Rejestr zmian

Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2021-06-17 14:29:41 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Wrocław Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2021-06-17 14:27:25 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka Nowa publikacja
2021-06-17 14:25:05 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Portach Lotniczych Olsztyn - Mazury i Lublin Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2021-05-24 18:30:32 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Portach Lotniczych w Szczecinie Goleniowie, Modlinie, Łodzi oraz Bydgoszczy Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-05-21 16:30:52 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Portach Lotniczych w Szczecinie Goleniowie, Modlinie, Łodzi oraz Bydgoszczy Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2021-05-19 14:49:51 RFI: Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów i operatorów BSP Dodanie pliku Piotr Bożyk
2021-05-18 09:51:02 Dostawa infrastruktury technicznej dla usług cyfrowych BSP Nowa publikacja Mariusz Bugalski
2021-05-13 13:27:21 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Dodanie pliku Mikołaj Karpiński
2021-05-13 12:15:30 RFI: Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów i operatorów BSP Dodanie pliku Piotr Bożyk
2021-04-09 11:39:24 RFI: Świadczenie usług transmisji danych przez prywatny APN, na potrzeby monitoringu obiektów CNS dla PAŻP Aktualizacja Piotr Bożyk
2021-03-31 09:55:39 Majątek i finanse Dodanie pliku Piotr Bożyk
2021-03-26 13:25:00 Budowa obiektu radiokomunikacyjnego OR Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-03-15 11:51:08 Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych na rzecz projektu pn. „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 r.” Edycja Małgorzata Dombrowska
2021-03-15 11:47:19 Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych na rzecz projektu pn. „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 r.” Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-03-15 11:41:14 Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych na rzecz projektu pn. „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 r.” Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2021-03-05 10:40:42 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - tekst jednolity Aktualizacja Mikołaj Karpiński
2021-02-18 08:14:48 świadczenie usług transmisji danych przez prywatny APN, na potrzeby monitoringu obiektów CNS dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-02-11 08:22:28 Zakup samochodu ciężarowego typu furgon Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-01-28 17:22:32 udostępnienia zasobów Portu Lotniczego Gdańsk do walidacji w ramach SESAR 2020 Solution PJ.02-W2-25 Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-01-27 16:43:43 dostawa systemu ATM P_21/iTEC w OKRL Poznań. Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-01-27 15:56:29 Udostępnienie zasobów Portu Lotniczego Gdańsk Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-01-27 15:49:26 udostępnienia zasobów Portu Lotniczego Gdańsk do walidacji w ramach SESAR 2020 Solution PJ.02-W2-25 Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-01-25 14:55:03 Dostawa, wdrożenie oraz wsparcie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych i sieci wraz ze świadczeniem usługi monitorowania bezpieczeństwa systemów Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-01-25 12:07:12 Wsparcie techniczne kadrowo-płacowego systemu QNT na lata 2021- 2022 Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-01-25 08:58:41 Odbiór i oczyszczanie wód opadowych oraz roztopowych z utwardzonej skanalizowanej powierzchni, za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego PPL w latach 2021-2024 Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-01-22 13:36:58 Świadczenia usług służb łączności (COM) stałej i lotniczej na terenie lotniska Szymany (EPSY) Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-01-22 13:17:54 Rozbudowa obiektowej infrastruktury teleinformatycznej, w którą wyposażony jest budynek OKRL Poznań Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-01-21 13:33:54 Zakup samochodu ciężarowego typu furgon Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-01-20 12:19:03 świadczenie usług transmisji danych przez prywatny APN, na potrzeby monitoringu obiektów CNS dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-01-19 12:16:59 Budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Kętrzyn i OR Sanok Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-01-18 08:57:06 Przedłużenie świadczenia usługi telekomunikacyjnej sieci WAN w oparciu o technologię IPVPN/MPLS Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-01-18 07:57:16 Zaprojektowanie i budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Babimost Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-01-13 18:59:07 Świadczenie usług przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 45 części Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-01-07 15:15:01 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie wsparcia finansowo-księgowego i kontrolingowego Aktualizacja Damian Uszliński
2021-01-07 14:58:07 świadczenie usług transmisji danych przez prywatny APN, na potrzeby monitoringu obiektów CNS dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-01-06 13:57:59 Przeglądy, konserwacje oraz naprawy systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w TWR Łódź oraz OKRL Rzeszów Aktualizacja Katarzyna Borzechowska
2021-01-06 13:57:03 Przeglądy, konserwacje oraz naprawy systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w OKRL Rzeszów Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-01-04 09:33:46 Dostawa biurowego sprzętu komputerowego Edycja Damian Uszliński
2021-01-04 09:32:51 PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKTACH PAŻP Edycja Damian Uszliński
2020-12-31 12:56:37 Dostawa Systemu detekcji zakłóceń i monitorowania GNSS Inne Ewa Ziętek
2020-12-30 14:27:09 Usługa Kierownika Projektu dla planowanej w roku 2021 kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa transportu lotniczego w dobie COVID-19 oraz po pandemii Nowa publikacja Marta Olszewska
2020-12-30 08:33:46 Serwis systemu monitoringu urządzeń CNS Nowa publikacja
2020-12-28 07:53:04 Świadczenia usług służb łączności (COM) stałej i lotniczej na terenie lotniska Szymany (EPSY) Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2020-12-23 17:12:27 Modernizacja systemu ppoż. na potrzeby obiektu TWR Szczecin Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2020-12-22 13:33:50 Zakup samochodu ciężarowego typu furgon Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2020-12-18 09:37:26 Budowa obiektu radiokomunikacyjnego OR Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Nowa publikacja Krzysztof Binkowski
2020-12-15 15:43:41 MODERNIZACJA SIECI INFRASTRUKTURALNEJ - ZAKUP SPRZĘTU SIECIOWEGO Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2020-12-15 15:14:53 Wykonanie przeglądu silników oraz podwozia samolotu B300 (SP-TPU) Nowa publikacja Mariusz Bugalski
2020-12-14 14:28:46 Przedłużenie świadczenia usługi telekomunikacyjnej sieci WAN w oparciu o technologię IPVPN/MPLS Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2020-12-14 09:47:33 świadczenie usług transmisji danych przez prywatny APN, na potrzeby monitoringu obiektów CNS dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast