Usługi ochrony osób i mienia oraz konserwacji w obiektach PAŻP

image_pdfimage_print

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/pazp

Bezpośrednie hiperłącze do dokumentacji postępowania znajduje się poniżej:

164/PAŻP/2020/AZP

Zamawiający wyznacza wizję lokalną. Szczegóły dotyczące wizji zawarte zostały w Karcie postępowania dostępnej po ww. linkiem oraz w SIWZ.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast