Świadczenie usług cateringowych dla PAŻP Warszawa oraz ośrodków regionalnych – postępowanie nr 78/PAŻP/2020/AZP

image_pdfimage_print

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym, zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia, opakowaniu, należy złożyć:

do dnia 31.03.2020 r. do godz. 10:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Biuro Podawcze

MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

Jawne otwarcie ofert odbędzie się:

w dniu  31.03.2020 r. o godz. 11:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym.  Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 30 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

 

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na Platformie zakupowej. Bezpośrednie hiperłącze do dokumentacji postępowania znajduje się poniżej:

78/PAŻP/2020/AZP

Platforma w niniejszym postępowaniu służy jedynie do publikowania dokumentacji postępowania. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie. Pozostała korespondencja odbywać się będzie w formie pisemnej lub droga elektroniczną za pośrednictwem adresu: zp@pansa.pl.

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast