Produkcja filmów reklamowych i informacyjnych, przygotowanie materiałów video i audio, na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowanej w stacjach telewizyjnych, Internecie, stacjach radiowych oraz w trakcie wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – AZP-2227-42/147/2019

image_pdfimage_print

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym opakowaniu, należy złożyć:

do dnia 11.12.2019 r. do godz. 09:30

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

  1. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

Jawne otwarcie ofert odbędzie się:

w dniu  11.12.2019 r. o godz. 10:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast