image_pdfimage_print

Monitoring pożarowy TWR Katowice – Pyrzowice od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.03.2021 roku

Numer referencyjny zakupu AMZH-AMZP-WZ-2223-1157/2017
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Magdalena Karolak
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 51-53; magdalena.karolak@pansa.pl
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Monitoring pożarowy TWR Katowice – Pyrzowice od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.03.2021 roku
Termin realizacji zakupu od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.03.2021 roku
Termin składania ofert Do dnia 19.12.2017 roku
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie cena brutto oferty-  100%
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu z KC,

Opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy

druk oferty

 

Wymiana złącza kablowego na linii zasilającej DVOR Czempiń

Imię i nazwisko osoby do kontaktu Wojciech Chodorski
Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2225-962/2017
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 52 71; wojciech.chodorski@pansa.pl
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zakupu Wymiana złącza kablowego na linii zasilającej DVOR Czempiń
Termin realizacji zakupu IV kwartał 2017 r.
Termin składania ofert Do dnia 04.12.2017 r.
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie cena – 80%, termin wykonania – 20%
Dopuszczona forma oferty Pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu z KC

Formularz oferty

OPZ

Projekt umowy

 

Przegląd urządzeń ppoż. w Wieży Kontroli Lotów w Rzeszowie – Jasionka

Numer referencyjny zakupu AMZH-AMZP-WZ-2223-974/2017
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Magdalena Karolak
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 51-53; magdalena.karolak@pansa.pl
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Przegląd urządzeń ppoż. w Wieży Kontroli Lotów w Rzeszowie – Jasionka
Termin realizacji zakupu Od 01.01.2018 r. do  31.12.2019 r.
Termin składania ofert Do dnia 29.11.2017 roku
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie cena brutto oferty-  100%
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu z KC,

projekt umowy

druk oferty

 

Remont WC i łazienek w budynku CKRL oraz remont przyłącza kanalizacyjnego do budynku CKRL

Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2227-1051/2017
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Bogdan Kozłowski
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 6113; bogdan.kozlowski@pansa.pl
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Przedmiot zakupu 1)Remont WC i łazienek w budynku CKRL;

2)Remont przyłącza kanalizacyjnego do budynku CKRL

Termin realizacji zakupu Do 31.12.2017 r
Termin składania ofert Do 20.11.2017 r.  do godz. 12:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena – 70 %; termin realizacji – 30%
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2 –   Przedmiar

Nr 3 – Druk oferty

Nr 4 – ogłoszenie o przetargu

Opracowanie projektu robót geologicznych (PRG), planu ruchu zakładu górniczego (PRZG), wykonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót, wykonanie odwiertów z montażem sond pionowych typu „U”, wykonanie prób i uzupełnienie sond wodnym roztworem glikolu propylenowego, przeprowadzenie badań reakcji termicznej (TRT), opracowanie wyników i pomiarów TRT, przedstawienie wniosków, opracowanie operatu geodezyjnego, uporządkowanie terenu.

Numer referencyjny zakupu AWRI-2221-1/79/17
Imię i nazwisko osoby do kontaktu

 

Zbigniew Bakuła
Telefon i e-mail osoby do kontaktu

 

22 574 61 37; zbigniew.bakula@pansa.pl
Rodzaj zamówienia

 

Robota budowlana
Przedmiot zakupu Opracowanie projektu robót geologicznych (PRG), planu ruchu zakładu górniczego (PRZG), wykonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót, wykonanie odwiertów z montażem sond pionowych typu „U”, wykonanie prób i uzupełnienie sond wodnym roztworem glikolu propylenowego, przeprowadzenie badań reakcji termicznej (TRT), opracowanie wyników i pomiarów TRT, przedstawienie wniosków, opracowanie operatu geodezyjnego, uporządkowanie terenu.

 

Termin realizacji zakupu Do 6 tygodni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót

 

Termin składania ofert Do dnia 21.11.2017 do  godz. 12:00

 

Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena – 100 %
opuszczona forma oferty pisemna lub mailowa

 

Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu z KC

Druk oferty

 

 

Przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń CISCO z zakresu IT dla pracowników Zamawiającego

Numer referencyjny zakupu AQLR-158-185/3485/17
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Magdalena Zdrodowska – Pieczlewicz
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 68 12; magdalena.zdrodowska@pansa.pl
Rodzaj zamówienia Usługa
Przedmiot zakupu Przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń CISCO z zakresu IT dla pracowników Zamawiającego
Termin realizacji zakupu Do 31.12.2017 r.
Termin składania ofert Do dnia 03.11. 2017 r. godz. 14.00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena oferty – 100%
opuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu z KC

Formularz oferty

OPZ

Badanie sprzętu dielektrycznego

Numer referencyjny zakupu AMZH-WZ-2224-902/2017
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Magdalena Karolak
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 51-53; magdalena.karolak@pansa.pl
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Badanie sprzętu dielektrycznego
Termin realizacji zakupu Od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
Termin składania ofert do dnia 13.11.2017 r. do  godz. 12.00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena – 80 %, Termin wykonania – 20 %
opuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu z KC

Druk oferty

OPZ

projekt umowy

 

Wybudowanie linii światłowodowej w relacji OKRL – PL Gdańsk

Imię i nazwisko osoby do kontaktu Wojciech Chodorski
Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2225-927/2017
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 52 71; wojciech.chodorski@pansa.pl
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zakupu Wybudowanie linii światłowodowej w relacji OKRL – PL Gdańsk
Termin realizacji zakupu IV kwartał 2017 r.
Termin składania ofert Do dnia 13.11.2017 r.
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie cena – 80%, termin wykonania – 20%
Dopuszczona forma oferty Pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu z KC

Formularz oferty

OPZ

Projekt umowy

 

Modernizacja 4 szt. konsol operacyjnych ATS na TWR Rzeszów

Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2227-835/2017
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Zbigniew Otowski
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 53 60; zbigniew.otowski@pansa.pl
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Modernizacja 4 szt. konsol operacyjnych ATS na TWR Rzeszów
Termin realizacji zakupu Zgodnie z ofertą Wykonawcy maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez strony jednakże nie dłuższy niż 31.12.2017 r.
Termin składania ofert do dnia  03.11.2017 r.

do godz. 13:00

Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie 1.         Cena oferty brutto – 80 %

2.        Termin wykonania usługi modernizacji 4 szt. konsol operacyjnych ATS na TWR Rzeszów  – 20%

opuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferty

Wymiana linii zasilającej OR Czempin

Imię i nazwisko osoby do kontaktu Wojciech Chodorski
Numer referencyjny zakupu AMZP-WZ-2225-883/2017
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 52 71; wojciech.chodorski@pansa.pl
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zakupu Wymiana linii zasilającej OR Czempin
Termin realizacji zakupu IV kwartał 2017 r.
Termin składania ofert Do dnia 23.10.2017 r.
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie cena – 85%, termin wykonania – 15%
Dopuszczona forma oferty Pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu z KC

Formularz oferty

OPZ

Projekt umowy

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast