image_pdfimage_print

Rozeznania rynku na rok 2013

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w ramach prac nad wdrożeniem, zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem prowadzi analizę rynku w celu określenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o przewidywanym koszcie realizacji przedsięwzięcia zdefiniowanego poniżej.

Przedstawiane oszacowanie kosztów nie ma charakteru wiążącego dla potencjalnego Dostawcy.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że udzielone informacje są przeznaczone wyłącznie na potrzeby realizacji projektu wdrożeniowego i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom ani wykorzystywane do innych celów.

Odpowiedzi na zapytanie należy przesyłać na formularzu odpowiedzi, stanowiącym rozdział 5. niniejszego dokumentu, do dnia 06.12.2013 na adres: erp@pansa.pl , z kopią d.porowski@pansa.pl.

Osoby do kontaktów:

Firma Osoba Adres poczty elektronicznej
PAŻP p. Dariusz Porowski d.porowski@pansa.pl
PAŻP p. Joanna Zgieb-Tenderenda j.zgieb@pansa.pl

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast