image_pdfimage_print

Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku w celu oszacowania wartości dostawy urządzeń na potrzeby modernizacji sprzętowej systemu ADAMS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku w celu oszacowania wartości dostawy urządzeń na potrzeby modernizacji sprzętowej systemu ADAMS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Wartość zamówienia przekroczy 30.000 EUR

Informacje ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie wartości dostawy urządzeń na potrzeby modernizacji platformy sprzętowej systemu ADAMS.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie wartości dostawy urządzeń:

 • System Operacyjny:
  • Redundantny klaster:
   • 2 x serwer (bez system operacyjnego)
   • 2 x macierz dyskowa
  • System monitorowania i backupu:
   • 1 x serwer (bez system operacyjnego)
   • 1 x napęd taśmowy
  • LAN: 2 x redundantne przełączniki sieciowe
  • WAN: 2 x redundantne routery
  • Redundantne interfejsy:
   • Porty szeregowe asynchroniczne: 2 x 32-portowy terminal serwer
   • Przełącznik A/B do przełączania portów szeregowych asynchronicznych
  • Infrastruktura:
   • 1 x szafa RACK 19″ 42U, 80cm
   • 1 x KVM 17” do zamontowania w szafie RACK
   • Niezbędny osprzęt do montażu i oznakowania
  • Stacje robocze:
   • 4 x  PC z monitorem 32” ultra HD oraz wbudowanymi głośnikami

 

 • System Testowy
  • Klaster bez redundancji:
   • 1 x serwer (bez system operacyjnego)
  • Napęd taśmowy:
   • 1 x napęd taśmowy
  • LAN: 1 x przełącznik sieciowy
  • WAN: 1 x router
  • Interfejsy:
 • Porty szeregowe asynchroniczne: 1 x 32-portowy terminal serwer
 • Infrastruktura:
   • 1 x szafa RACK 19″ 42U, 80cm
   • 1 x KVM 17” do zamontowania w szafie RACK
   • Niezbędny osprzęt do montażu i oznakowania
  • Stacja robocza:
   • 1 x  PC z monitorem 32” ultra HD oraz wbudowanymi głośnikami
  • Mobilna stacja administracyjna

 

Szczegółowa specyfikacja sprzętu określona jest w załączniku. Specyfikacja została opracowana na podstawie wymagań producenta Systemu ADAMS. Zmiany konfiguracji wymagają zgody Producenta Systemu ADAMS.

 

Urządzenia należy dostarczyć do PAŻP, zainstalować, uruchomić, przeprowadzić testy potwierdzające sprawność oraz objąć wsparciem technicznym na okres 36 miesięcy, uwzględniającym:

 • Okno serwisowe 24 godziny / 7 dni w tygodniu
 • Działania proaktywne w okresie trwania wsparcia technicznego
 • Reakcja na zgłoszenie w ciągu 4 godzin
 • Usunięcie awarii lub wymiana uszkodzonego urządzenia w ciągu 24 godzin
 • Części zapasowe

Wykonawca   zobowiązuje   się   do   wykonania  dostawy, instalacji i uruchomienia w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy. Oferta powinna zawierać:

1.       Wartość netto z rozbiciem na ceny jednostkowe

2.     Termin wykonania pracy

 

Oferty prosimy składać do dnia 15 czerwca 2015 roku w siedzibie zamawiającego:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie „ ACA – modernizacja HW ADAMS”

lub pocztą elektroniczną na adres j.koscianek@pansa.pl

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast