Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości.

image_pdfimage_print

Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości. Zamówienie nie przekracza równowartości 14 000 euro i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 Nr 113, z póź. zm.) ustawy nie stosuje się.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast