Przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji

image_pdfimage_print

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji

 

I postępowanie przetargowe

 1.     Nazwa i siedziba sprzedającego:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

ul. Wieżowa 8

tel: (22) 574 52 55

fax: (22) 574 52 49

2.     Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w budynku sprzedającego w Raszynie, 05-090
ul. Gałczyńskiego 2a w dniu 25.09.2014 o godz. 10:00

3.     Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy:

Pojazdy będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w siedzibie sprzedającego w Warszawie przy ul. Wieżowej 8 w dniach od 15.09.2014 do 19.09.2014 w godzinach 9:00 do 13:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 574 52 10.

Oferty należy przesyłać pocztą na adres jw.  lub składać do dnia 24.09.2014r w godz. 8:00-14:00 w budynku firmy w Warszawie 02-284 Al. Krakowska 4/6 pokój nr 007.

 


 

Zgodnie z pkt.8 ogłoszenia o przetargu na sprzedaż pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji informuję, iż z przetargu zostaje wycofany samochód z poz. 16 wykazu pojazdów – Opel Combo Tour nr rej. WI1271F. Przewodniczący Komisji Przetargowej Leszek Januszkiewicz – 15-09-2014 r.

 


WYNIKI PRZETARGU na sprzedaż 22 samochodów znajduja się w załączniku – publ. 02-10-2014 r.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast