image_pdfimage_print

Budowa kontenerowego budynku biura podawczego

 

Numer referencyjny zakupu

AWR/AQW-WZ-221-1066/2016

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Bogdan Żuber

Telefon i e-mail osoby do kontaktu

22 574 61 27; e-mail: b.zuber@pansa.pl

Rodzaj zamówienia

robota budowlana

Przedmiot zakupu

Budowa kontenerowego budynku biura podawczego

Termin realizacji zakupu

30.04.2017r.

Termin składania ofert

Do dnia 16.01.2017 r. do  godz. 12.00

Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie

Cena – 60%

Termin realizacji – 40%

opuszczona forma oferty

pisemna

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o przetargu z KC

Formularz oferty

OPZ

 

 

Wynajem i serwis higienicznych pojemników sanitarnych 2017-2018

 

Numer referencyjny zakupu

AZN/AQW-WZ-221-916/2016

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Agnieszka Dolińska

Telefon i e-mail osoby do kontaktu

22 574 61 18; a.dolinska@pansa.pl

Rodzaj zamówienia

Usługa

Przedmiot zakupu

Wynajem i serwis higienicznych pojemników sanitarnych

2017-2018

Termin realizacji zakupu

2017-2018

Termin składania ofert

Do dnia 16.12.2016 r.

Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie

cena – 100%

opuszczona forma oferty

pisemna lub mailowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o przetargu z KC

Formularz oferty

OPZ 

 

 

Wykonanie ekspertyzy oceny stanu napędu anteny radaru MSSR Rzeszów

Numer referencyjny zakupu

AQU/AQW-WZ-221-953/2016

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Magdalena Karolak

Telefon i e-mail osoby do kontaktu

22 574 51-53; magdalena.karolak@pansa.pl

Rodzaj zamówienia

usługa

Przedmiot zakupu

Wykonanie ekspertyzy oceny stanu napędu anteny radaru MSSR Rzeszów

Termin realizacji zakupu

Termin realizacji stanowi kryterium oceny ( z zastrzeżeniem, iż ekspertyza musi być wykonana najpóźniej do dn.31.12.2016 r.)

Termin składania ofert

Do dnia do dnia  12.12.2016 r.

Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie

  1. Cena oferty brutto – 60%
  2. Termin realizacji w dniach kalendarzowych (z zastrzeżeniem, iż ekspertyza musi być wykonana najpóźniej do dn.31.12.2016 r.) – 40%

Dopuszczona forma oferty

pisemna lub mailowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o przetargu z KC,

Druk oferty,

projekt umowy

 

Zarządzanie i utrzymanie systemów Microsoft SharePoint oraz Microsoft Project Server wraz z PWA (Project Web Access) oraz tworzenie aplikacji na platformie SharePoint

 

Numer referencyjny zakupu

 

AQU/AQW-WZ-221-984/2016

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Grażyna Jakubik

Telefon i e-mail osoby do kontaktu

22 574 52-05; grazyna.jakubik@pansa.pl 

Rodzaj zamówienia

usługa

Przedmiot zakupu

Zarządzanie i utrzymanie systemów Microsoft SharePoint oraz Microsoft Project Server wraz z PWA (Project Web Access) oraz tworzenie aplikacji na platformie SharePoint

Termin realizacji zakupu

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert

Do dnia 9 grudnia 2016 r. do godz. 12.00

Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie

Cena 100%

Dopuszczona forma oferty

pisemna lub mailowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o przetargu z KC,

Druk oferty,

OPZ

Projekt umowy z załącznikiem

 

 

Świadczenie przez okres 24 miesięcy usług kurierskich dla PAŻP w Warszawie wraz z podległymi jej oddziałami terenowymi – ZMIANA TERMINU 13-12-2016

UWAGA – ZMIANA TERMINU

 

Nowy termin: 13-12-2016

Numer referencyjny zakupu

AQU/AQW-WZ-221-906/2016

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Marzena Kędzior

Telefon i e-mail osoby do kontaktu

22 574 52 68; marzena.kedzior@pansa.pl

Rodzaj zamówienia

usługa

Przedmiot zakupu

świadczenie przez okres 24 miesięcy usług kurierskich dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie wraz z podległymi jej oddziałami terenowymi

Termin realizacji zakupu

okres 24 miesięcy

począwszy od dnia  24.02.2017 roku do 24.02.2019 roku

Termin składania ofert

Do dnia 09.12.2016 r. do godz. 15:00

Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie

Cena  – 40%

Upust dla przesyłki krajowej dostarczanej do godziny 12:00 dnia następnego -60%

opuszczona forma oferty

pisemna lub mailowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o przetargu z KC

OPZ 

Formularz oferty

Wyjaśnienia do ogłoszenia 07-12-2016 (załącznik pdf)

 

 

Wykonanie szczegółowego projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń wypoczynkowych i socjalnych w sektorze W budynku CZRL Warszawa ul. Wieżowa 8

 

Numer referencyjny zakupu

AZR/AQW-WZ-221-576/2016

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Bogdan Kozłowski

Telefon i e-mail osoby do kontaktu

22 574 61 13; bogdan.kozlowski@pansa.pl

Rodzaj zamówienia

usługa

Przedmiot zakupu

Wykonanie szczegółowego projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń wypoczynkowych i socjalnych w sektorze W budynku CZRL Warszawa ul. Wieżowa 8

Termin realizacji zakupu

Do 28 lutego 2017r.

Termin składania ofert

Do dnia 09.12.2016 r.  do godz. 12:00

Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie

100,00 % cena

opuszczona forma oferty

pisemna lub mailowa

Załączniki do pobrania

Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2 –   Rzuty architektoniczne pomieszczeń przeznaczonych do aranżacji (2 rys.)

Nr 3 –   Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczący poszczególnych pomieszczeń 

Nr 4 – Druk oferty

Świadczenie przez wykonawcę usług programistycznych na rzecz komórki organizacyjnej PAŻP (Zespół Projektowania Autorskich Systemów ATM) poprzez skierowanie Programistów do dyspozycji Zamawiającego-ZMIANA TERMINU

 

Numer referencyjny zakupu

AQU/AQW-WZ-221-846/2016

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Magdalena Karolak

Telefon i e-mail osoby do kontaktu

22 574 51-53; magdalena.karolak@pansa.pl

Rodzaj zamówienia

usługa

Przedmiot zakupu

Świadczenie przez wykonawcę usług programistycznych na rzecz komórki organizacyjnej PAŻP (Zespół Projektowania Autorskich Systemów ATM) poprzez skierowanie Programistów do dyspozycji Zamawiającego

Termin realizacji zakupu

Do dnia do dnia 31 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert

Do dnia do dnia 24.11.2016 r.

Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie

  1. cena za jedną godzinę pracy programisty JAVA (C1)
    – 20 pkt;
  2. cena za jedną godzinę pracy programisty WEB (C2)
    – 20 pkt;
  3. ocena  spełnienia przez zaproponowanego przez Wykonawcę programistę do realizacji Umowy, wymagań merytorycznych Zamawiającego określonych w Ofercie (zweryfikowanych przez Zamawiającego podczas rozmowy kwalifikacyjnej) (CV) – 50 pkt;
  4. najkrótszy możliwy terminy rozpoczęcia prac przez programistę Wykonawcy (T) – 10 pkt.

Dopuszczona forma oferty

pisemna lub mailowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o przetargu z KC,

Druk oferty,

projekt umowy

 

Uprzejmie informujemy, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 05.12.2016 roku do godz.12.00.

 

Odbiór nieczystości płynnych z obiektu Lipniki Stare – zmiana terminu

Numer referencyjny zakupu

AZN/AQW-WZ-221-792/2016

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Agnieszka Dolińska

Telefon i e-mail osoby do kontaktu

22 574 61 18; a.dolinska@pansa.pl

Rodzaj zamówienia

Usługa

Przedmiot zakupu

Odbiór nieczystości płynnych z obiektu Lipniki Stare

Termin realizacji zakupu

XII.2016 – X.2018

Termin składania ofert

Do dnia 21.11.2016 r.  do  godz.10.00

Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie

cena – 100%

opuszczona forma oferty

pisemna lub mailowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o przetargu z KC

Formularz oferty

OPZ 

Przedłużenie terminu składania ofert do 23.11.16 do godz. 11:00

Odbiór odpadów komunalnych z obiektu PAŻP ul. Gałczyńskiego 2a Raszyn (05-090) – zmiana terminu

 

Numer referencyjny zakupu

AZN/AQW-WZ-221-792/2016

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Agnieszka Dolińska

Telefon i e-mail osoby do kontaktu

22 574 61 18; a.dolinska@pansa.pl

Rodzaj zamówienia

Usługa

Przedmiot zakupu

Odbiór odpadów komunalnych z obiektu PAŻP
ul. Gałczyńskiego 2a Raszyn (05-090)

Termin realizacji zakupu

XII.2016- IV 2017

Termin składania ofert

Do dnia 21.11.2016 r.  do  godz.10.00

Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie

cena – 100%

opuszczona forma oferty

pisemna lub mailowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o przetargu z KC

Formularz oferty

OPZ 

 Wydłużenie terminu składania ofert do 23.11.2016 r. do godz. 11:00

 

Odbiór nieczystości płynnych z obiektów ASR 10 i 11-przedłużenie terminu

Numer referencyjny zakupu

AZN/AQW-WZ-221-792/2016

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Agnieszka Dolińska

Telefon i e-mail osoby do kontaktu

22 574 61 18; a.dolinska@pansa.pl

Rodzaj zamówienia

Usługa

Przedmiot zakupu

Odbiór nieczystości płynnych z obiektów ASR 10 i 11

Termin realizacji zakupu

XII.2016 – X.2018

Termin składania ofert

Do dnia 21.11.2016 r.  do  godz.10.00

Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie

cena – 100%

opuszczona forma oferty

pisemna lub mailowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o przetargu z KC

Formularz oferty

OPZ 

 Przedłużenie terminu składania ofert do 23.11.2016 do godz. 11:00

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast