Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży samolotu LET L410 UVP-E15

image_pdfimage_print

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, z siedzibą przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie, informuje o zamiarze sprzedaży, w formie przetargu otwartego, samolotu typu LET L410 UVP-E15 o numerze seryjnym MSN 892318 i rejestracji SP-TPA.

 

Wszystkie informacje odnośnie sprzedaży zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP: www.pansa.pl oraz http://bip.pansa.pl/ w dziale Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych PAŻP”. Po ogłoszeniu postępowania przetargowego informacje również będą dostępne pod tymi adresami.

 

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury.

 

Kupujący ponosi wszystkie koszty opłat i prowizji związane z wniesieniem wadium i uregulowaniem płatności wobec PAŻP naliczone przez bank kupującego, oraz banki i instytucje pośredniczące w transakcji.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami).

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

LET L410 UVP-E15 (SP-TPA) Fot. Piotr Bożyk

LET L410 UVP-E15 (SP-TPA) Fot. Piotr Bożyk

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast