Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

image_pdfimage_print

AMC POLSKA Realizuje zadania zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie ASM 2 i 3

ASM 2 – POZIOM PRZEDTAKTYCZNY

  1. zbieranie i analiza zapotrzebowań na przestrzeń powietrzną.
  2. rozstrzyganie kolidujących próśb o przydział stref zarządzanych przez AMC przez stosowanie zatwierdzonych priorytetów, renegocjacje, zmianę harmonogramów.
  3. informowanie o dokonanym przydziale przestrzeni powietrznej w planie użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP),w przeddzień operacji do godz. 14:00 UTC.

 ASM 3 – POZIOM TAKTYCZNY

  1. aktywacja i dezaktywacja elementów przestrzeni zawartych w AUP.
  2. uaktualnianie danych związanych z realizacją AUP.
  3. aktywacja, na prośbę użytkownika przestrzeni powietrznej, dodatkowych stref nie kolidujących ze strukturami zawartymi w AUP oraz przestrzenią niekontrolowaną.
  4. reagowanie na każdą dodatkową prośbę wynikającą z poważnych niespójności dróg lotniczych lub nie przewidzianych problemów ATC
  5. ogłaszanie w razie potrzeby w dniu operacji uaktualnionego planu użytkowania przestrzeni powietrznej (UUP) najpóźniej na 1 godz. przed zmianami w nim zawartymi.
  6. monitorowanie wykorzystania przydzielonych struktur przestrzeni powietrznej.
  7. informowanie o ograniczeniach użytkowników wykonujących loty w przestrzeni niekontrolowanej.

Dodatkowe informacje patrz e-AIP (ENR 2.2.3-1 i ENR 2.2.2-1) http://ais.pansa.pl/aip/index.php

 

Więcej informacji na stronie tematycznej poświęconej Ośrodkowi Zarządzania Przestrzenią Powietrzną: http://www.amc.pansa.pl/ 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast