Ogłoszenie o sprzedaży gruntów – III przetarg otwarty

image_pdfimage_print

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
OGŁASZA PRZETARG OTWARTY W FORMIE OFERT PISEMNYCH NA SPRZEDAŻ GRUNTÓW

III postępowanie przetargowe

 

W dniu 02.02.2017 o godz. 10:00, w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Gałczyńskiego 2a w Raszynie, odbędzie się przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w następujących lokalizacjach: 1. Gdańsk, działka o nr ewidencyjnym 240/2, obręb Firoga, 2. Drezdenko, działka o nr ewidencyjnym 856/6, 3. Poznań, działka o nr ewidencyjnym 33/1, obręb Rataje,

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP: www.pansa.pl oraz http://bip.pansa.pl/, w dziale – „Działalność Agencji” pod zakładką „Zbycie środków trwałych”, a także na tablicach ogłoszeń w budynkach PAŻP: ul. Wieżowa 8 i Al. Krakowska 4/6 w Warszawie oraz ul Gałczyńskiego 2a w Raszynie.
Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Niniejszy przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast