image_pdfimage_print

Zakup, dostawa i montaż dwóch specjalistycznych rolet na Salę Operacyjną TWR Kraków

 

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż dwóch specjalistycznych rolet do Sali Operacyjnej obiektu TWR Kraków.

Specyfikacja techniczna:

rolety trapezowe o kształie tkaniny dopasowanym do trapezowego kształu fasady.

 rolety w kasetach: rolety w pozycji zwinięej powinny byćschowane w osłnach zabezpieczająych przed zabrudzeniem (np. osiadająy kurz) i uszkodzeniem mechanicznym.

 rolety z zastosowaniem prowadzenia bocznego belki dolnej za pomocąprowadnic aluminiowych

 sterowanie rolet elektryczne, drogąradiową

Wymagania dotycząe materiał:

1) przezroczysta folia ( typu: F72 SR produkowana przez firmęPlastic View ATC inc., stosowana w roletach na wieżch kontroli lotów)

2) barwa niebieska, szara lub zielonkawa

3) nie powodująy zniekształeńani innych aberracji obrazu obserwowanego za oknem

4) posiadająy atest niepalnośi lub trudnozapalnośi, spełiająy wymagania ppoż.

5) odporny na dłgotrwałąekspozycjęśiatł słnecznego

6) odporny na zarysowania i drobne uszkodzenia mechaniczne

7) pozbawiony metalizacji

Parametry fizyczne materiał rolety:

1. Przenikalnośćśiatł widzialnego 2-5%;

2. Przenikalnośćśiatł ultrafioletowego nie więsza niż1%;

Przybliżne wymiary:

Podstawa górna: 200 cm, podstawa dolna: 170 cm, wysokość 250 cm

Miejsce montaż

Wież kontroli ruchu lotniczego (TWR) Kraków na terenie JW. 1155 Kraków – Balice, ul. Medweckiego 1, 32-083 Kraków-Balice

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych i naklejek informacyjnych

Numer referencyjny zakupu 
AQW-WZ-221- 972/2015
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Arkadiusz Gawin
Telefon i e-mail osoby do kontaktu
22 574-61-03; arkadiusz.gawin@pansa.pl
Rodzaj zamówienia
dostawa
Przedmiot zakupu
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych i naklejek informacyjnych
Termin realizacji zakupu
28.12.2015 r.
Termin składania ofert
Do dnia 21.12.2015r do  godz. 13:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie
cena  - 100%
Dopuszczona forma oferty
pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie o przetargu z KC
Formularz oferty
Opis Przedmiotu Zamowienia
 

Wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości stanowiącej działkę o pow. ok.5243 m2, oznaczonej nr 497/88, z obrębu Pyrzowice w Gminie Ożarowice w granicach MPL Katowice-Pyrzowice jako podstawy do określenia ceny sprzedaży

Numer referencyjny zakupu 
AQW-WZ-221- 941/2015
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Wojciech Lech
Telefon i e-mail osoby do kontaktu
22 574 53 06;  w.lech@pansa.pl
Rodzaj zamówienia
usługa
Przedmiot zakupu
Wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości stanowiącej działkę o pow. ok.5243 m2, oznaczonej 
nr 497/88, z obrębu Pyrzowice w Gminie Ożarowice
w granicach MPL Katowice-Pyrzowice jako podstawy
do określenia ceny sprzedaży
Termin realizacji zakupu
18.01.2016 r.
Termin składania ofert
Do dnia 18.12.2015r do  godz. 13:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie
cena  - 70 %, termin wykonania 30%
Dopuszczona forma oferty
pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie o przetargu z KC
Formularz oferty
Projekt umowy
 

Świadczenie usług kurierskich

 

Numer referencyjny zakupu 
 AQW-WZ-221-854/2015
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Marzena Kędzior
Telefon i e-mail osoby do kontaktu
22 574 52 68;  marzena.kedzior@pansa.pl
Rodzaj zamówienia
usługa
Przedmiot zakupu
Świadczenie usług kurierskich 
Termin realizacji zakupu
od dnia 17.02.2016 r. przez 12 miesięcy
Termin składania ofert
do dnia 16.12.2015 r. do  godz. 14:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie
cena  - 100 %
Dopuszczona forma oferty
pisemna lub mailowa
Załączniki 
 
Ogłoszenie o przetargu z KC
Formularz oferty
OPZ 
 

Usunięcie i utylizacja linii kabli teletechnicznych

 

 Numer referencyjny zakupu 
AQW-WZ-221-877/2015
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Wojciech Stępień
Telefon i e-mail osoby do kontaktu
22 574 61 40;  w.stepien@pansa.pl
Rodzaj zamówienia
Robota budowlana
Przedmiot zakupu
usunięcie i utylizacja linii kabli teletechnicznych
Termin realizacji zakupu
I kwartał 2016 r.
Termin składania ofert
Do dnia 18.12.2015 r.
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie
cena  - 100 %
Dopuszczona forma oferty
pisemna lub mailowa
Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu z KC
Formularz oferty
OPZ 
Projekt umowy
 
 
 
 

 

Zakup i dostawa 3 pylonów reklamowych wraz z usługą montażu

Numer referencyjny zakupu 
AQW-WZ-221-843/2015
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Agnieszka Dolińska
Telefon i e-mail osoby do kontaktu
22 574 61 18;  a.dolinska @pansa.pl
Rodzaj zamówienia
Dostawa/usługa
Przedmiot zakupu
Zakup i dostawa 3 pylonów reklamowych wraz z usługą montażu
Termin realizacji zakupu
31.12.2015 r.
Termin składania ofert
Do dnia 30.11.2015 r. do godz. 12.00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie
cena  - 100 %
Dopuszczona forma oferty
pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP
Ogłoszenie o przetargu z KC
Formularz oferty
OPZ 
 

Remont pomieszczeń dla potrzeb Służb Technicznych oraz Służb Ruchu Lotniczego w budynku technicznym oraz wieży TWR na terenie lotniska Kraków – Balice

Numer referencyjny zakupu 
AQW-WZ-221- 862/2015
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Michał Wilk
Telefon i e-mail osoby do kontaktu
603 107 414 lub 22 574 67 05;  michal.wilk @pansa.pl
Rodzaj zamówienia
Robota budowlana
Przedmiot zakupu
Remont pomieszczeń dla potrzeb Służb Technicznych oraz Służb Ruchu Lotniczego w budynku technicznym oraz wieży TWR na terenie lotniska Kraków – Balice.
Termin realizacji zakupu
grudzień 2015 r.
Termin składania ofert
Do dnia 26.11.2015 r.
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie
cena  - 100 %
Dopuszczona forma oferty
pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP
Ogłoszenie o przetargu z KC
Formularz oferty
OPZ 
 

Rozbiórka obiektów systemu Automated Weather Observing System (AWOS) dla lotniska IM. Fryderyka Chopina w Warszawie

Numer referencyjny zakupu 
AQW-WZ-221- 803/2015
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Wojciech Stępień
Telefon i e-mail osoby do kontaktu
61 40;  w.stepien @pansa.pl
Rodzaj zamówienia
dostawa
Przedmiot zakupu
Rozbiórka obiektów systemu Automated Weather Observing System (AWOS) dla lotniska IM. Fryderyka Chopina w Warszawie
Termin realizacji zakupu
I kwartał 2016 r.
Termin składania ofert
Do dnia 04.12.2015r do  godz. 12:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie
cena  - 100 %
Dopuszczona forma oferty
pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP
Ogłoszenie o przetargu z KC
Formularz oferty
OPZ 
Projekt umowy
 

Zaprojektowanie, wykonanie elektronicznej wersji NEWSLETTERA Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Skład, korekta językowa, opracowanie graficzne cyklicznych numerów NEWSLETTERA Polskiej Agencji Żeglugi Powietrzne z użyciem zaprojektowanego narzędzia

Formularz zlecenia zamieszczenia ogłoszenia przetargu z Kodeksu Cywilnego na BIP

Data zlecenia 16-11-2015  
Numer referencyjny zakupu AQW-WZ-221-817/2015
Imię i nazwisko zlecającego Anna Jawoszek
Komórka organizacyjna zlecającego AER
Telefon i e-mail zlecającego 67-77; anna.jawoszek@pansa.pl  
Rodzaj zamówienia dostawa/ usługa/ robota budowlana*
Przedmiot zakupu Zaprojektowanie, wykonanie elektronicznej wersji NEWSLETTERA Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Skład, korekta językowa, opracowanie graficzne cyklicznych numerów NEWSLETTERA Polskiej Agencji Żeglugi Powietrzne z użyciem zaprojektowanego narzędzia.
Termin realizacji zakupu 31-12-2015 r.
Termin składania ofert Do dnia 23-11-2015 r. włącznie
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Ocena 1 wstępnego projektu Newslettera 50%Ocena portfolio i rekomendacji 30%Cena  (koszt wykonania usługi) 20%
Dopuszczona forma oferty Pisemna; mailowa; pisemna lub mailowa*
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP Ogłoszenie o przetargu z KC (obligatoryjny),Druk oferty (obligatoryjny),OPZ (obligatoryjny),

 

Wykonanie remontu ściany i kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu B-001

 
Numer referencyjny zakupu 
AQW-WZ-221- 769/2015
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Bogdan Kozłowski
Telefon i e-mail osoby do kontaktu
61-13; bogdan.kozlowski@pansa.pl
Rodzaj zamówienia
robota budowlana
Przedmiot zakupu
Wykonanie remontu ściany i kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu B-001
Termin realizacji zakupu
14 dni od dnia zawarcia umowy
Termin składania ofert
Do dnia 23.11.2015 do  godz. 12:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie
cena  - 100 %
Dopuszczona forma oferty
pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP
Ogłoszenie o przetargu z KC
OPZ 
Formularz oferty
Przedmiar
 
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast