Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania podestu techniczno-antenowego na dachu sektora O CZRL wraz z remontem pokrycia dachowego

image_pdfimage_print

Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania podestu techniczno-antenowego na dachu sektora O CZRL wraz z remontem pokrycia dachowego o wartości nie przekraczającej równowartości 14000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych(t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późno zm.) ustawy nie stosuje się.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast