image_pdfimage_print

RFI: Usługa wsparcia technicznego i utrzymania urządzeń sieciowych

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Usługa wsparcia technicznego i utrzymania urządzeń sieciowych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Dział Eksploatacji Systemów Telekomunikacyjnych, telenetwork@pansa.pl.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 6 grudnia 2021 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: telenetwork@pansa.pl.

RFI: Zapewnienie Specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach realizowanych projektów informatycznych

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Zapewnienie Specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w realizowanych projektach informatycznych, w ramach umowy ramowej (możliwość złożenia oferty częściowej) dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Michał Murawski, michal.murawski@pansa.pl.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 29 października 2021 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: michal.murawski@pansa.pl.

RFI: Wsparcie nowych usług i zmian formalno-prawnych w obszarze technologii Oracle dla PAŻP

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Wsparcie nowych usług i zmian formalno-prawnych w obszarze technologii Oracle dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Janusz Wyrozębski janusz.wyrozebski@pansa.pl.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 1 września 2021 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: janusz.wyrozebski@pansa.pl.

RFI: Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego w OKRL Poznań

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego w OKRL Poznań dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Maciej Dąbrowski, maciej.dabrowski@pansa.pl.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 23 sierpnia 2021 r.,  do godz. 11:00 mailowo na adres: maciej.dabrowski@pansa.pl.

Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych oraz niskocennych składników majątku wraz z uzupełnieniem danych wskazanych przez Zamawiającego

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych oraz niskocennych składników majątku wraz z uzupełnieniem danych wskazanych przez Zamawiającego dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoby prowadzące:

  • Dorota Sochacka, Kierownik Zespołu Ewidencji Majątku, dorota.sochacka@pansa.pl
  • Jolanta Smuga-Małysko, Kierownik Działu Rachunkowości i Sprawozdawczości, jolanta.smuga@pansa.pl
  • Przemysław Marciniak, Gł. specjalista d/s kontrolingu, przemyslaw.marciniak@pansa.pl

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 15 lipca 2021 r.,  do godz. 12:00 mailowo na adresy: dorota.sochacka@pansa.pl, jolanta.smuga@pansa.pl oraz przemyslaw.marciniak@pansa.pl .

RFI: Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów i operatorów BSP

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

na wykonanie usługi polegającej na wdrożeniu platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów oraz operatorów bezzałogowych statków powietrznych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w ramach projektu „Usługi Cyfrowe dla BSP” dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Marcin Bednarski, marcin.bednarski@pansa.pl.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 22 maja 2021 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: marcin.bednarski@pansa.pl.

RFI: Świadczenie usług telekomunikacyjnych przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 6 części

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Świadczenie usług telekomunikacyjnych przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 6 części dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Paweł Zasina, pawel.zasina@pansa.pl.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 17 maja 2021 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: pawel.zasina@pansa.pl, z kopią do anna.szafranska@pansa.pl .

RFI: Zakup i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego obsługę procesów harmonogramowania i rozliczania czasu pracy pracowników PAŻP

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Zakup i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego obsługę procesów harmonogramowania i rozliczania czasu pracy pracowników PAŻP (Zamawiający) w ilości 2000 pracowników, z możliwością pracy równoległej dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Aneta Pąk, aneta.pak@pansa.pl.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 30 kwietnia 2021 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: aneta.pak@pansa.pl.

RFI: Zapewnienie Specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w realizowanych projektach informatycznych, w ramach umowy ramowej

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

 

Zapewnienie Specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w realizowanych projektach informatycznych, w ramach umowy ramowej (możliwość złożenia oferty częściowej) dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

Osoba prowadząca: Michał Murawski, michal.murawski@pansa.pl.

 

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 30 kwietnia 2021 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: michal.murawski@pansa.pl.

RFI: Świadczenie usług transmisji danych przez prywatny APN, na potrzeby monitoringu obiektów CNS dla PAŻP

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Świadczenie usług transmisji danych przez prywatny APN, na potrzeby monitoringu obiektów CNS dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Anna Szafrańska, anna.szafranska@pansa.pl.

8 kwietnia 2021 r. – Zamawiający zamieścił zaktualizowany opis zapytania cenowego.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 20 kwietnia 2021 r. mailowo na adres: anna.szafranska@pansa.pl.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast