image_pdfimage_print

Zakup wiat dla palaczy i wiat rowerowych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Data zlecenia 28-11-2018
Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2227-1081/2018
Imię i nazwisko zlecającego Dominika Sabat
Komórka organizacyjna zlecającego AZM
Telefon i e-mail zlecającego 22 574 52 20, dominika.sabat@pansa.pl
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Zakup wiat dla palaczy i wiat rowerowych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Termin realizacji zakupu Do 31 grudnia 2018
Termin składania ofert Do dnia 30.11.2018 r. do  godz. 10.00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Najniższa cena oraz termin realizacji zamówienia                  do 31 grudnia 2018
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP Ogłoszenie o przetargu z KC

Załącznik 1 do ogłoszenia_OPZ

Załącznik 2 do ogłoszenia_Druk oferty

Załącznik 3 do ogłoszenia_Projekt zamówienia

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony, od daty wejścia w życie Umowy do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia została podana w załączonym projekcie Umowy. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy o kolejny rok w przypadku niewykorzystania kwoty określonej w umowie w wyznaczonym terminie na warunkach określonych w umowie

Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2227-1063/2018
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Julia Sarnowicz
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 52 04; julia.sarnowicz@pansa.pl     
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Świadczenie usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych      
Termin realizacji zakupu Umowa zostanie zawarta na czas określony, od daty wejścia w życie Umowy do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia została podana w załączonym projekcie Umowy. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy o kolejny rok w przypadku niewykorzystania kwoty określonej w umowie w wyznaczonym terminie na warunkach określonych w umowie
Termin składania ofert Do dnia 27.11.2018 do  godz. 14.00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Stosowna tabela wskazana w Ogłoszeniu o przetargu z KC
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu z KC,

Druk oferty,

OPZ,

projekt umowy

 

Sprzęt AGD/RTV – aktualizacja

Data zlecenia 19-11 -2018
Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ—2227/1062/2018 (dotyczy:AMZH-210-85/796/18)
Imię i nazwisko zlecającego Beata Kwapień
Komórka organizacyjna zlecającego AMZH
Telefon i e-mail zlecającego +48 22 574-52-07;  beata.kwapien@pansa.pl    
Rodzaj zamówienia dostawa
Przedmiot zakupu Sprzęt AGD/RTV
Termin realizacji zakupu 14 dni od daty podpisania  Umowy
Termin składania ofert Do dnia 27.11.2018 r.
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie CENA – 100%,
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP Ogłoszenie o przetargu z KC

Załącznik 1 do ogłoszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik 2 do ogłoszenia – Druk oferty

Załącznik 3 do ogłoszenia – Projekt umowy

 

Aktualizacja – zmodyfikowane pliki

 

Świadczenie usług kurierskich

Data zlecenia 19-11-2018
Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2227/994/2018, AMZH-210-83/770/18
Imię i nazwisko zlecającego Marzena Kędzior
Komórka organizacyjna zlecającego AMZH
Telefon i e-mail zlecającego 22 574 52 86, marzena.kedzior@pansa.pl
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Świadczenie usług kurierskich
Termin realizacji zakupu Od 01-02-2019 r. przez okres 24 miesięcy
Termin składania ofert Do dnia 26.11.2018 r. do  godz. 15.00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie CENA – 60%

UPUST dla przesyłki krajowej dostarczanej do godziny 12:00 dnia następnego – 40%

Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP Ogłoszenie o przetargu z KC,

Załącznik 1 do ogłoszenia_OPZ

Załącznik 2 do ogłoszenia_Druk oferty

Kompleksowa usługa utrzymania nawierzchni parkingu oraz mycia elewacji budynku kotłowni zlokalizowanych przy ul. Przytocznej 1a w Poznaniu w okresie 11 m-cy

Data zlecenia 19-11-2018
Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2227-905/2018
Imię i nazwisko zlecającego Dominika Sabat
Komórka organizacyjna zlecającego AZM
Telefon i e-mail zlecającego 22 574 52 20, dominika.sabat@pansa.pl
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Kompleksowa usługa utrzymania nawierzchni parkingu          oraz mycia elewacji budynku kotłowni zlokalizowanych             przy ul. Przytocznej 1a w Poznaniu w okresie 11 m-cy .
Termin realizacji zakupu listopad/grudzień 2018 r.
Termin składania ofert Do dnia 22.11.2018 r. do  godz. 10.00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Najniższa cena
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa*
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP Ogłoszenie o przetargu z KC),

Załącznik 1 do ogłoszenia_OPZ

Załącznik 2 do ogłoszenia_Druk oferty

Załącznik 3 do ogłoszenia_Projekt umowy

Wymiana przez Wykonawcę uszkodzonego kabla nN, zwanego dalej „Kablem”, dla zasilania DVOR/DME Żukowo Morskie

Data zlecenia 16.11.2018
Numer referencyjny zakupu AMZH-AMZP-WZ-2225/1013/2018
Imię i nazwisko zlecającego Magdalena Karolak
Komórka organizacyjna zlecającego AMZH
Telefon i e-mail zlecającego +4822 574 51-53; magdalena.karolak@pansa.pl
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Wymiana przez Wykonawcę uszkodzonego kabla nN, zwanego dalej „Kablem”, dla zasilania DVOR/DME Żukowo Morskie
Termin realizacji zakupu Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania Przedmiotu zamówienia w terminie do 3 (trzech) tygodni od daty podpisania Umowy przez obie Strony.

 

Do terminu realizacji nie wlicza się terminów niezbędnych na:

1.         odnalezienie właścicieli i uzyskanie zgody na prace na trasie przebiegu linii kablowej oraz uzyskanie służebności na działkach,

2.         dokonanie uzgodnienia z ENERGA Operator dotyczącego wprowadzenia i podpięcia kabla do rozdzielnicy ZP Z5300509.

Termin składania ofert Do dnia 22.11.2018 roku do godz.12.00.
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocen Cena ofert brutto 100%
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP Ogłoszenie o przetargu z KC,

OPZ

Druk oferty,

Projekt umowy

 

Rozbudowa istniejącej instalacji telewizji naziemnej cyfrowej DVB-T w budynku CZRL PAŻP oraz zainstalowanie systemu telewizji cyfrowej naziemnej, satelitarnej DVB-T, DVB-S/S2 i IPTV w budynku OSA. Dotyczy obiektów PAŻP w Warszawie przy ul. Wieżowej 8

Data zlecenia 14-11-2018
Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2227-1008/2018
Imię i nazwisko zlecającego Michał Bobrowski, Marek Woźniak
Komórka organizacyjna zlecającego AZM
Telefon i e-mail zlecającego  

22 574 6141, michal.bobrowski@pansa.pl

22 574 5486, marek.wozniak@pansa.pl

Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Rozbudowa istniejącej instalacji telewizji naziemnej cyfrowej DVB-T w budynku CZRL PAŻP oraz zainstalowanie systemu telewizji cyfrowej naziemnej, satelitarnej DVB-T, DVB-S/S2 i IPTV w budynku OSA. Dotyczy obiektów PAŻP w Warszawie przy ul. Wieżowej 8.
Termin realizacji zakupu Listopad – grudzień 2018r.
Termin składania ofert Do dnia 19.11.2018r. do  godz. 10.00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Najniższa cena
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP Załącznik 1 – OPZ

Załącznik 2 – Druk oferty

Załącznik 3  – Projekt umowy

 

Wykonanie odwodnienia komory wodomierzowej w oparciu o zastosowanie kompaktowej przepompowni ścieków na terenie OKRL Rzeszów-Jasionka

Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2221-809/2018
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Bogdan Kozłowski
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 6113; bogdan.kozlowski@pansa.pl   
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zakupu Wykonanie odwodnienia komory wodomierzowej w oparciu o zastosowanie kompaktowej przepompowni ścieków na terenie OKRL Rzeszów-Jasionka      
Termin realizacji zakupu Do 30 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót
Termin składania ofert Do 05.11.2018 r.  do godz. 10:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie cena – 70 %; termin realizacji 30%
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Opis przedmiotu zamówienia + dokumentacja techniczna

Druk oferty

 

Wymiana sufitu podwieszanego na Sali Operacyjnej TWR Wrocław

Data zlecenia 10-10-2018 r.
Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2221-302/2018
Imię i nazwisko zlecającego Bogdan Kozłowski
Komórka organizacyjna zlecającego AWRR
Telefon i e-mail zlecającego 61-13; bogdan.kozlowski@pansa.pl
Rodzaj zamówienia dostawa/ usługa/ robota budowlana*
Przedmiot zakupu Wymiana sufitu podwieszanego na Sali Operacyjnej
  TWR Wrocław – Wrocław ul. Graniczna
Termin realizacji zakupu 3 tygodnie od dnia protokolarnego przekazania terenu robót
Termin składania ofert Do dnia 15.10.2018 r. do  godz. 8:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie 100% cena
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP Ogłoszenie o przetargu z KC

OPZ

Przedmiar

Druk oferty

Odwodnienie komory wodomierzowej w oparciu o zastosowanie kompaktowej przepompowni ścieków na terenie OKRL Rzeszów-Jasionka

Data zlecenia 10.10.2018 r.
Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2221-809/2018
Imię i nazwisko zlecającego Bogdan Kozłowski
Komórka organizacyjna zlecającego AWRR
Telefon i e-mail zlecającego 22 574-61-13; bogdan.kozlowski@pansa.pl
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Przedmiot zakupu Odwodnienie komory wodomierzowej w oparciu o zastosowanie kompaktowej przepompowni ścieków na terenie OKRL Rzeszów-Jasionka
  Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka

ul. Jasionka 942;

36-002 Jasionka

dz. nr ewid. 1867/136 obr. 0001 Jasionka

 

Termin realizacji zakupu do 30 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót.

Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego wymaganych zgód formalno-prawnych pozwalających na rozpoczęcie robót.

Termin składania ofert Do dnia 15.10.2018 r. do  godz. 12:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie 70,00 % cena

30,00 % termin realizacji

Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP Ogłoszenie o przetargu z KC

Druk oferty

OPZ

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast