image_pdfimage_print

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Klauzule Informacyjne RODO

Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi RODO w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2020

Remont kontenerów ILS/GPDME KRW, ILS/LOCL, OR TMA/RX na terenie lotniska Kraków – Balice

Numer referencyjny zakupu AZP-WZ-2227-662/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Janusz Gontarz
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 61 31 adres e-mail: janusz.gontarz@pansa.pl
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zakupu Remont kontenerów ILS/GPDME KRW, ILS/LOCL, OR TMA/RX na terenie lotniska Kraków – Balice
Termin realizacji zakupu III kw. 2019 r.
Termin składania ofert Do dnia 05.08.2019 r.  do godz. 12:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena 70%,

Termin gwarancji 10%

Termin wykonania liczony w dniach roboczych 20%

Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu,

Opis przedmiotu zamówienia (3 załączniki + 3 zał. zdjęć)

Druk oferty

 

Plan Zamówień Publicznych na rok 2019

Przeglądy okresowe (w latach: 2019 – 2022), kotłowni, uzdatniacza wody oraz systemu solarnego w obiekcie TWR Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35, 94-328 Łódź

Numer referencyjny zakupu  AZP-WZ-2227/124/2019
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Grażyna Jakubik
Telefon i e-mail osoby do kontaktu 22 574 52 05; grazyna.jakubik@pansa.pl
Rodzaj zamówienia usługa
Przedmiot zakupu Przeglądy okresowe (w latach: 2019 – 2022), kotłowni, uzdatniacza wody oraz  systemu solarnego w obiekcie TWR Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35, 94-328 Łódź
Termin realizacji zakupu 48 miesięcy od daty podpisania umowy
Termin składania ofert Do dnia 4 kwietnia 2019
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie Cena 100%
Dopuszczona forma oferty pisemna lub mailowa
Załączniki do pobrania Ogłoszenie o przetargu,

OPZ,

Druk oferty,

Projekt umowy

 

Wyszukiwanie Zamówień Publicznych powyżej 30 000 EURO

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast