Rejestr zmian

Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2020-12-11 21:31:42 Opieka i wsparcie techniczne systemu IWB (Integrated Web Breifing) Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2020-12-11 16:46:10 Przeglądy, konserwacje oraz naprawy systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w OKRL Rzeszów Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2020-12-09 22:18:43 Świadczenie usług przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 45 części Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2020-12-09 13:47:40 Infrastruktura telekomunikacyjna - modernizacja urządzeń TDM Aktualizacja Damian Uszliński
2020-12-09 12:38:02 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji oraz systemu suchego gaszenia z uwzględnieniem robót towarzyszących w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku Terenowego Działu Kontroli Lotniska Łódź Aktualizacja Damian Uszliński
2020-12-07 15:08:43 Modernizacja systemu ppoż. na potrzeby obiektu TWR Szczecin Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2020-12-03 15:24:27 Wsparcie techniczne kadrowo-płacowego systemu QNT na lata 2021- 2022 Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2020-11-26 22:12:07 Zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-11-23 15:11:36 Wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksów pomieszczeń w sekt. A, B i C CZRL Nowa publikacja Mariusz Bugalski
2020-11-19 10:02:28 Zaprojektowanie i budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Babimost Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2020-11-13 08:13:52 Świadczenie usługi doradztwa i wsparcia w realizacji zadań R&D Aktualizacja
2020-11-13 08:11:17 Świadczenie usługi doradztwa i wsparcia w realizacji zadań R&D Aktualizacja
2020-11-13 08:10:09 Świadczenie usługi doradztwa i wsparcia w realizacji zadań R&D Aktualizacja
2020-11-13 08:07:02 Świadczenie usługi doradztwa i wsparcia w realizacji zadań R&D Nowa publikacja Ewa Ziętek
2020-11-10 10:15:56 Rozbudowa wieży kontroli ruchu lotniczego TWR Wrocław o obiekty pod infrastrukturę techniczno-administracyjną na terenie MPL Wrocław Strachowice Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-11-09 14:55:07 RFI: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo księgowego wraz ze świadczeniem prac dodatkowych oraz usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia Dodanie pliku Piotr Bożyk
2020-11-03 11:33:22 Budowa infrastruktury towarzyszącej dla przenoszonego obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Radom Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-11-03 10:46:57 Dostawa urządzeń telekomunikacyjnych Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2020-11-02 17:19:50 RFI: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo księgowego wraz ze świadczeniem prac dodatkowych oraz usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia Aktualizacja Piotr Bożyk
2020-10-29 13:48:53 Usługa doradcza w zakresie oceny i zwiększenia efektywności poszczególnych działań realizowanych w ramach Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2020-10-26 10:39:34 Dostawa agregatu prądotwórczego Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-10-23 11:50:50 RFI: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo księgowego wraz ze świadczeniem prac dodatkowych oraz usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia Aktualizacja Piotr Bożyk
2020-10-19 11:18:16 Usługa podłączenia nowych obiektów PAZP do systemu monitorowania SYNDIS w latach 2020–21 Aktualizacja Mariusz Bugalski
2020-10-19 11:11:25 Dostawa infrastruktury serwerowo-macierzowej Aktualizacja Mariusz Bugalski
2020-10-19 11:09:19 Dostawa infrastruktury serwerowo-macierzowej Nowa publikacja Mariusz Bugalski
2020-10-19 09:15:01 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową obiektów CNS PAŻP – umowa ramowa Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-10-16 09:45:28 Dostawa biurowego sprzętu komputerowego Aktualizacja Damian Uszliński
2020-10-12 14:13:10 Budowa infrastruktury towarzyszącej dla przenoszonego obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Radom Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-10-09 15:12:15 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji oraz systemu suchego gaszenia z uwzględnieniem robót towarzyszących w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku Terenowego Działu Kontroli Lotniska Łódź Aktualizacja Damian Uszliński
2020-10-07 15:50:59 Rozbudowa obiektowej infrastruktury teleinformatycznej, w którą wyposażony jest budynek OKRL Poznań Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2020-10-07 07:11:25 Dostawa i instalacja konsoli operacyjnych na potrzeby realizacji planów awaryjnych dla Służby Informacji Powietrznej w Gdańsku – projekt CP-FIS Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-10-06 17:42:39 udostępnienia zasobów Portu Lotniczego Gdańsk do walidacji w ramach SESAR 2020 Solution PJ.02-W2-25 Nowa publikacja Ewa Ziętek
2020-10-05 15:40:02 Zaprojektowanie i budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Babimost Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2020-10-02 10:12:22 Infrastruktura telekomunikacyjna - modernizacja urządzeń TDM Aktualizacja Damian Uszliński
2020-09-29 08:51:34 Szkolenie w zakresie obsługi ILS8122/DME9020 Intelcan Sprawa nr 102/PAŻP/2020/AZP Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2020-09-23 20:33:57 Zapewnienie usługi mobilnej łączności radiowej trunkingowej, dzierżawa otworów w kanalizacji teletechnicznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy obiektami PPL, a PAŻP-CZRL Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2020-09-21 11:34:30 Zakup systemu UTM w wersji 1.2 wraz z przejęciem wszystkich praw majątkowych Aktualizacja Damian Uszliński
2020-09-17 08:38:46 Dostawa biurowego sprzętu komputerowego Aktualizacja Damian Uszliński
2020-09-16 08:52:51 Dostawa biurowego sprzętu komputerowego Aktualizacja Damian Uszliński
2020-09-16 08:52:07 Dostawa biurowego sprzętu komputerowego Nowa publikacja Damian Uszliński
2020-09-14 15:39:00 Dostawa, wdrożenie oraz wsparcie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych i sieci wraz ze świadczeniem usługi monitorowania bezpieczeństwa systemów Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2020-09-11 15:28:55 Wykonanie prac remontowych w obiektach PAŻP w Rzeszowie Aktualizacja Katarzyna Borzechowska
2020-09-11 15:22:28 Wykonanie prac remontowych w obiektach PAŻP w Rzeszowie Nowa publikacja Katarzyna Borzechowska
2020-09-11 08:33:24 Przedłużenie wsparcie producenta oprogramowania Veeam Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2020-09-07 12:17:52 Budowa infrastruktury towarzyszącej dla przenoszonego obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Radom Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-09-04 15:50:52 Wykonanie prac remontowych na terenie budynku CZRL w Warszawie przy ul. Wieżowej 8 Nowa publikacja Katarzyna Borzechowska
2020-08-28 13:28:32 Budowa infrastruktury towarzyszącej dla przenoszonego obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Radom Aktualizacja Krzysztof Binkowski
2020-08-25 10:59:12 Rozliczenie zużytej energii przez obiekty PAŻP, a podłączone do infrastruktury elektroenergetycznej PL Gdańsk Nowa publikacja Jakub Wielgus
2020-08-24 10:09:09 Infrastruktura telekomunikacyjna - modernizacja urządzeń TDM Aktualizacja Damian Uszliński
2020-08-20 08:55:10 Zakup systemu UTM w wersji 1.2 wraz z przejęciem wszystkich praw majątkowych Aktualizacja Damian Uszliński
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast