image_pdfimage_print

RFI na Usługi doradcze w zakresie: określenia zakresu rewitalizacji i określenia sposobu wdrożenia systemu Finansowo-Księgowego oraz przygotowania opisu Modelu Planistyczno-Sprawozdawczego i Modelu Kalkulacji Stawek opłat nawigacyjnych…

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

(RFI)

na
Usługi doradcze w zakresie: określenia zakresu rewitalizacji i określenia
sposobu wdrożenia systemu Finansowo-Księgowego oraz przygotowania opisu Modelu Planistyczno-Sprawozdawczego i Modelu Kalkulacji Stawek opłat nawigacyjnych wraz ze zdefiniowaniem warstwy integracyjnej i raportowej systemu, wyboru Dostawcy Systemu oraz Nadzoru nad wykonaniem i Wdrożeniem Systemu.

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 

UWAGA-ZMIANA TERMINU

Przedłużamy czas na składanie informacji cenowej do 11.01.2017 r. do godz. 12:00

 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z dostawą urządzeń oraz umową suportową

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

(RFI)

 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z dostawą urządzeń oraz umową suportową

 

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 

 

Termin odpowiedzi: 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od opublikowania ogłoszenia.

Przygotowanie studium wykonalności na uruchomienie hurtowni danych wraz z narzędziami wspomagającymi: raportowanie klasy BI i prezentację danych wraz z analizą wymagań, architekturą rozwiązania i sposobem przeprowadzenia wdrożenia w PAŻP-ZMIANA TERMINU

Przygotowanie studium wykonalności na uruchomienie hurtowni danych wraz z narzędziami wspomagającymi: raportowanie klasy BI oraz prezentację danych wraz z analizą wymagań, architekturą rozwiązania oraz sposobem przeprowadzenia wdrożenia w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

 

W załączniku odpowiedzi na RFI

 

Przedłużenie terminu do 19.10.2016 r.

 


Pytania i odpowiedzi 12.10.2016

RFI na: Świadczenie usług w zakresie zarządzania utrzymywania systemów Microsoft SharePoint oraz Microsoft Project Serwer wraz z Project Web Serwer oraz tworzenia aplikacje na platformie SharePoint dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ
(RFI)
na świadczenie usług w zakresie zarządzania utrzymywania systemów Microsoft SharePoint oraz Microsoft Project Serwer wraz z Project Web Serwer oraz tworzenia aplikacje na platformie SharePoint
dla
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

RFI dotyczące Zaprojektowania, dostarczenia i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem – ZMIANA TERMINU DO 02.09.2016

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

(RFI)

 

Zaprojektowania, dostarczenia i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem

 

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 

 

Termin na odpowiedź PAŻP wydłuża do 2.09.2016

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w ramach prac nad wdrożeniem wielofunkcyjnego, zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem prowadzi analizę rynku w celu określenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o przewidywanym koszcie realizacji przedsięwzięcia zdefiniowanego poniżej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZMIANA TERMINU – ODPOWIEDŹ DO 02 WRZEŚNIA 2016 R.

Przeprowadzenie niezależnej oceny funkcji audytu wewnętrznego w PAŻP

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Przeprowadzenie niezależnej oceny funkcji audytu wewnętrznego w PAŻP dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

W celu oszacowania wartości planowanego przedmiotu zamówienia, PAŻP zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania przedmiotu zapytania.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie o informację cenową – Wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z dostawą urządzeń oraz umową suportową

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

(RFI)

 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z dostawą urządzeń oraz umową suportową

 

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Wykonania pre-feasibility study przed dalszą koncepcją wdrożenia systemu do planowania i rozliczania czasu pracy pracowników PAŻP dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (oferta opublikowana 10.05.2016)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ

(RFI)

 

Wykonania pre-feasibility study przed dalszą koncepcją wdrożenia systemu do planowania i rozliczania czasu pracy pracowników PAŻP

 

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 

Oferta opublikowana 10.05.2016

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) na Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

na Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast