Zakup usług zapewnienia przywrócenia prawidłowego funkcjonowania aplikacji mobilnej DroneRadar zintegrowanej z systemem Pansa UTM

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: 213/PAŻP/2023/AZP
Rodzaj zamówienia: Usługi
Rodzaj postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Termin składania ofert upłynął: 2023-08-18 00:00:00
Faza postępowania: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Data publikacji postępowania: 2023-08-17 15:35:26
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast