
Wykonawcy zagranicznego – dane osobowe z paszportu wraz z numerem paszportu.
Zamawiający zastrzega, iż każdy Wykonawca może zgłosić maksymalnie 2 osoby. Zgłoszenia
przyjmowane są do dnia 22.11.2016r.

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

do dnia 02.12.2016 r. do godz. 10:00 r.
w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
05‐090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 2a
pok. 004 – Kancelaria

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych oraz codziennego odbioru przesyłek z siedziby w Warszawie

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie Critical Incident Stress Management

Zamawiający może wyrazić zgodę na sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym (tj. w języku angielskim). Wniosek o złożenie oferty lub części oferty w takim języku musi być złożony do Zamawiającego na oddzielnym piśmie, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

The Contract Awarding Entity may agree on the Offer to be made out in a language commonly used in international trade, i.e. in English. A request to submit Offer or its part in this language has to be submitted to the Contract Awarding Entity as a separate application no later than 3 days before the Offers submission deadline.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast