Świadczenie usługi hotelarskiej dla praktykantów ruchu lotniczego

image_pdfimage_print

 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym opakowaniu, należy złożyć:

do dnia 04.12.2019 r. do godz. 10:30

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

  1. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

Jawne otwarcie ofert odbędzie się:

w dniu  04.12.2019 r. o godz. 11:30

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym.  Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 10 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast