Rejestr zmian

Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2020-10-19 11:09:19 Dostawa infrastruktury serwerowo-macierzowej Nowa publikacja Mariusz Bugalski
2020-10-19 09:15:01 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową obiektów CNS PAŻP – umowa ramowa Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-10-16 09:45:28 Dostawa biurowego sprzętu komputerowego Aktualizacja Damian Uszliński
2020-10-12 14:13:10 Budowa infrastruktury towarzyszącej dla przenoszonego obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Radom Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-10-09 15:12:15 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji oraz systemu suchego gaszenia z uwzględnieniem robót towarzyszących w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku Terenowego Działu Kontroli Lotniska Łódź Aktualizacja Damian Uszliński
2020-10-07 15:50:59 Rozbudowa obiektowej infrastruktury teleinformatycznej, w którą wyposażony jest budynek OKRL Poznań Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2020-10-07 07:11:25 Dostawa i instalacja konsoli operacyjnych na potrzeby realizacji planów awaryjnych dla Służby Informacji Powietrznej w Gdańsku – projekt CP-FIS Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-10-06 17:42:39 udostępnienia zasobów Portu Lotniczego Gdańsk do walidacji w ramach SESAR 2020 Solution PJ.02-W2-25 Nowa publikacja Ewa Ziętek
2020-10-05 15:40:02 Zaprojektowanie i budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Babimost Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2020-10-02 10:12:22 Infrastruktura telekomunikacyjna - modernizacja urządzeń TDM Aktualizacja Damian Uszliński
2020-09-29 08:51:34 Szkolenie w zakresie obsługi ILS8122/DME9020 Intelcan Sprawa nr 102/PAŻP/2020/AZP Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2020-09-23 20:33:57 Zapewnienie usługi mobilnej łączności radiowej trunkingowej, dzierżawa otworów w kanalizacji teletechnicznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy obiektami PPL, a PAŻP-CZRL Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2020-09-21 11:34:30 Zakup systemu UTM w wersji 1.2 wraz z przejęciem wszystkich praw majątkowych Aktualizacja Damian Uszliński
2020-09-17 08:38:46 Dostawa biurowego sprzętu komputerowego Aktualizacja Damian Uszliński
2020-09-16 08:52:51 Dostawa biurowego sprzętu komputerowego Aktualizacja Damian Uszliński
2020-09-16 08:52:07 Dostawa biurowego sprzętu komputerowego Nowa publikacja Damian Uszliński
2020-09-14 15:39:00 Dostawa, wdrożenie oraz wsparcie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych i sieci wraz ze świadczeniem usługi monitorowania bezpieczeństwa systemów Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2020-09-11 15:28:55 Wykonanie prac remontowych w obiektach PAŻP w Rzeszowie Aktualizacja Katarzyna Borzechowska
2020-09-11 15:22:28 Wykonanie prac remontowych w obiektach PAŻP w Rzeszowie Nowa publikacja Katarzyna Borzechowska
2020-09-11 08:33:24 Przedłużenie wsparcie producenta oprogramowania Veeam Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2020-09-07 12:17:52 Budowa infrastruktury towarzyszącej dla przenoszonego obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Radom Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-09-04 15:50:52 Wykonanie prac remontowych na terenie budynku CZRL w Warszawie przy ul. Wieżowej 8 Nowa publikacja Katarzyna Borzechowska
2020-08-28 13:28:32 Budowa infrastruktury towarzyszącej dla przenoszonego obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Radom Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-08-25 10:59:12 Rozliczenie zużytej energii przez obiekty PAŻP, a podłączone do infrastruktury elektroenergetycznej PL Gdańsk Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-08-24 10:09:09 Infrastruktura telekomunikacyjna - modernizacja urządzeń TDM Aktualizacja Damian Uszliński
2020-08-20 08:55:10 Zakup systemu UTM w wersji 1.2 wraz z przejęciem wszystkich praw majątkowych Aktualizacja Damian Uszliński
2020-08-13 09:39:31 Dodanie pliku Anna Wysocka
2020-08-13 09:38:06 Korekty językowe Anna Klinowska
2020-08-12 15:06:39 Zakup zestawów słuchawkowo-mikrofonowych Dodanie pliku Jakub Wielgus
2020-08-11 16:19:21 Przebudowa układów zasilania obiektów PAŻP w przyłącza zewnętrzne dla agregatów prądotwórczych lub obciążnic Nowa publikacja Katarzyna Borzechowska
2020-08-05 08:03:50 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji oraz systemu suchego gaszenia z uwzględnieniem robót towarzyszących w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku Terenowego Działu Kontroli Lotniska Łódź Aktualizacja Damian Uszliński
2020-08-04 10:46:17 Dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-08-04 10:30:49 Dostawa oleju opałowego Nowa publikacja Katarzyna Borzechowska
2020-07-28 15:14:51 Usługa podłączenia nowych obiektów PAZP do systemu monitorowania SYNDIS w latach 2020–21 Dodanie pliku Mariusz Bugalski
2020-07-28 15:13:38 Usługa podłączenia nowych obiektów PAZP do systemu monitorowania SYNDIS w latach 2020–21 Nowa publikacja Mariusz Bugalski
2020-07-27 14:10:27 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji oraz systemu suchego gaszenia z uwzględnieniem robót towarzyszących w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku Terenowego Działu Kontroli Lotniska Łódź Aktualizacja Damian Uszliński
2020-07-24 10:44:26 Odbiór i oczyszczanie wód opadowych oraz roztopowych z utwardzonej skanalizowanej powierzchni, za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego PPL w latach 2021-2024 Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2020-07-23 19:37:24 Oprogramowanie do koordynacji rozkładów lotów – okres przejściowy sierpień-listopad (4 m-ce) Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-07-21 16:14:17 Modernizacja sufitu podwieszanego i oświetlenia wraz z malowaniem elementów stalowych i ciągów komunikacyjnych oraz zabudowa wnęk okiennych blatem HPL na Sali operacyjnej TWR Wrocław Aktualizacja Jakub Wielgus
2020-07-17 14:05:38 Dostawa agregatu prądotwórczego Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-07-17 13:23:44 Budowa ILS/DME Katowice Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-07-16 14:43:16 Zakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) Aktualizacja Jakub Wielgus
2020-07-15 13:20:03 Usługa badania sprawozdań finansowych za lata 2020, 2021 i 2022 Nowa publikacja Katarzyna Borzechowska
2020-07-14 15:23:03 Dostawa systemu rejestracji audio i wideo dla FIR Warszawa Aktualizacja Ewa Ziętek
2020-07-13 12:44:42 Dostawa i instalacja konsoli operacyjnych na potrzeby realizacji planów awaryjnych dla Służby Informacji Powietrznej w Gdańsku – projekt CP-FIS Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-07-10 09:29:15 Zakup zestawów słuchawkowo-mikrofonowych Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-07-07 14:44:31 Zakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) Aktualizacja Jakub Wielgus
2020-07-06 11:42:13 Dostawa i instalacja konsoli operacyjnych na potrzeby realizacji planów awaryjnych dla Służby Informacji Powietrznej w Gdańsku – projekt CP-FIS Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-07-06 10:52:04 Zakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) Aktualizacja Jakub Wielgus
2020-07-03 14:07:43 Dostawa agregatu prądotwórczego Aktualizacja Krzysztof Binkowski
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast