Przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji

image_pdfimage_print

 Wyniki przetargu opublikowano w załączniku

 

 

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji

 

I postępowanie przetargowe
 
Nazwa i siedziba sprzedającego:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
tel: (22) 574 52 55
fax: (22) 574 52 49

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w budynku sprzedającego w Raszynie, 05-090 ul. Gałczyńskiego 2a w dniu 13.04.2015r o godz. 10:00

Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy:
Pojazdy będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w siedzibie sprzedającego w Warszawie przy ul. Wieżowej 8 w dniach od 30.03.2015 do 03.04.2015 w godzinach 10:00 do 14:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 574 52 10
Dane o przedmiocie przetargu, ceny wywoławcze, kwoty wadium znajdują sie w tabeli w załączniku.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

 

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Al. Krakowska 4/6

       02-284 Warszawa

„ oferta przetargowa na zakup pojazdu marki ……… nr rej. ………..- nie otwierać”

Oferty należy przesyłać pocztą na adres jw.  lub składać do dnia 10.04.2015 w godz. 8:00-14:00 w budynku firmy w Warszawie 02-284 Al. Krakowska 4/6 pokój nr 007.

 

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast