Budowa ILS/DME Radom

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: AZP-2221-15/64/2019
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert upłynął: 2019-08-02 10:00:00
Osoba upoważniona do kontaktu: Krzysztof Binkowski
E-mail os. upoważnionej do kontaktu: zp@pansa.pl
Faza postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data publikacji postępowania: 2019-06-18 09:12:38

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast