image_pdfimage_print

Od 01 września 2019 r. wszystkie ogłoszenia znajdują się na SmartPZP

Od 01 września 2019 r. wszystkie ogłoszenia znajdują się na SmartPZP 

 

Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę baterii do urządzeń Last-Resort Jotron T810 model BU-872

Numer referencyjny zakupu AZP-WZ-2227/721/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Małgorzata Podsiadły
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 51 60; malgorzata.podsiadly@pansa.pl
Rodzaj zamówienia dostawa
Przedmiot zakupu Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę baterii do urządzeń Last-Resort Jotron T810 model BU-872
Termin realizacji zakupu Maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy (zgodnie z terminem wskazanym w Ofercie)
Termin składania ofert Do dnia 05.09.2019r.
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena 80%,

Termin realizacji 20%

Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu,

Opis przedmiotu zamówienia

Druk oferty

 

Dostawa wraz z montażem zestawu urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej w Ośrodku terenowym PAŻP w Poznaniu

Numer referencyjny zakupu AZP-WZ-2227-667/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Aleksandra Malesa
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 51 32 adres e-mail: aleksandra.malesa@pansa.pl
Rodzaj zamówienia dostawa
Przedmiot zakupu Dostawa wraz z montażem zestawu urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej w Ośrodku terenowym PAŻP w Poznaniu
Termin realizacji zakupu IV kw. 2019 r.
Termin składania ofert Do dnia 05.09.2019r. do godz. 12.00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena 70%,

Gwarancja 10%

Termin realizacji 20%

Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu,

Opis przedmiotu zamówienia

Druk oferty

 

Sprzedaż i dostawa części składowych/elementów systemu IT

Numer referencyjny zakupu AZHZ-210-55/465/19
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Mariusz Gontarz
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 52 08; mariusz.gontarz@pansa.pl
Rodzaj zamówienia dostawa
Przedmiot zakupu Sprzedaż i dostawa części składowych/elementów systemu IT
Termin realizacji zakupu kryterium oceny ofert
Termin składania ofert Do dnia 26.08.2019 r
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena brutto – 80 % Termin realizacji – 20%

           

Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania          Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

         Nr 2 – Druk oferty

         Nr 2 A- Formularz cenowy

         Nr 3 –   Projekt umowy

 

Wykonanie szczegółowej ekspertyzy wieży kratowej, magistrali światłowodowej oraz 3 szt. masztów antenowych wraz z odciągami w RDST Służewiec

Numer referencyjny zakupu AZP-WZ-2227-675/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Janusz Gontarz
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 61 31 adres e-mail: janusz.gontarz@pansa.pl
Rodzaj zamówienia Usługa
Przedmiot zakupu Wykonanie szczegółowej ekspertyzy wieży kratowej, magistrali światłowodowej oraz 3 szt. masztów antenowych wraz z odciągami w RDST Służewiec
Termin realizacji zakupu III kw. 2019 r.
Termin składania ofert Do dnia 07.08.2019 r.  do godz. 12:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena 80%,

Termin realizacji 20%

Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu,

Opis przedmiotu zamówienia (+2 zdjęcia)

Druk oferty

 

Remont kontenerów ILS/GPDME KRW, ILS/LOCL, OR TMA/RX na terenie lotniska Kraków – Balice

Numer referencyjny zakupu AZP-WZ-2227-662/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Janusz Gontarz
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 61 31 adres e-mail: janusz.gontarz@pansa.pl
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zakupu Remont kontenerów ILS/GPDME KRW, ILS/LOCL, OR TMA/RX na terenie lotniska Kraków – Balice
Termin realizacji zakupu III kw. 2019 r.
Termin składania ofert Do dnia 05.08.2019 r.  do godz. 12:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena 70%,

Termin gwarancji 10%

Termin wykonania liczony w dniach roboczych 20%

Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu,

Opis przedmiotu zamówienia (3 załączniki + 3 zał. zdjęć)

Druk oferty

 

Przeprowadzenie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem – SMS (Safety Management System)

Numer referencyjny zakupu  AZP-WZ-2227/532/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Grażyna Jakubik, Mariusz Krzyżanowski
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 52 05; grazyna.jakubik@pansa.pl

22 574 50 22, + 48 667 946 780, mariusz.krzyzanowski@pansa.pl

Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Przeprowadzenie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem – SMS (Safety Management System)
Termin realizacji zakupu Do 30.09.2019 r.
Termin składania ofert Do dnia 19 lipca 2019
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena 100%
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu,

OPZ,

Druk oferty,

Projekt umowy

 

Wykonanie badania efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

Numer referencyjny zakupu AZHU-AZP-WZ-2227/518/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Magdalena Bilińska
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 63 62; magdalena.bilinska@pansa.pl
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Wykonanie badania efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
Termin realizacji zakupu 30 dni od daty podpisania umowy.
Termin składania ofert Do dnia 10.07.2019 r.  do  godz. 15.00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena brutto– 100 %

           

Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Formularz oferty

Projekty umowy

 

 

Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla komórek organizacyjnych PAŻP

 

Data zlecenia 30.05.2019
Numer referencyjny zakupu
Imię i nazwisko zlecającego Mariusz Gontarz
Komórka organizacyjna zlecającego AZHZ
Telefon i e-mail zlecającego 22 574 52-08; mariusz.gontarz@pansa.pl
Rodzaj zamówienia Dostawa

/ usługa/ robota budowlana*

Przedmiot zakupu Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla komórek organizacyjnych PAŻP
Termin realizacji zakupu Maksymalnie do 21 dni od daty podpisania Umowy (Zgodnie z ofertą).
Termin składania ofert Do dnia 12.06.2019 do  godz. 23:59.
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocen Stosowna tabela wskazana w Ogłoszeniu o przetargu z KC
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP Ogłoszenie o przetargu z KC,

Druk oferty (word),

Formularz cenowy,

OPZ,

Projekt umowy

+

Aktualizacja plików: OPZ / Formularz cenowy 06.06.2019

Aktualizacja plików: OPZ / Formularz cenowy 07.06.2019

 

Usługi ochrony osób i mienia w obiekcie radarowym Mściwuje k.Łomży

Numer referencyjny zakupu AZP-WZ-2223-389/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Małgorzata Sadkowska
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 52 06; malgorzata.sadkowska@pansa.pl
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Usługi ochrony osób i mienia w obiekcie radarowym Mściwuje k.Łomży
Termin realizacji zakupu 24 miesiące od daty podpisania Umowy.
Termin składania ofert Do dnia 22.05.2019 r.  do  godz. 12.00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie 1.         Cena brutto– 60 %

2.         Czas dojazdu grupy interwencyjnej – 40%

Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz oferty

Projekty umowy

Odpowiedzi na pytani 21.05.2019

 

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast