Rejestr zmian

Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2013-06-04 15:48:14 Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Drezdenko Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 15:47:02 Ogłoszenie na rozbiórkę masztów stalowych NDB „AY” Załuski w Warszawie Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:47:57 Ogłoszenie na remont studzienek kanalizacyjnych na terenie CZRL - PAŻP przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:46:47 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Wykonanie pomiarów promieniowania rentgenowskiego (X) dla celów BHP Edycja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:44:14 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Wykonanie pomiarów promieniowania rentgenowskiego (X) dla celów BHP Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:42:37 Ogłoszenie na wykonanie: Konserwacja poprzez malowanie wieży radarowej radaru wtórnego MSSR w Lipnikach Starych koło Pułtuska Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:41:08 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: Świadczenie usług kurierskich dla PAŻP w Warszawie oraz we wszystkich Oddziałach Terenowych PAŻP w obrocie krajowym i zagranicznym. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:28:46 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na wykonanie: „Naprawa drogi dla obiektu Zespołu Radiolokacji w Lipnikach Starych koło Pułtuska”. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:25:46 Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzeń Ogródków METEO zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:23:52 Ogłoszenie na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego remontu dachu TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:20:05 Ogłoszenie na wykonanie remontu schodów drabiniastych i dopasowania drzwi w TWR Wrocław we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:19:05 Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu geodezyjnego wznowienia granicy nieruchomości. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:17:41 Ogłoszenie na wykonanie: remontu sufitu podwieszanego w sali operacyjnej TWR Wrocław Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:16:44 Ogłoszenie na wykonanie: „Remont ogrodzenia Radiostacji ACC w Poznaniu” Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:15:35 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie naprawy testera radiokomunikacyjnego Schlumberger typ SI 4031. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:14:40 Ogłoszenie na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego remontu dachu TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:13:45 Ogłoszenie na wykonanie remontu przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na płycie lotniska Portu Lotniczego w Warszawie Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:09:44 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kalendarzy firmowych na rok 2013. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:07:27 Ogłoszenie na wykonanie remontu ślusarki aluminiowej oszklonej ściany oznaczonej SSR5b w TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:05:29 Ogłoszenie na odbiór odpadów z Obiektu Terenowego Gdańsk Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 13:04:15 Ogłoszenie na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego remontu dachu TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:59:02 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro na: usługę tłumaczenia dokumentu (umowy szkoleniowej) w trybie zwykłym z języka angielskiego na język polski. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:56:33 Ogłoszenie na wykonanie: remontu podłogi kontenera ACC we Wrocławiu Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:55:29 Ogłoszenie na wykonanie remontu ślusarki aluminiowej oszklonej ściany oznaczonej SSR5b w TWR we Wrocławiu ul. Skarżyńskiego 36 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:53:12 Ogłoszenie na wykonanie: „Remont ogrodzenia Radiostacji ACC w Poznaniu” Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:52:05 Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:51:10 Ogłoszenie dotyczące wykonania odtworzenia i modernizacji roślinności wokół Ośrodka Radiolokacyjnego w Gdańsku. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:48:11 Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. „Przebudowa linii energetycznej SN-15 kV zasilającej VOR2, DME i ACC” dla PL. Kraków w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:42:44 Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszczenia warsztatowo-garażowego na terenie Ośrodka Poznań; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Przeżmierowo- Wysogotowo, k/ Poznania, ul. Radarowa 1 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:38:52 Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego określenia wartości nieruchomości położonej w Gdańsku (dz.ew. 40/33, 40/34 obr. 0025). Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:37:51 Ogłoszenie na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego fundamentów wieży radarowej w Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:35:50 Ogłoszenie na wykonanie remontu pomieszczeń FIS w OKRL Gdańsk ul. Słowackiego Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:34:41 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: monitorowanie artykułów prasowych, stacji radiowych i programów telewizyjnych na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na lata 2013-2015 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:33:31 Ogłoszenie na wykonanie: Wymianę szyby zespolonej w Sali operacyjnej TWR CZRL w Warszawie Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:28:51 Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. „Przebudowa linii energetycznej SN-15 kV zasilającej VOR2, DME i ACC” dla PL. Kraków w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:21:56 Ogłoszenie na realizację zamówienia na usługę dostarczenia albumów z wykonaniem wklejki reklamowej Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:19:58 „Zabezpieczenia 14 szt. otworów okiennych o wym. 1,45x 1,45 m w poziomie parteru oraz 3 sztuk drzwi o wymiarach 0,90x2,2 0m na obiekcie NDB „dalsza” we Wrocławiu Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:18:50 Ogłoszenie na wykonanie wymiany opraw oświetlenia przeszkodowego wraz z kablem zasilającym, zainstalowanych na masztach obiektu nawigacji lotniczej NDB BBM w Zielonej Górze Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:16:57 Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:15:57 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie operatu szacunkowego stołówki pracowniczej w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:14:27 Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Czaplinek Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:12:18 Ogłoszenie: Najem kontenera socjalnego wraz z dostawą Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:10:59 Zabezpieczenia 15 szt. otworów okiennych o wym. 1,45x 1,45 m w poziomie parteru oraz 3 sztuk drzwi o wymiarach 0,90x2,2 0m na obiekcie NDB „dalsza” we Wrocławiu” Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:08:45 Ogłoszenie na świadczenie usług doradczych i mentorskich wraz z konsultacjami w zakresie dialogu społecznego Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:07:49 Ogłoszenie: kompleksowa dostawa energii elektrycznej do DME Trzebnica Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:06:45 Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do OR Trzebielino Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:05:09 Ogłoszenie : kompleksowa dostawa energii elektrycznej do OR Kokoszki Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:03:48 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: usługę tłumaczenia dokumentu (umowy licencyjnej) w trybie zwykłym z języka angielskiego na język polski. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:02:35 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: na prowadzenie konserwacji bieżącej dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Wieży kontroli Lotów na lotnisku w Rzeszowie. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 12:01:36 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: usługę tłumaczenia dokumentu (umowy szkoleniowej) w trybie zwykłym z języka angielskiego na język polski. Publikacja strony : Anna Jawoszek
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast