Rejestr zmian

Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2020-08-05 08:03:50 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji oraz systemu suchego gaszenia z uwzględnieniem robót towarzyszących w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku Terenowego Działu Kontroli Lotniska Łódź Aktualizacja Damian Uszliński
2020-08-04 10:46:17 Dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-08-04 10:30:49 Dostawa oleju opałowego Nowa publikacja Katarzyna Borzechowska
2020-07-28 15:14:51 Usługa podłączenia nowych obiektów PAZP do systemu monitorowania SYNDIS w latach 2020–21 Dodanie pliku Mariusz Bugalski
2020-07-28 15:13:38 Usługa podłączenia nowych obiektów PAZP do systemu monitorowania SYNDIS w latach 2020–21 Nowa publikacja Mariusz Bugalski
2020-07-27 14:10:27 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji oraz systemu suchego gaszenia z uwzględnieniem robót towarzyszących w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku Terenowego Działu Kontroli Lotniska Łódź Aktualizacja Damian Uszliński
2020-07-24 10:44:26 Odbiór i oczyszczanie wód opadowych oraz roztopowych z utwardzonej skanalizowanej powierzchni, za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego PPL w latach 2021-2024 Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2020-07-23 19:37:24 Oprogramowanie do koordynacji rozkładów lotów – okres przejściowy sierpień-listopad (4 m-ce) Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-07-21 16:14:17 Modernizacja sufitu podwieszanego i oświetlenia wraz z malowaniem elementów stalowych i ciągów komunikacyjnych oraz zabudowa wnęk okiennych blatem HPL na Sali operacyjnej TWR Wrocław Aktualizacja Jakub Wielgus
2020-07-17 14:05:38 Dostawa agregatu prądotwórczego Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-07-17 13:23:44 Budowa ILS/DME Katowice Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-07-16 14:43:16 Zakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) Aktualizacja Jakub Wielgus
2020-07-15 13:20:03 Usługa badania sprawozdań finansowych za lata 2020, 2021 i 2022 Nowa publikacja Katarzyna Borzechowska
2020-07-14 15:23:03 Dostawa systemu rejestracji audio i wideo dla FIR Warszawa Aktualizacja Ewa Ziętek
2020-07-13 12:44:42 Dostawa i instalacja konsoli operacyjnych na potrzeby realizacji planów awaryjnych dla Służby Informacji Powietrznej w Gdańsku – projekt CP-FIS Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-07-10 09:29:15 Zakup zestawów słuchawkowo-mikrofonowych Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-07-07 14:44:31 Zakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) Aktualizacja Jakub Wielgus
2020-07-06 11:42:13 Dostawa i instalacja konsoli operacyjnych na potrzeby realizacji planów awaryjnych dla Służby Informacji Powietrznej w Gdańsku – projekt CP-FIS Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-07-06 10:52:04 Zakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) Aktualizacja Jakub Wielgus
2020-07-03 14:07:43 Dostawa agregatu prądotwórczego Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-07-03 10:44:03 Dostawa systemu rejestracji audio i wideo dla FIR Warszawa Aktualizacja Ewa Ziętek
2020-07-02 15:05:02 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji oraz systemu suchego gaszenia z uwzględnieniem robót towarzyszących w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku Terenowego Działu Kontroli Lotniska Łódź Nowa publikacja Damian Uszliński
2020-07-01 14:57:55 Serwis urządzeń klimatyzacji i wentylacji w obiektach PAŻP Aktualizacja Damian Uszliński
2020-07-01 13:15:51 Modernizacja sufitu podwieszanego i oświetlenia wraz z malowaniem elementów stalowych i ciągów komunikacyjnych oraz zabudowa wnęk okiennych blatem HPL na Sali operacyjnej TWR Wrocław Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-07-01 07:52:53 PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKTACH PAŻP Aktualizacja Damian Uszliński
2020-06-30 10:38:04 Nowa publikacja Katarzyna Borzechowska
2020-06-29 11:42:45 Dostawa i instalacja konsoli operacyjnych na potrzeby realizacji planów awaryjnych dla Służby Informacji Powietrznej w Gdańsku – projekt CP-FIS Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-06-26 13:38:09 Zakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-06-26 13:37:22 Zakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-06-24 14:03:42 Remont elementów estakady przy budynku CZRL Nowa publikacja Mariusz Bugalski
2020-06-18 14:57:33 Świadczenie usług przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 15 części Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2020-06-17 16:17:05 Dostawa i instalacja konsoli operacyjnych na potrzeby realizacji planów awaryjnych dla Służby Informacji Powietrznej w Gdańsku – projekt CP-FIS Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-06-17 16:12:18 Dostawa i instalacja konsoli operacyjnych na potrzeby realizacji planów awaryjnych dla Służby Informacji Powietrznej w Gdańsku – projekt CP-FIS Nowa publikacja Krzysztof Binkowski
2020-06-11 22:32:24 Dostawa urządzeń telekomunikacyjnych Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2020-06-11 22:31:41 Dostawa urządzeń telekomunikacyjnych Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2020-06-11 22:29:46 Dostawa urządzeń telekomunikacyjnych Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2020-06-08 15:01:34 Przeglądy, konserwacje oraz naprawy systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w TWR Łódź oraz OKRL Rzeszów Aktualizacja Katarzyna Borzechowska
2020-06-08 13:05:43 Dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2020-06-08 12:21:28 DOSTAWA MEBLI ORAZ DROBNYCH ELEMENTÓW ARANŻACYJNYCH DLA NOWEGO OBIEKTU OKRL POZNAŃ Nowa publikacja Marta Olszewska
2020-06-02 09:46:57 Wsparcie nowych usług i zmian formalno-prawnych w obszarze technologii Oracle APEX oraz systemu ERP Oracle eBS w podziale na dwa zadania Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-06-01 09:45:16 PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKTACH PAŻP Nowa publikacja Damian Uszliński
2020-05-29 15:00:06 Zakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) Aktualizacja Jakub Wielgus
2020-05-29 12:48:47 Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych Aktualizacja Jakub Wielgus
2020-05-29 09:46:55 Dostawa agregatu prądotwórczego Edycja Krzysztof Binkowski
2020-05-29 09:45:40 Dostawa agregatu prądotwórczego Nowa publikacja Krzysztof Binkowski
2020-05-26 15:25:17 Kompleksowa usługa utrzymania czystości i porządku wewnątrz i na terenie zewnętrznym w obiektach PAŻP we Wrocławiu Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2020-05-25 12:08:32 Dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2020-05-22 14:27:56 Budowa ILS/DME Katowice Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-05-22 14:26:02 Budowa ILS/DME Katowice Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-05-22 13:11:51 Zakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) Nowa publikacja Jakub Wielgus
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast