image_pdfimage_print

Od 01 września 2019 r. wszystkie ogłoszenia znajdują się na SmartPZP

Od 01 września 2019 r. wszystkie ogłoszenia znajdują się na SmartPZP 

 

Wykonanie szczegółowej ekspertyzy wieży kratowej, magistrali światłowodowej oraz 3 szt. masztów antenowych wraz z odciągami w RDST Służewiec

Numer referencyjny zakupu AZP-WZ-2227-675/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Janusz Gontarz
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 61 31 adres e-mail: janusz.gontarz@pansa.pl
Rodzaj zamówienia Usługa
Przedmiot zakupu Wykonanie szczegółowej ekspertyzy wieży kratowej, magistrali światłowodowej oraz 3 szt. masztów antenowych wraz z odciągami w RDST Służewiec
Termin realizacji zakupu III kw. 2019 r.
Termin składania ofert Do dnia 07.08.2019 r.  do godz. 12:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena 80%,

Termin realizacji 20%

Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu,

Opis przedmiotu zamówienia (+2 zdjęcia)

Druk oferty

 

Remont kontenerów ILS/GPDME KRW, ILS/LOCL, OR TMA/RX na terenie lotniska Kraków – Balice

Numer referencyjny zakupu AZP-WZ-2227-662/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Janusz Gontarz
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 61 31 adres e-mail: janusz.gontarz@pansa.pl
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zakupu Remont kontenerów ILS/GPDME KRW, ILS/LOCL, OR TMA/RX na terenie lotniska Kraków – Balice
Termin realizacji zakupu III kw. 2019 r.
Termin składania ofert Do dnia 05.08.2019 r.  do godz. 12:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena 70%,

Termin gwarancji 10%

Termin wykonania liczony w dniach roboczych 20%

Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu,

Opis przedmiotu zamówienia (3 załączniki + 3 zał. zdjęć)

Druk oferty

 

Przeprowadzenie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem – SMS (Safety Management System)

Numer referencyjny zakupu  AZP-WZ-2227/532/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Grażyna Jakubik, Mariusz Krzyżanowski
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 52 05; grazyna.jakubik@pansa.pl

22 574 50 22, + 48 667 946 780, mariusz.krzyzanowski@pansa.pl

Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Przeprowadzenie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem – SMS (Safety Management System)
Termin realizacji zakupu Do 30.09.2019 r.
Termin składania ofert Do dnia 19 lipca 2019
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena 100%
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu,

OPZ,

Druk oferty,

Projekt umowy

 

Przeglądy okresowe (w latach: 2019 – 2022), kotłowni, uzdatniacza wody oraz systemu solarnego w obiekcie TWR Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35, 94-328 Łódź

Numer referencyjny zakupu  AZP-WZ-2227/124/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Grażyna Jakubik
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 52 05; grazyna.jakubik@pansa.pl
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Przeglądy okresowe (w latach: 2019 – 2022), kotłowni, uzdatniacza wody oraz  systemu solarnego w obiekcie TWR Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35, 94-328 Łódź
Termin realizacji zakupu 48 miesięcy od daty podpisania umowy
Termin składania ofert Do dnia 4 kwietnia 2019
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena 100%
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu,

OPZ,

Druk oferty,

Projekt umowy

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast