Ogłoszenie na: wykonanie remontu/konserwacji kontenerów NDB DRL i NDB BRL w Mierzęcicach, gm. Siewierz

image_pdfimage_print

Ogłoszenie na: wykonanie remontu/konserwacji kontenerów NDB DRL i NDB BRL w Mierzęcicach, gm. Siewierz, o wartości nie przekraczającej równowartość 14 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póżn. zm., ustawy nie stosuje się.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast