Rejestr zmian

Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2013-06-04 09:54:36 Ogłoszenie : Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do DME Olesno Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:52:32 Ogłoszenie na wykonanie: przeglądów konserwacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu PAŻP Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:50:52 Ogłoszenie na rozebranie drogi dojazdowej do obiektu DVOR Rzeszów Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:49:45 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kopert i papieru z nadrukiem firmowym PAŻP Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:48:39 Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu AVIA Poznań Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:47:28 Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. „Remont i pionowanie masztu antenowego Radiostacji ACC w Czempinie” Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:46:10 Ogłoszenie na wykonanie: Konserwacji ogrodzenia obiektu DVOR/DME w Siedlcach Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:44:42 Ogłoszenie na wykonanie: wyposażenie pomieszczeń do przechowywania broni w obiektach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Zabierzowie, Wrocławiu, Lipnikach Starych, Gdańsku Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:43:21 Ogłoszenie dotyczące wykonania podziału geodezyjnego Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:42:10 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kuferków świątecznych na Wielkanoc 2013 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:38:28 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie kartek świątecznych na Wielkanoc 2013r. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:27:04 Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:25:48 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wykonanie naprawy 2 sztuk lornetek Optolyth Royal 15x63 BGA Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:23:57 Ogłoszenie na wykonanie: wymiana 2 szt. hydrantów podziemnych w obiekcie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Szczecinie-Goleniowie, Glewice 1 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:21:59 Wykonanie remontu pomieszczeń Biura Odpraw Załóg Gdańsk Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:03:25 Ogłoszenie na wykonanie remontu elewacji budynku stacji transformatorowej ST5A w Siewierzu Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:01:48 Ogłoszenie na wykonanie: wymiana 2 szt. hydrantów podziemnych w obiekcie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Szczecinie-Goleniowie, Glewice 1 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 09:00:20 Ogłoszenie dotyczące wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kontenerowej wieży kontroli ruchu lotniczego na terenie PL Lublin Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 08:59:01 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: zapewnienie powierzchni reklamowej na powłoce balonu ogrzewanego powietrzem Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 08:57:47 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 14.000 Euro na: świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 08:56:29 Ogłoszenie na konserwację - malowanie masztów antenowych NDB „RZ” Łukawiec Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 08:53:38 Ogłoszenie na wykonanie: konserwacji żurawia warsztatowego 010 ŻWP Q-2t, należącego do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej znajdującego się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Edycja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 08:53:00 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: zapewnienie powierzchni reklamowej na powłoce balonu ogrzewanego powietrzem Edycja strony : Anna Jawoszek
2013-06-04 08:38:14 Ogłoszenie na wykonanie: konserwacji żurawia warsztatowego 010 ŻWP Q-2t, należącego do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej znajdującego się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Edycja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 16:14:26 Ogłoszenie na realizację zamówienia pn. Remont betonowej czapy dachowej kontenera stacji trafo - Ośrodka Radarowego na terenie lotniska Wrocław oraz remont fundamentów kontenera agregatu na obiekcie j/w Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 16:05:38 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: zapewnienie powierzchni reklamowej na powłoce balonu ogrzewanego powietrzem Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 16:01:39 Ogłoszenie na wykonanie: konserwacji żurawia warsztatowego 010 ŻWP Q-2t, należącego do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej znajdującego się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 16:00:23 Ogłoszenie na remont nawierzchni z kostki brukowej ACC Katowice Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:57:16 Ogłoszenie na wykonanie remontu- przełoożenia istniejącej pozapadanej kostki betonowej na terenie obiektu RDST Służewiec w Warszawie przy ul. Smyczkowej 1 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:55:59 Ogłoszenie na wykonanie: ponowne przeliczenie parametrów finansowych w modelu finansowo-ekonomicznym projektu POIS.06.03.00-00-009/11 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:54:22 Ogłoszenie na wykonanie konserwacji i naprawy okien w budynku kotłowni CZRL przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:52:55 Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia ogródków cejlometrów na lotnisku w Poznaniu przy ul. Bukowskiej Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:51:27 Ogłoszenie na wykonanie remontu elewacji budynku wieżowego AVIA w Poznaniu – Wysogotowie przy ul. Radarowej 1 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:49:41 Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektu PAŻP w Raszynie, ul. Gałczyńskiego 2a Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:48:18 Ogłoszenie dotyczące przeglądu maszyn ogrodniczych w 2013r. znajdujących się w obiekcie PAŻP Warszawa, ul. Wieżowa 8 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:46:38 Ogłoszenie na wykonanie : usługi doraźnego utrzymania czystości i porządku w obiekcie TWR Lublin w okresie maj – sierpień 2013r. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:45:01 Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektu TWR PAŻP w Rzeszowie Jasionce Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:43:37 Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektu TWR PAŻP w Łodzi Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:31:02 Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu nieczystości ciekłych z obiektów PAŻP w Warszawie, tj. ASR9 przy ul. Janka Muzykanta 2 i ASR10 przy ul. Na Skraju 14 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:29:29 Ogłoszenie dotyczące świadczenia usługi wywozu nieczystości ciekłych z obiektu PAŻP w PUŁTUSKU, Lipniki Stare Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:28:05 Studium wykonaIności dla projektu "Budowa ILS/DME na lotnisku Babimost-Zielona Góra" realizowanego w ramach programu dofinansowanego ze środków UE Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:26:05 Ogłoszenie na wykonanie : usługi doraźnego utrzymania czystości i porządku w obiekcie TWR Rzeszów w okresie czerwiec – sierpień 2013r. Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:24:58 Rozeznania rynku na rok 2012 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:23:07 Rozeznania rynku na rok 2012 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:21:39 Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach - 2013 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:15:21 Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach - 2011/2012 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 15:06:45 Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach - 2010 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 14:57:49 Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 14:46:23 Plan zamówień publicznych na 2009 rok Publikacja strony : Anna Jawoszek
2013-06-03 14:28:41 Plan zamówień publicznych na 2010 rok Publikacja strony : Anna Jawoszek
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast