Ogłoszenie o sprzedaży samolotu POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ ogłasza przetarg otwarty (10.06.2016)

image_pdfimage_print

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg na sprzedaż samolotu
L-410 UVP-E15 Turbolet, SP-TPB.

 

PAŻP informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert i ich otwarcia. W dniu 20.06.2016r. o godz. 10:30, w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Gałczyńskiego 2a w Raszynie, odbędzie się przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż samolotu L-410 UVP-E15 Turbolet, SP-TPB. 

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Kupujący ponosi wszystkie koszty opłat i prowizji związane z wniesieniem wadium i uregulowaniem płatności wobec PAŻP naliczone przez bank kupującego, oraz banki i instytucje pośredniczące w transakcji.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

 

Zdjęcia na stronie internetowej www.pansa.pl

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast