image_pdfimage_print

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) – Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych oraz niskocennych składników majątku wraz z uzupełnieniem danych wskazanych przez Zamawiającego

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

(RFI)

 

Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych oraz niskocennych składników majątku wraz z uzupełnieniem danych wskazanych przez Zamawiającego

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Świadczenie usług administracyjnych w zakresie utrzymania i wsparcia systemów Microsoft SharePoint oraz Microsoft Project Server wraz z Project Web Server oraz usług programistycznych w zakresie ich rozwoju dla PAŻP

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

(RFI)

Świadczenie usług administracyjnych w zakresie utrzymania i wsparcia systemów Microsoft SharePoint oraz Microsoft Project Server wraz z Project Web Server oraz usług programistycznych w zakresie ich rozwoju

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

REQUEST FOR INFORMATION Traffic Complexity Tool (TCT) for PANSA

REQUEST FOR INFORMATION Traffic Complexity Tool (TCT)

for

Polish Air Navigation Services Agency

Inwentaryzacja Środków Trwałych, Środków Trwałych w budowie oraz Wartości Niematerialnych należących do PAŻP, aktualizacja podziału w/w składników majątku na Zasoby, oraz wykonanie oznaczenia środków trwałych i wyposażenia dostarczonymi przez Wykonawcę etykietami z kodem RFID wraz z aktualizacją opisu – UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

(RFI)

 

Inwentaryzacja Środków Trwałych, Środków Trwałych w budowie oraz Wartości Niematerialnych należących do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

aktualizacja podziału w/w składników majątku na Zasoby,

oraz wykonanie oznaczenia środków trwałych i wyposażenia dostarczonymi przez Wykonawcę etykietami z kodem RFID wraz z aktualizacją opisu

 

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

UWAGA – ZMIANA TERMINU DO 04.09.2017 do godz. 12:00

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) – Inwentaryzacja Środków Trwałych, Środków Trwałych w budowie oraz Wartości Niematerialnych w podziale na Zasoby wyodrębnione w PAŻP

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

(RFI)

 

Inwentaryzacja Środków Trwałych, Środków Trwałych w budowie oraz Wartości Niematerialnych w podziale na Zasoby wyodrębnione w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Usługa zmian Konfiguracyjnych w systemie Oracle eBS w obszarze Środków Trwałych – ZMIANA TERMINU DO 8 MAJA

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

(RFI)

Usługa zmian Konfiguracyjnych w systemie Oracle eBS
w obszarze ŚrodkówTrwałych

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Składanie odpowiedzi do 25.04.2017r.

 

!!! ZMIANA TERMINU DO 8 MAJA 2017 r. !!!

Zakup i wdrożenie platformy do zarządzania procesami IT

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ
(RFI)

Zakup i wdrożenie platformy do zarządzania procesami IT

dla
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 

Termin odpowiedzi 03.04.2017 r.

Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu usługi zdalnego udostępnienia, poprzez sieć Internet, oprogramowania do obsługi procesów zakupowych SaaS (ang. Software as a Service /

 

 ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

(RFI)

 

Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu usługi zdalnego udostępnienia, poprzez sieć Internet, oprogramowania do obsługi procesów zakupowych SaaS (ang. Software as a Service /oprogramowanie jako usługa/ )

 

 

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 

 

RFI – Consultancy and support services during the implementation of SESAR2020.IR-VLD.Wave1 programme RIA tasks – extend the deadline to February 20, 2017

REQUEST FOR INFORMATION

 

ROM PRICE ENQUIRY

 

Consultancy and support services during the implementation of SESAR2020.IR-VLD.Wave1 programme RIA tasks

 

for

Polish Air Navigation Services Agency

 

 

 

Reply date: no later than: 20th February, 2017 (extend the deadline).

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast