Ogłoszenie o sprzedaży samolotu – przetarg otwarty (21.03.2016)

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o sprzedaży samolotu

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

ogłasza przetarg otwarty

 

W dniu 19.04.2016r. o godz. 10:30, w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Gałczyńskiego 2a w Raszynie, odbędzie się przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samolotu L-410 UVP-E15 Turbolet, SP-TPB.

 

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP:  www.pansa.pl  oraz  http://bip.pansa.pl/ , w dziale – Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych”.

 

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

 

Kupujący ponosi wszystkie koszty opłat i prowizji związane z wniesieniem wadium i uregulowaniem płatności wobec PAŻP naliczone przez bank kupującego, oraz banki i instytucje pośredniczące w transakcji.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast