image_pdfimage_print

Ogłoszenie na badanie efektywności energetycznej kotłów zainstalowanych w PAŻP

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na:

badanie efektywności energetycznej kotłów zainstalowanych w PAŻP

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kontroli stanu technicznego kotłów użytkowanych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz art. 62 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami w lokalizacjach wskazanych w OPZ.

 

Oferty prosimy składać do dnia 9 stycznia 2014 r.

Ogłoszenie dotyczące zadania „Renowacja mebli”

Ogłoszenie dotyczące zadania Renowacja mebli.

Zamówienie nie przekracza równowartości 14000 Euro i zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Ustawy nie stosuje się.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa – renowacja mebli i wymiana obić tapicerowanych w meblach wypoczynkowych, znajdujących się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Wieżowa 8 według załączonego zestawienia.

Oferty można składać do dnia 18.12.2013r.,

Ogłoszenie o przetargu na wybór operatora stołówki pracowniczej w siedzibie PAŻP

Ogłoszenie o przetargu na wybór operatora stołówki pracowniczej w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Wieżowej 8 – teren zaknięty z ograniczonym dostępem.

Przetarg odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie przetargu na wybór Operatora stołówki pracowniczej w siedzibie PAŻP w Warszawie.

Szczegóły dostępne są w załącznikach.

Informacja znajduje się również na stronie www.pansa.pl

Usługa w zakresie wykonania dokumentacji pod nazwą „Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia System Radiolokacyjny Warszawa (ASR 9) – modernizacja”

Usługa w zakresie wykonania dokumentacji pod nazwą „Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia System Radiolokacyjny Warszawa (ASR 9) – modernizacja” zgodnie z zapisami art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami).

Oferty prosimy składać do dnia 18.12.2013 r.

 

Ogłoszenie na usługę konserwacji Systemu Alarmu Pożarowego na obiekcie ORL Zabierzów przez okres 36 miesięcy – ZMIANA TERMINU DO 20.12.2013

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro którego przedmiotem będzie: Usługa konserwacji Systemu Alarmu Pożarowego na obiekcie ORL Zabierzów przez okres 36 miesięcy –WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DN.20.12.2013r.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Przedmiot zamówienia:

Prace konserwacyjne dotyczące przeglądów kwartalnych i rocznych urządzeń i instalacji sygnalizacji pożaru system ARITECH firmy GE Security w obiekcie radiolokacyjnym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zlokalizowanym w Zabierzowie koło Krakowa ul. Leśna 69.

Zakres i ilość wykonywanych przeglądów wynika z rozporządzeń i instrukcji DTR.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać do 20.12.2013 r. -zmiana terminu z 17.12.2013 r. nastąpiła w związku z brakiem możliwości uszczegółowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Ogłoszenie na serwisowanie oraz usuwanie awarii automatycznych drzwi wejściowych do TWR Szczecin

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: serwisowanie oraz usuwanie awarii automatycznych drzwi wejściowych do TWR Szczecin, Glewice 1a,  72-100 Goleniów

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczeniA usług serwisu 2 sztuk automatycznych drzwi przesuwnych Record 16 STA, który obejmuje:

  1. wykonanie przeglądu i konserwacji przynajmniej 4 razy w roku;
  2. usuwanie usterek i awarii;
  3. serwis gwarancyjny dla użytych części zamiennych;

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty prosimy składać do dnia 17 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie na wymianę dwóch szyb zespolonych w Sali operacyjnej TWR CZRL w Warszawie

Ogłoszenie na wykonanie: Wymiana dwóch szyb zespolonych w Sali operacyjnej TWR CZRL w Warszawie o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r  Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Pęknięte szyby znajdują się w Sali Operacyjnej wieży kontroli lotów na wys. ok. 40 m na terenie PAŻP w Warszawie ul. Wieżowa 8.

Oferty prosimy składać do 19.12.2013 r.

Ogłoszenie na wykonanie naprawy kabla energetycznego YKYY 4x35mm2 zasilającego urządzenie CNS-VOR w Kmiecinie

Ogłoszenie na wykonanie naprawy kabla energetycznego YKYY 4x35mm2 zasilającego urządzenie CNS-VOR  w Kmiecinie.

o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

W ramach naprawy kabla przewidziano następujący zakres prac do wykonania:

  1. Lokalizacja uszkodzenia
  2. Wykonanie wykopu wraz z zasypaniem,
  3. Naprawa kablazałożenie mufy kablowej,.
  4. Pomiar oporności izolacji kabla

Oferty prosimy składac do 12.12.2013 r.

Ogłoszenie na Usługę przeglądów i badań rocznych dźwigów towarowych w Poznaniu i Wrocławiu na okres 48 miesięcy

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro którego przedmiotem będzie:

Usługa przeglądów i badań rocznych dźwigów towarowych w Poznaniu i Wrocławiu na okres 48 miesięcy.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie konserwacji bieżącej dźwigu osobowego zainstalowanego w wieżach radarów Thales w Poznaniu i Wrocławiu w zakresie zawartym w księgach rewizyjnych urządzeń technicznych oraz  zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, normami PN-EN 81.1, PN-EN 81.2.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty prosimy składać do dnia 12.12.2013 r.

Ogłoszenie na Usługę w zakresie wykonania i dostarczania stempli i referentek metalowych dla PAŻP

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro którego przedmiotem będzie:

Usługa w zakresie wykonania i dostarczania stempli i referentek metalowych dla PAŻP.  

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wykonania i dostarczenia stempli, (pieczątek, faksymili, gumek do stempli, datowników, minidaterów, tuszownic) i referentek metalowych dla PAŻP w okresie od 01 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2015 roku.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty prosimy składać do dnia 18.12.2013 r.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast