Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej dla projektu PR-1 KAMPUS

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: AZP-2227-13/71/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Rodzaj postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Termin składania ofert upłynął: 2019-06-04 00:00:00
Osoba upoważniona do kontaktu: Małgorzata Dombrowska
E-mail os. upoważnionej do kontaktu: zp@pansa.pl
Faza postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data publikacji postępowania: 2019-06-04 15:52:57
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast