image_pdfimage_print

Ogłoszenie o sprzedaży samolotu. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza II przetarg otwarty

W dniu 12.10.2021 o godz. 10:00, w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Wieżowej 8 w  Warszawie, odbędzie się przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samolotu TYPU LET L410 UVP-E15 (MSN: 892318).

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP:  www.pansa.pl  oraz  http://bip.pansa.pl/ , w dziale – Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych”.

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury.

Kupujący ponosi wszystkie koszty opłat i prowizji związane z wniesieniem wadium i uregulowaniem płatności wobec PAŻP naliczone przez bank kupującego, oraz banki i instytucje pośredniczące w transakcji.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami).

Ogłoszenie

Dane techniczne samolotu SP-TPA

Regulamin przetargu

Ogłoszenie o sprzedaży samolotu. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty

W dniu 17.09.2021 o godz. 10:00, w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Wieżowej 8 w  Warszawie, odbędzie się przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samolotu TYPU LET L410 UVP-E15 (MSN: 892318)

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP:  www.pansa.pl  oraz  http://bip.pansa.pl/ , w dziale – Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych”.

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury

Kupujący ponosi wszystkie koszty opłat i prowizji związane z wniesieniem wadium i uregulowaniem płatności wobec PAŻP naliczone przez bank kupującego, oraz banki i instytucje pośredniczące w transakcji

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami).

Ogłoszenie

Dane techniczne samolotu SP-TPA

Regulamin przetargu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza wyniki sprzedaży kontenera

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że 25 maja br., Prezes PAŻP zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty na sprzedaż kontenera zlokalizowanego na terenie boiska sportowego przy ul. Wieżowej.

W wyniku ogłoszenia wpłynęły trzy oferty na zakup kontenera zlokalizowanego na terenie boiska sportowego przy ul. Wieżowej. Na podstawie badania i oceny ofert, spośród złożonych ofert wyłoniono oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę złożoną przez firmę Falcon Sokołowska Sp. J., ul. Wyboista 11, 05-092 Łomianki, która wyniosła 3050 PLN.

PAŻP sprzedaje kontener znajdujący się na boisku przy ul. Wieżowej w Warszawie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że sprzedaje kontener metalowy magazynowy. Oferty należy składać do dnia 14.05.2021r do godziny 15:00 w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie.

Wszystkie informacje odnośnie zasad składania ofert oraz szczegółowe informacje odnośnie sprzedawanego kontenera znajdują się w pliku PDF poniżej.

Ogłoszenie o sprzedaży gruntów + wyniki

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

ogłasza przetarg otwarty

 

W dniu 19.10.2020r o godz. 9:00, w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie, w Sali B3.66, odbędzie się przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w następujących lokalizacjach:

 1. Gdańsk, działka o nr ewidencyjnym 240/2, obręb Firoga,
 2. Drezdenko, działka o nr ewidencyjnym 856/6,
 3. Poznań, działka o nr ewidencyjnym 33/1, obręb Rataje,
 4. Suwałki, działki o nr ewidencyjnych 32663/1, 32663/2, 32663/3, obręb 7, Zahańcze,
 5. Jabłonka, Działka o nr 3639 obręb Jabłonka, gmina Jabłonka,
 6. Pułtusk, Działka o nr  85/24 obręb 0023 oraz garaż znajdujące się w Pułtusku przy ul. Jana Pawła II.

 

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP:  www.pansa.pl  oraz  http://bip.pansa.pl/ , w dziale – „Działalność Agencji” pod zakładką „Zbycie środków trwałych”, a także na tablicach ogłoszeń w budynkach PAŻP ul. Wieżowa 8 w Warszawie.

Niniejszy przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).

 

AKTUALIZACJA: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGŁASZA WYNIKI PRZETARGU OTWARTEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 19.10.2020r W FORMIE OFERT PISEMNYCH NA SPRZEDAŻ 6 GRUNTÓW i NANIESIEŃ. WYNIKI W ZAŁĄCZNIKU.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza II przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z eksploatacji + wyniki

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w budynku sprzedającego w Warszawie, 02-147 ul. Wieżowa 8 w dniu 11.03.2020 o godz. 9:00.

Sprzedający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 15 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Pojazdy będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w siedzibie sprzedającego w Warszawie przy ul. Wieżowej 8 w dniach od 03.03.2020 do 09.03.2020 w godzinach 09:00 do 14:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 574 52 10
Wyniki przetargu, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Prezesa PAŻP, zostaną niezwłocznie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynkach siedziby firmy przy ul. Wieżowej 8, 02-147 Warszawa  oraz na stronie internetowej http://bip.pansa.pl/ w dziale Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych”.

 

WYNIKI PONIŻEJ

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z eksploatacji

I postępowanie przetargowe

 

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w budynku sprzedającego w Warszawie, 02-147 ul. Wieżowa 8 w dniu 11.02.2020 o godz. 9:00.

Sprzedający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 15 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Pojazdy będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w siedzibie sprzedającego w Warszawie przy ul. Wieżowej 8 w dniach od 03.02.2020 do 07.02.2020 w godzinach 09:00 do 14:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 574 52 10

 

Wyniki w załączeniu

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGŁASZA PRZETARG OTWARTY W FORMIE OFERT PISEMNYCH NA SPRZEDAŻ ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYH SIĘ NA BOISKU SPORTOWYM PRZY UL. WIEŻOWEJ W WARSZAWIE

II postępowanie przetargowe

 • Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

 1. Wieżowa 8

tel: (22) 574 60 43

 • Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w budynku sprzedającego w Warszawie, 02-147 ul. Wieżowa 8 w dniu 28.03.2019r o godz. 9:00.

 • Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany zasilacz:

 

Elementy będące przedmiotem sprzedaży, znajdują się na boisku sportowym przy ul. Wieżowej w Warszawie, na części działki o nr ewidencyjnym 2/29, obręb 2-06-07.

Termin oglądania zostanie dokładnie ustalony telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 574 60 43 lub (22) 574 52 25.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż elementów znajdujących się na boisku sportowym przy ul. Wieżowej w Warszawie

I postępowanie przetargowe

 • Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

 1. Wieżowa 8

tel: (22) 574 60 43

 • Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w budynku sprzedającego w Warszawie, 02-147 ul. Wieżowa 8 w dniu 27.02.2019 r. o godz. 9:00.

 • Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany zasilacz:

 

Elementy będące przedmiotem sprzedaży, znajdują się na boisku sportowym przy ul. Wieżowej w Warszawie, na części działki o nr ewidencyjnym 2/29, obręb 2-06-07.

Termin oglądania zostanie dokładnie ustalony telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 574 60 43 lub (22) 574 52 25.

II przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż zasilacza ups 9390-60-u-3×0-mbs wycofanego z eksploatacji

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

OGŁASZA II PRZETARG OTWARTY W FORMIE OFERT PISEMNYCH NA SPRZEDAŻ ZASILACZA UPS 9390-60-U-3X0-MBS WYCOFANEGO Z EKSPLOATACJI

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w budynku sprzedającego w Warszawie, 02-147 ul. Wieżowa 8 w dniu 03.12.2018 o godz. 9:00.

 

Zasilacz będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w budynku przy ul. Gałczyńskiego 2 w Raszynie. Termin zostanie dokładnie ustalony telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 574 60 37 lub (22) 574 52 25.

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast