image_pdfimage_print

Ogłoszenie na wykonanie: pionowanie i naprawa trzech masztów antenowych Radiostacji Służewiec

Ogłoszenie na wykonanie: pionowanie i naprawa trzech masztów antenowych Radiostacji Służewiec, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na wykonanie remontu wieży kratowej ośrodka radiolokacyjnego na lotnisku Wrocław – Strachowice

Ogłoszenie na wykonanie remontu wieży kratowej ośrodka radiolokacyjnego na lotnisku Wrocław – Strachowice o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na wykonanie remontu masztu antenowego radiostacji ACC przy ul. Bukowskiej 185 w Poznaniu

Ogłoszenie na wykonanie remontu masztu antenowego radiostacji ACC przy ul. Bukowskiej 185 w Poznaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na: wykonanie remontu/konserwacji kontenerów NDB DRL i NDB BRL w Mierzęcicach, gm. Siewierz

Ogłoszenie na: wykonanie remontu/konserwacji kontenerów NDB DRL i NDB BRL w Mierzęcicach, gm. Siewierz, o wartości nie przekraczającej równowartość 14 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póżn. zm., ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na wykonanie remontu: ślusarki aluminiowej okienno-drzwiowej, rampy oraz dachu i orynnowania w budynku Zaopatrzenia w Warszawie

Ogłoszenie na wykonanie remontu: ślusarki aluminiowej okienno-drzwiowej, rampy oraz dachu i orynnowania w budynku Zaopatrzenia w Warszawie ul. Wieżowa 8, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na wykonanie: „Remontu / konserwacji powłok zewnętrznych kontenera ACC stalowego z blachy fałdowej ocynkowanej o wymiarach zewnętrznych: 2,50 x 6,00 wys. 2,75m , usytuowanego na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica”

Ogłoszenie na wykonanie: „Remontu / konserwacji powłok zewnętrznych kontenera ACC stalowego z blachy fałdowej ocynkowanej o wymiarach zewnętrznych: 2,50 x 6,00 wys. 2,75m , usytuowanego na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica” o wartości powyżej 1 500 euro a nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 223,poz.1655 z późn. zm.), ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na: wykonanie naprawy wózków jezdnych i napędu bramy wjazdowej i wyjazdowej do Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Szczecinie-Goleniowie

Ogłoszenie na: wykonanie naprawy wózków jezdnych i napędu bramy wjazdowej i wyjazdowej do Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Szczecinie-Goleniowie, o wartości nie przekraczającej równowartość 14 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.), ustawy nie stosuje się.

Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie wrocławskim

Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie wrocławskim, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie warszawskim

Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w rejonie warszawskim, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Szczecinie

Ogłoszenie na wykonanie: usługi polegającej na trzy-krotnym w bieżącym sezonie wegetacyjnym skoszeniu trawy wraz z jej wywozem w Obiektach PAŻP w Szczecinie, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast